HomeForandring › Organisationsudvikling handler om trivsel og effektivitet

Organisationsudvikling handler om trivsel og effektivitet

Hvem er i? Hvad siger jeres medarbejdere? (foto hansentoft.dk)

Hvem er i? Hvad siger jeres medarbejdere? (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er en igangværende proces, der handler om konstant at optimere virksomheden til de udfordringer og problemer, der kan opstå. Når man taler organisationsudvikling i dag, handler det ofte om at strukturere firmaets processer på en måde, så de giver mest mulig mening i forhold til omgivelserne. Disciplinen trækker på mange forskellige fagområder, og det er dermed en kompliceret ting at give sig ud i.

 

Organisationsudvikling skal motivere medarbejderne

 

En udfordring i forhold til den daglige drift af virksomheder er at få medarbejderne til at være glade, motiverede og produktive. Her gælder det om at sørge for, at alle har mulighed for at udføre sit arbejde på en måde, der både er tilfredstillende for dem selv og for virksomheden. Hele rationalet bag organisationsudvikling er altså her, at hvis virksomheden er indrettet på den rigtige måde, vil det kunne ses på bundlinjen og på medarbejdernes humør og indsats.

 

Organisationsudvikling skal give god konfliktløsning

 

En af de fornemste opgaver for organisationsudvikling er at sikre, at der er mulighed for at fornemme og opsnappe eventuelle problemer i virksomheden, inden de vokser sig for store til at kunne håndteres. Organisationsudvikling skal dermed strukturere afdelinger på en måde, så hver enkelt medarbejder føler sig lyttet til i dagligdagen. Dette giver både større tilfredshed for den enkelte ansatte, men det sikrer også, at man kan tage ting i opløbet, så en ineffektiv proces ikke fører til, at hele virksomheden misser en vigtig deadline. Der er altså mange ting at hente ved at have styr på organisationsudvikling, og det er en bred disciplin, der derfor også hele tiden er i udvikling. Som firmaet vokser sig større, kan medarbejderne godt føle sig glemt. Endnu værre er det, hvis der kommer en følelse af, at virksomheden er blevet så bureaukratisk og fastlåst, at det daglige arbejde forhindres i at blive effektivt på grund af regler og opdelinger, der kun giver mening på papiret. Med god udvikling af organisationen får man styr på dette.

 

Få professionel hjælp til organisationsudvikling herinde

 

Læs mere:

Executive uddannelse gør dig bedre som leder

Få råd og vejledning i en god organisations kultur

Share

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>