HomeKurser › En ledelse er bedst hvis den er uddannet

En ledelse er bedst hvis den er uddannet

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Det er vigtigt med god ledelse (Foto: hansentoft.dk)

Ledere skal simpelthen ikke kun kende faget, de kan også kunne lede. Alt for mange ledelser består af folk, der er gode til deres fagområder med dårlige til at lede. De er blevet ledere på det forkerte grundlag. Grundlaget og fejlen starter ofte med de ledere, der ansætter lederne. Lederne ser dem selv i den kommende leder. De ser en dygtig medarbejder eller en der kender sit fag rigtig godt og ansætter ham eller hende som leder. Det er helt forkert og kan blive en rigtig ond cirkel, hvis ikke ledelsen erkender, at der skal uddannelse til, før ledelsen kan blive god.

En ledelse er en virksomhed eller et firmas navle. Det er her fra ideer samles, mål sættes og strukturer udvikles. Dette kræver ikke bare en der har et godt kendskab til virksomheden, det kræver også en, der ved hvordan det kan omsættes til udvikling og i sidste ende økonomisk overskud. Få er ”de fødte ledere”, derfor bør alle ledelser og ledere uddannes.

 Uddan ledelsen og mærk forskellen

En god leder er en der har overblik, lytter og faktisk også en der bestemmer. Mange folk er blevet bange for at bestemme, men det er vigtigt at kunne træffe beslutninger. Nogle tænker, at de er gode til at træffe beslutninger, men det skal også kunne træffes på det rette grundlag. Dette kræver både viden og erfaring med stofområdet. Viden kan ledelsen få gennem uddannelse.

Uddannelse af ledelser og ledere kan foregå enten som forløb i virksomheden eller firmaet eller som lederkurser til de enkelte. Lederkurser er klart det bedste og mest effektive til ledere, men forløb i selve virksomheden eller firmaet kan også give grobund for diskussion, inspiration og udvikling.

Du læse mere om ledelse og finde kurser i det her 

Læs mere om uddannelse i ledelse her:

Uddannelse i ledelse er nødvendigt for mange virksomheder

En uddannelse i ledelse skaber vidende og engagerede elever

Share

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>