HomeIkke kategoriseret › Den hastige medieudvikling – Følger dit mediebureau med?

Den hastige medieudvikling – Følger dit mediebureau med?

Mediebureau (Foto: Mindmill.dk)

Mediebureau (Foto: Mindmill.dk)

Det er ikke noget nyt, at medierne i dag sammensmeltes og bruges på tværs af hinanden. Stig Hjarvard forsker i forholdet mellem medier og samfund, og beskriver den institutionelle karakter for samtidens medier, som rum for deltagelse og medborgerskab. Brugerne har fået en væsentlig større rolle i medielandskabet, hvilket betyder, at det er nødvendigt at tænke i cross-media communcation og tværmedial kommunikation. Men hvorfor er det nødvendigt at integrere flere medier i en samlet kommunikationskampagne?

Kommunikation på tværs af medierne

De traditionelle medier har mistet en stor del af deres effektivitet, og TV’et eller radioen har ikke længere samme betydning som førhen. Det er som følge deraf nødvendigt, at søge hen mod nye medieformater og integrere de traditionelle medier med digitale, og dermed skabe nye platforme, som et led i en samlet koodineret kommunikationskampagne på tværs af medierne.

Effektiv cross-media communication

Når der kommunikeres på tværs af medierne øges gennemslagskraften, dog kræver det bred forståelse af de forskellige medier og hvordan de spiller sammen. Hvert medie skal spille sin rolle og levere sin del af budskabet, og det er derfor essentielt at tilegne sig formidlingskompetencer i forbindelse med tværmedial kommunikation. Det handler om indhold, og det handler om det rigtige indhold til de rigtige medier.

Store krav til bureauerne

Denne enorme udvikling i medielandskabet stiller store krav til mediebureauerne. De skal konstant være på forkant med udviklingen og evne at skelne imellem trends som blot er forbigående trends eller trends som ændrer forbrugerne. Et godt eksempel på dette er Facebook, hvor nogle af de ”gamle” mediebureauer var særdeles langsomme til at omstille sig.

Læs mere på et førende mediebureau

Share

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>