Home › Category Archives › Vækst

Vækststrategi er vigtigt for at følge med

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Strategi og vækst hænger sammen (foto: hansentoft.dk)

Hvis din virksomhed ikke oplever at i rykker jer, kan det være en god idé at kigge jeres strategier igennem – navnlig vækststrategien. For hvis ikke virksomheden oplever vækst, overhaler jeres konkurrenter jer indenom inden i får set jer om.

Ansoffs vækststrategier 

Et af de største ønsker for en virksomhed er at væske – og det er lige meget hvor hurtigt det går. Derfor vil man som regel af have en klar strategi for hvordan man vil nå en fremgang overfor sine konkurrenter.

Ansoff kom i sin tid op med en matrix, der er et strategisk planlægnings værktøj for virksomheder, der vil vokse. Det er en guideline til beslutningstagerne i virksomheder med mål, der gerne vil nå.

Matrixen er del i to dimensioner – marked og produkt: nuværende og nye markeder og nuværende og nye produkter. Det har resulteret i 4 strategier, som virksomheder kan bruge til at skabe vækst med.

De 4 vækststrategier

Den først er markedspenetrering, som handler om at opnå en større markedsandel på den nuværende markeder med de produkter, den allerede har. Det gøres typisk gennem pris og promotion, og det er også den strategi, der er mindst potentiale for vækst i.

Markedsudvikling er en strategi, hvor man forsøget at erobre nye markeder, med den produktportefølje, virksomheden har. Det er typisk et nyt geografisk område eller et nyt markedssegment. Dog skal man være sikker på at man kan takle de kulturelle forskelle, der kan være fra land til land.

Den tredje strategi er produktudvikling. Her søger man at udvikle nye produkter til den samme målgruppe og samme marked. Det ser man ofte inden for elektronik. Her er produkt og promotion to vigtige faktorer.

Den sidste strategi er diversifikation. Her går man på nye markeder med helt nye produkter. Det er ofte sådan konglomerater starter. Det ser vi i for eksempel Unilever og P&G. Her arbejder man med alle fire P’er og virksomhedens produktgrupper kaldes SBU’er.

Hvis i, i jeres virksomhed vil have et kig på jeres vækststategi, så  kig videre her

Se mere om strategi her:

Lad din strategiplans mål diktere din organisations design

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

 

 

Share

Lad virksomheden komme pænt igennem forandringsprocessen

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Bliv guidet godt igennem forandringerne (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund i dag, hvor alting forandrer sig. Det gælder også i virksomheder, og det sker hele tiden. I det store hele handler det om, hvordan man som virksomhed håndterer processen omkring ændringerne.

Og i det store og hele er det hele virksomhedens ansvar, at alting forløber ordentligt, og at alle er med på, at forandringerne sker – og er med i processen. Men før det kommer til selve processen, så er det op til ledelsen at skabe de gode rammer.

Gør medarbejdere klar til forandring

For ledelsen handler det i høj grad om at gøre medarbejderne ordentligt klar til processen, når den sker. Hver gang. Især hvis der er tale om en større virksomhed.

Først og fremmest skal I skabe en god historie, som medarbejderne tror på og derigennem køber sig ind på, at forandringerne, der skal til at ske, er gode for både virksomheden og dem selv. De skal have det forklaret ordentligt og på deres niveau, så de køber den.
Derefter skal de tages med ind i processen. Hvad kan der gøres, for at de er mere med? Tror mere på projektet, eller hvad der måse kan gøres for at de får det nemmere igennem processen og efterfølgende. Især hvis forandringen er af større art, som en navneændring eller lignende, er det vigtigt, at hele virksomheden er med.
Større forandringer i den generelle virksomhed kan også give anledning til, at medarbejderne skal have udviklet deres kompetencer. Hvis virksomheden vil til at samarbejde mere på tværs af de forskellige afdelinger, skal der nok kigges på, om flere af medarbejderne skal på kursus i den slags samarbejde. Ikke fordi de har brug for det, men bare for at alting glider bedst muligt.

Læs mere her om, hvad I kan gøre, for at få forandringsprocesserne ordentligt i hus og sende jeres medarbejdere på kursus

Se mere her:

Se positivt på forandring i organisationer

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Share

Det kan den grundlæggende lederuddannelse tilbyde

Projektledelse uddannelse (foto: via.dk)

Læs hvor du ender med hvilke uddannelser (foto: hansentoft.dk)

Mange selvstændige er begyndt med en enmands-virksomhed, hvor de selv bestemte det hele, da der ganske simpelt ikke var andre i virksomheden. Som firmaet får vækst og vind i sejlene, bliver det dog ofte nødvendigt at udvide staben med udefrakommende medarbejdere, og man kan godt se sine lederegenskaber komme til korte, hvis man ikke har en teoretisk baggrund for ledergerningen. Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig især til den praktisk anlagte leder, der som følge af at være starter og ejer af en organisk virksomhed, der bevæger sig mod en større organisation, har brug for at udvikle sine lederegenskaber.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig redskaberne til at lede din virksomhed

Helt basalt lærer du på den grundlæggende lederuddannelse at dygtiggøre dig som leder i din organisation, og du får en række brugbare teknikker til den daglige drift og de langsigtede mål i virksomheden. Den grundlæggende lederuddannelse giver dig for eksempel et godt indblik i, hvilken ledelsesmæssig stil og metode, du skal gøre brug af i mange forskellige situationer, så du lærer at håndtere konflikter på den bedst mulige måde. Du lærer ligeledes, hvordan god og klar kommunikation kan gøre hverdagen bedre, og du finder også ud af, hvordan skal gribe udfordringen an med at give konstruktiv kritik. Derudover lærer du også mange andre ledere at kende igennem kurset, og du kan dermed få opbygget et godt netværk af kommende og nuværende ledere.

Gennemfør den grundlæggende lederuddannelse på 13 hele dage

Selvom der er meget at lære, tager den grundlæggende lederuddannelse kun 13 kursusdage, som bliver fordelt over en periode på 5 måneder, så du ikke skal slippe tøjlerne i din virksomhed i alt for længe. Du får altså en grundig oplæring i teoretiske måder at gribe ledergerningen an på med den grundlæggende lederuddannelse, uden at du behøver at give afkald på at følge med i din virksomhed under forløbet.

 

Share

Læs her, hvilke hovedpointer der er værd at kende i virksomhedsstrategi

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

En virksomhedsstrategi er ikke ligegyldig (foto: hansentoft.dk)

En virksomhedsstrategi?

 Det er vigtigt for en virksomhed at have en strategi for deres organisation. Det kan være en plan over, hvordan en virksomhed kommer der fra, hvor den er i dag, hen til den tilstand og position, som den ønsker at indtage i fremtiden. Det er derfor en plan over hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, og de mål der ligger til grund for dette. Det kan også være man sætter nogle bestemte mål, og laver bestemte aktiviteter som virksomheden skal gennemføre inden for en nærmere fastsat tidshorisont for at nå sine mål.

 3 hurtige om virksomhedsstrategi

 Det er vigtigt, at et virksomhed der vil afprøve nye strategier eller som er nyopstartet, har fundet ud af hvilken type virksomhed de er først. Man kan ikke udvikle en strategi for en virksomhed, uden at kende virksomheden inden. Derfor vil det være effektivt, hvis man som virksomhed laver en plan over virksomheden. På denne måde er det lettere at få et overblik over, hvilken strategi som denne virksomhed kan følge i fremtiden.

Det hænger sammen med lederudvikling. Virksomhedsstrategi er ikke blot et udtryk, for at skulle skubbe virksomheden i en ny og bedre retning, det handler også om at udfordre ledelsen til at tænke på nye måder. Det er lederens opgave, at vise sig som et godt eksempel, og dermed kan man skabe en ny grobund for virksomheden, som kan vokse og blive til en ny strategi og bedre udsigter.

Virksomhedsstrategien lægger også vægt på at udvikle på organisationen. Det er ud i alle led, at man kigger på virksomheden og hvordan den skal se ud. Strategien bliver udviklet, ved at man kender til organisationen, men også ved at organisationen er villig til at rykke sig, så man kan skabe nye resultater, og dermed gå i nogle andre og måske endda bedre retninger.

Få bedre indsigt i virksomhedsstrategi og hvad det kan gøre for din organisation her

Se mere her:

Organisationsudvikling: Brug for en hjælpende hånd?

Find din virksomheds nye ansatte med hjælp fra talentfulde

Share

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er lig med resultater!

God ledelse er kernen i gode virksomheder. God ledelse giver de bedste resultater. God ledelse kræver hårdt arbejde. Uanset hvilken type virksomhed I driver, så er ledelse er uundgåeligt en del af virksomhedens opbygning. Man ved allerede, at ledelse ikke kun handler om talent. Det handler også om relationer og om at kunne navigerer i disse. Det kræver uddannelse og det er et felt, hvor der hele tiden sker noget nyt. Som leder har man også brug for at få nogle nye inputs af og til. Det kan både være hele lederteamet eller enkelte lederpersoner, der kan få brug for at få genopfrisket deres kompetencer.

Ledere i dag står ofte over for at skulle kunne løse komplekse udfordringer, der betyder, at de også har brug for mange forskellige redskaber. Der vil i forskellige situationer være brug for forskellige kompetencer og løsninger. Det er en kendsgerning, at når man har topprofessionelle ledere, der formår at lede deres medarbejdere godt, så opnår man også langt de bedre resultater.

Fordelen ved at lade hele lederteams gennemgå efteruddannelse sammen er, at man på den måde skaber et stærkere bånd gennem dem. Og det er netop noget af det, god ledelse hviler på.

Lederkursus

Hvis man virkelig skal have succes med at udvikle ledelse, så må man også være ambitiøs. Det gælder på den ene side om at have høje forventninger til, hvad I som virksomhed kan opnå. Og på den anden side, så handler det om at være åben over for, at det vil have indflydelse på hele organisationen. Hvis I virkelig skal rykke jer og skabe markant bedre resultater, så må man også være forberedt på, at det vil betyde innovation og nytænkning for organisationen. Hvis man er indstillet på dette, så kan man virkelig nå langt med et godt lederudviklingskursus. I fællesskab kan resultaterne nås. Og med den gode ledelse kan ambitionerne også indfries

Du kan finde kurser om ledelse og læse mere her

Se flere kurser i ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Få den mest opdaterede viden omkring ledelse og udvikling på et

Share

Få viden om ledelse og organisation med konsulenter

Hvor leder i virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Få viden med konsulenter (foto: hansentoft.dk)

Du skal ikke vide alt og det skal din virksomhed heller ikke, og derfor må man nogle gange erkende, at der er behov for at få lidt hjælp ude fra. Det kunne eksempelvis være i forhold til ledelse og organisation. Her kan konsulenters råd være guld værd, fordi de kan gå ind og pege på nogle ting, som I aldrig selv ville kunne finde.

Ledelse er et ømt emne, for ledelsen skulle helst virke optimalt. Uden en god ledelse har man jo ingen ting! Det er dog ofte sådan at fordi ledelsen er så svært at emne at arbejde med, så bliver der aldrig arbejdet med den, og det er bestemt ikke godt for en virksomhed, der på alle fronter hele tiden bør være innovative, bevæge sig mod nye mål og evaluere sig selv. Her kan en konsulent være god. Han eller hund vil kunne gå ind og vurdere, hvordan det fungere med ledelsen og give gode konstruktive råd til forbedringer.

Selve organisationen er også en stor mundfuld og igen kan konsulenter være meget værdifulde. Organisationen kan i sig selv være sund og god, men der kan være dele eller kulturer, der ikke er værdifulde for arbejdet og faktisk sinker produktionen.

Når konsulenter går ind og arbejder med ledelse og organisation, så bruger de først tid på at lære virksomheden at kende. Derefter udfordrer de jer på jeres overvejelser og til sidst kommer de med en rapport med konstruktive muligheder og råd til, hvordan I helt konkret kan blive en sundere og bedre virksomhed, der vækster mere og har et godt medarbejder klima.

Her finder du konsulenter i ledelse og organisation

Der findes mange konsulentvirksomheder. Men nogle der er rigtig gode i forhold til ledelse og organisation er Hansen Toft

Se mere her:

Få råd og vejledning i en god organisations kultur

Strategiudvikling er med til at fremme virksomhedens vækst

 

 

Share

Forretningsudvikling kortlægger konkrete mål

Lær om ledelse (foto viauc.dk)

Hold en god forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange grunde til, at man som firma ønsker at nå nogle bestemte mål. Men typisk er det fordi, at de fleste virksomheder ønsker at se deres virksomhed i vækst. For vækst er et positivt begreb som indikerer, at et firma når deres ønskede mål og når de ting, som de sætter sig for. Og derfor bliver det ved med, at gå godt for et firma og firmaet klarer sig derfor godt. Og når et firma klarer sig godt, er det fordi at de når de ønskede mål. Og dermed er der vækst for et firma. Og denne vækst er positiv. Men nogle gange kan det være svært, at kortlægge hvad firmaets konkrete mål rent faktisk består af. Og det er her at forretningsudvikling kommer ind i billedet. For forretningsudvikling er et fagterm som omhandler det, at korlægge konkrete mål og hertil hvordan man når disse mål. Det er altså en måde, at gå strategisk til sine mål og hvordan man ønsker at nå disse mål. Det er et fagterm, men det er noget som mange firmaer benytter sig af. Det er bare ikke alle, som er klar over, at de benytter sig af det.

Forretningsudvikling hjælper et firma med at nå konkrete mål

Når I som firma skal bruge forretningsudvikling skal I først og fremmest kortlægge hvad I ønsker at nå. Altså med andre ord jeres mål. Hertil kan det også indebærer diverse delmål for firmaet. Og efter dette skal I planlægge hvordan I når disse mål. Hvilke strategier vil I hertil benytte jer af? Hvilke strategier har I måske prøvet før, men som ikke virkede? Hvilke nye strategier kan I tage i brug denne gang og dermed gå anerledes til opgaven? Det er altså en hensigtsmæssig måde, at gå til opgaver på, at kortlægge sine mål og hvordan man ønsker at nå hen til disse mål. Det sikrer også ens firma for hvad der kunne gå galt. For når I kortlægger hvordan I vil nå jeres mål, skal I på samme tid også kortlægge hvordan denne tilgang eller proces kan gå galt. På den måde har I alle kortene på bordet og kan ud fra dem tage den mest hensigtsmæssige beslutning.

Se et stort udvalg af forretningsudvikling her

Læs mere her:

Ledelseskurser kan udvikle dine ledelseskompetencer

Strategiudvikling er nøgleordene i virksomhedens succes

Share

Sådan fungerer en offentlig ledelse i Danmark

Ledelsen er altid i udvikling hvad end i vil det eller ej (foto hansentoft.dk)

Lær om offentlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Der er forskellige typer af ledelse i Danmark. Der er den klassiske ledelse, som man finder inden for det private. Her vil ledelsen typisk bestå af en gruppe af personer, som hertil sørger for virksomhedens øverste lag. Det er her ledelsen jobfunktion, at få virksomheden til at fungere på bedste vis. At drive virksomheden derhen, hvor virksomheden ønsker at være. Denne ledelse skal typisk stå til ansvar overfor sine medarbejdere. Og så er der en anden type af ledelse og denne ledelse hedder offentlig ledelse. En offentlige ledelse fungerer på samme måde som den private ledelse, men der er et yderligere lag hos den offentlige ledelse. Og det ligger i ordet offentlig. For en offentlig ledelse skal også varetage virksomhedens budskaber og funktioner. Men ud over dette skal den offentlige ledelse også kommunikere budskaberne og funktionerne ud til offentligheden. Og offentligheden vil her typisk være til medierne og diverse interesserede. Derfor kræves der nogle andre ting af en offentlig leder. Her vil der typisk kræves en stor dygtighed af lederens kommunikative egenskaber.

En offentlig ledelse må have dygtige kommunikative egenskaber

En offentlig ledelse har altså kontakt til offentligheden. Herunder medierne. Og derfor skal en offentlig leder, naturligvis besidde nogle gode kommunikative egenskaber. Netop fordi at det er den offentlige ledelses rolle, at kommunikere virksomhedens strategier og budskaber ud til offentligheden og herunder mediebilledet i Danmark. Og nogle gang også til det internationale mediebilledet. Dette afhænger naturligvis af virksomhedens rolle i verden. Nogle virksomheder i Danmark har nemlig ikke blot en rolle i Danmark, men også en rolle i udlandet. Et eksempel på en virksomhed her kunne være det danske Grundfoss. De er en virksomhed som beskæftiger sig med meget andet end blot det danske vand. Og samarbejder derfor også meget med udlandet. Og derfor skal de også kommunikere med de internationale medier. Og når der skal kommunikeres så meget, er det essentielt at den offentlige ledelse hertil har dygtige og stærke kommunikative egenskaber.

Se et stort udvalg af offentlig ledelse her

Læs mere om ledelse her:

En god ledelse kender sine medarbejdere indgående

Den bedste ledelse i en virksomhed er personlig ledelse

Share

Effektiviser firmaets bestyrelsesarbejde med kurser

Bestyrelsesarbejde (foto: se-institute.dk)

Bestyrelsesarbejde kan forbedres med kurser (foto: se-institute.dk)

Enhver virksomhed står i risikozonen til at gå fallit, hvis der sker en uventet drejning eller hvis de forkerte valg træffes. Hvis virksomheden oplever nedgang må man overveje de forskellige muligheder – og en af de mest effektive er udvikling i bestyrelsen. En virksomhed føres af en gruppe ledere, som til sammen har ansvaret for virksomhedens overordnede fremgang. Her er der altid plads til forbedring og videreuddannelse af bestyrelsen, for konstant at sikre de bedst mulige resultater.

Forbedret bestyrelsesarbejde giver positive resultater

Investerer man i at uddanne og efteruddanne sin bestyrelse samt tilbyde dem forskellige kurser, vil bestyrelsen opnå kapacitet og kompetencer til at kunne vende enhver situation til det bedre. Man vil blive undervist i kommunikation, ledelse, strategi samt innovation – igennem kurserne vil man opnå en lang række nye kompetencer og moderne værktøjer samt redskaber, som man benytter til identificering og analyse af problemstillinger, konceptudvikling og strategivinding samt implementering af nye løsninger. Udviklingsprogrammet formår at tilbyde ledelsesværktøjer og fremhæve metoder, der kan gøre god ledelse endnu bedre og givtig. Man får kort sagt en bestyrelse med en dybdegående viden og mange varierende værktøjer, som dermed formår at tage hånd om de svære problemstillinger, som må forventes at ramme enhver virksomhed, både internt og eksternt. Bestyrelsen vil sikre virksomhedens konstante fornyelse og fremgang. Kurserne vil ruste din bestyrelse til at kunne analysere din virksomhed ned til mindste detalje fra lederstaben til den lille mand på gulvet. Udviklingskurserne skal om muligt fokusere på det succeskriterium, at de ledere som indgår i bestyrelsen, gennemgår udviklingsprogrammerne og løbende lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for.

Læs mere om hvordan du kan forbedre dit bestyrelsesarbejde her

Se mere om bestyrelses arbejde her:

Tag et kursus i bestyrelsesarbejde og bliv en bedre kollega

Mangler du gennemslagskraft? Tag en bestyrelsesuddannelse

Share

Executive uddannelse gør dig bedre som leder

 

Executive management (foto: se-institute.dk)

Executive uddannelse (foto: se-institute.dk)

Hvad er udgør en god leder? Det er et spørgsmål, der kan være ret svært at besvare. For der er ikke noget entydigt facit for, hvad en god leder er. Dog er der en række karakteristika, der er rigtig gode at besidde, hvis man bestrider en lederstilling. For så vidt kan alle lede. Det er bare langt fra alle, der kan gøre det på en tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde. Som leder skal man nemlig hele tiden balancere mellem det overordnede overblik og blik for detaljen. Det kan være noget af en udfordring, og det er derfor en god idé at øve sig i netop den del. Er man leder, vil dette naturligvis også blive forventet af en. Du skal kunne håndtere den enkelte medarbejder individuelt, og tage højde for de behov og spørgsmål den enkelte ansatte måtte have.

Kommunikation er ofte vejen til bedre ledelse

Hvis man ønsker at blive den bedst mulige leder, så er der rigtig meget at hente i kommunikationen. Både mellem ansatte og leder men også selve ledergruppen imellem. Der er rigtig mange oplysninger, der desværre går tabt, fordi kommunikationen har været for dårlig. Det er både spild af tid og penge for en virksomhed, hvis nødvendige beskeder ikke kommer frem eller ikke forstås som led i for dårlig kommunikation.

Executive uddannelse gør dig bedre som leder

Det der er ret unikt ved erhvervet som leder er, at du altid kan blive bedre. Man er aldrig en fuldstændig fuldendt leder, selvom man har været i branchen nok så mange år. Det man må gøre er at blive ved med at prøve at dygtiggøre sig. Det kan man blandt andet gøre via diverse efteruddannelser. Der kan man vælge lige det fokus, man har brug for. Eller få de nødvendige redskaber til at løse noget internt i ledergruppen.

Prøv executive uddanelse her

Se mere her:

Tag en uddannelse i executive management

Bliv en bedre leder med en uddannelse i executive management

 

 

 

Share