Home › Category Archives › Udvikling

Vækststrategi er vigtigt for at følge med

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Strategi og vækst hænger sammen (foto: hansentoft.dk)

Hvis din virksomhed ikke oplever at i rykker jer, kan det være en god idé at kigge jeres strategier igennem – navnlig vækststrategien. For hvis ikke virksomheden oplever vækst, overhaler jeres konkurrenter jer indenom inden i får set jer om.

Ansoffs vækststrategier 

Et af de største ønsker for en virksomhed er at væske – og det er lige meget hvor hurtigt det går. Derfor vil man som regel af have en klar strategi for hvordan man vil nå en fremgang overfor sine konkurrenter.

Ansoff kom i sin tid op med en matrix, der er et strategisk planlægnings værktøj for virksomheder, der vil vokse. Det er en guideline til beslutningstagerne i virksomheder med mål, der gerne vil nå.

Matrixen er del i to dimensioner – marked og produkt: nuværende og nye markeder og nuværende og nye produkter. Det har resulteret i 4 strategier, som virksomheder kan bruge til at skabe vækst med.

De 4 vækststrategier

Den først er markedspenetrering, som handler om at opnå en større markedsandel på den nuværende markeder med de produkter, den allerede har. Det gøres typisk gennem pris og promotion, og det er også den strategi, der er mindst potentiale for vækst i.

Markedsudvikling er en strategi, hvor man forsøget at erobre nye markeder, med den produktportefølje, virksomheden har. Det er typisk et nyt geografisk område eller et nyt markedssegment. Dog skal man være sikker på at man kan takle de kulturelle forskelle, der kan være fra land til land.

Den tredje strategi er produktudvikling. Her søger man at udvikle nye produkter til den samme målgruppe og samme marked. Det ser man ofte inden for elektronik. Her er produkt og promotion to vigtige faktorer.

Den sidste strategi er diversifikation. Her går man på nye markeder med helt nye produkter. Det er ofte sådan konglomerater starter. Det ser vi i for eksempel Unilever og P&G. Her arbejder man med alle fire P’er og virksomhedens produktgrupper kaldes SBU’er.

Hvis i, i jeres virksomhed vil have et kig på jeres vækststategi, så  kig videre her

Se mere om strategi her:

Lad din strategiplans mål diktere din organisations design

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

 

 

Share

Lad virksomheden komme pænt igennem forandringsprocessen

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Bliv guidet godt igennem forandringerne (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund i dag, hvor alting forandrer sig. Det gælder også i virksomheder, og det sker hele tiden. I det store hele handler det om, hvordan man som virksomhed håndterer processen omkring ændringerne.

Og i det store og hele er det hele virksomhedens ansvar, at alting forløber ordentligt, og at alle er med på, at forandringerne sker – og er med i processen. Men før det kommer til selve processen, så er det op til ledelsen at skabe de gode rammer.

Gør medarbejdere klar til forandring

For ledelsen handler det i høj grad om at gøre medarbejderne ordentligt klar til processen, når den sker. Hver gang. Især hvis der er tale om en større virksomhed.

Først og fremmest skal I skabe en god historie, som medarbejderne tror på og derigennem køber sig ind på, at forandringerne, der skal til at ske, er gode for både virksomheden og dem selv. De skal have det forklaret ordentligt og på deres niveau, så de køber den.
Derefter skal de tages med ind i processen. Hvad kan der gøres, for at de er mere med? Tror mere på projektet, eller hvad der måse kan gøres for at de får det nemmere igennem processen og efterfølgende. Især hvis forandringen er af større art, som en navneændring eller lignende, er det vigtigt, at hele virksomheden er med.
Større forandringer i den generelle virksomhed kan også give anledning til, at medarbejderne skal have udviklet deres kompetencer. Hvis virksomheden vil til at samarbejde mere på tværs af de forskellige afdelinger, skal der nok kigges på, om flere af medarbejderne skal på kursus i den slags samarbejde. Ikke fordi de har brug for det, men bare for at alting glider bedst muligt.

Læs mere her om, hvad I kan gøre, for at få forandringsprocesserne ordentligt i hus og sende jeres medarbejdere på kursus

Se mere her:

Se positivt på forandring i organisationer

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Share

Det kan den grundlæggende lederuddannelse tilbyde

Projektledelse uddannelse (foto: via.dk)

Læs hvor du ender med hvilke uddannelser (foto: hansentoft.dk)

Mange selvstændige er begyndt med en enmands-virksomhed, hvor de selv bestemte det hele, da der ganske simpelt ikke var andre i virksomheden. Som firmaet får vækst og vind i sejlene, bliver det dog ofte nødvendigt at udvide staben med udefrakommende medarbejdere, og man kan godt se sine lederegenskaber komme til korte, hvis man ikke har en teoretisk baggrund for ledergerningen. Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig især til den praktisk anlagte leder, der som følge af at være starter og ejer af en organisk virksomhed, der bevæger sig mod en større organisation, har brug for at udvikle sine lederegenskaber.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig redskaberne til at lede din virksomhed

Helt basalt lærer du på den grundlæggende lederuddannelse at dygtiggøre dig som leder i din organisation, og du får en række brugbare teknikker til den daglige drift og de langsigtede mål i virksomheden. Den grundlæggende lederuddannelse giver dig for eksempel et godt indblik i, hvilken ledelsesmæssig stil og metode, du skal gøre brug af i mange forskellige situationer, så du lærer at håndtere konflikter på den bedst mulige måde. Du lærer ligeledes, hvordan god og klar kommunikation kan gøre hverdagen bedre, og du finder også ud af, hvordan skal gribe udfordringen an med at give konstruktiv kritik. Derudover lærer du også mange andre ledere at kende igennem kurset, og du kan dermed få opbygget et godt netværk af kommende og nuværende ledere.

Gennemfør den grundlæggende lederuddannelse på 13 hele dage

Selvom der er meget at lære, tager den grundlæggende lederuddannelse kun 13 kursusdage, som bliver fordelt over en periode på 5 måneder, så du ikke skal slippe tøjlerne i din virksomhed i alt for længe. Du får altså en grundig oplæring i teoretiske måder at gribe ledergerningen an på med den grundlæggende lederuddannelse, uden at du behøver at give afkald på at følge med i din virksomhed under forløbet.

 

Share

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

Ledelsen er altid i udvikling hvad end i vil det eller ej (foto hansentoft.dk)

Strategisk ledelse er en virkeligt god ledelsesform (foto: se-institute.dk)

Vi lever i en tid, hvor alting går rigtig, rigtig hurtigt og især på arbejdsmarkedet og virksomhederne internt. Derfor er det også vigtigere end nogensinde at have en ordentlig plan for, hvordan jeres virksomhed bevæger sig fremad, både indenfor jeres egen branche og  samtidig følger med den generelle tid.

Sådan gør I

Der er flere værktøjer, I kan tage i brug som samlet virksomhed for at det skal lade sig gøre at udvikle jer og få det bedre.

Først og fremmest skal både ledelse og medarbejdere have et ordentlig indblik i, hvad jeres virksomhed laver. Gennemsigtighed er et kæmpe skridt at tage, så hvis I ikke allerede har en fuldstændig én af slagsen, så er det ved at være på tide. Det giver et sammenhold internt i virksomheden og hjælper alle til at arbejde bedre.

Derefter skal ledelsen finde ud af, hvad de vil. Hvor skal virksomheden hen? Hvad er der kapacitet til i virksomheden? Måske er det nødvendigt at hyre en konsulent ude fra, som kan give et overblik og hjælpe med at flytte virksomheden frem ad. Og måske har de menige medarbejdere idéer til, hvad der kan optimeres.

Derudover bør ledelsen nok tage på et kursus. Det er de færreste virksomheder, hvor ledelsen fungerer hundrede procent, og det er ret vigtigt, hvis virksomheden skal bevæge sig fremad. Så måske skal de alle sammen på kursus i ledelse. Måske skal de bare på rystesammentur. Uanset er det en rigtig god idé.

Og disse ting gælder selvfølgelig ikke kun i det private erhvervsliv. De offentlige instanser rundt omkring i landet har lige så hårdt brug for at blive vendt på hovedet og få en strategi. Det handler selvfølgelig bare om at gøre det på den rigtige måde.

Se, hvad I kan gøre for jeres virksomhed, og hvordan I bør gribe det an, lige her

Læs mere om god ledelse her:

Styrk dig selv som leder med en mba København

Læs hvordan ledelse og organisation bliver et godt samarbejde

 

Share

Læs her, hvilke hovedpointer der er værd at kende i virksomhedsstrategi

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

En virksomhedsstrategi er ikke ligegyldig (foto: hansentoft.dk)

En virksomhedsstrategi?

 Det er vigtigt for en virksomhed at have en strategi for deres organisation. Det kan være en plan over, hvordan en virksomhed kommer der fra, hvor den er i dag, hen til den tilstand og position, som den ønsker at indtage i fremtiden. Det er derfor en plan over hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, og de mål der ligger til grund for dette. Det kan også være man sætter nogle bestemte mål, og laver bestemte aktiviteter som virksomheden skal gennemføre inden for en nærmere fastsat tidshorisont for at nå sine mål.

 3 hurtige om virksomhedsstrategi

 Det er vigtigt, at et virksomhed der vil afprøve nye strategier eller som er nyopstartet, har fundet ud af hvilken type virksomhed de er først. Man kan ikke udvikle en strategi for en virksomhed, uden at kende virksomheden inden. Derfor vil det være effektivt, hvis man som virksomhed laver en plan over virksomheden. På denne måde er det lettere at få et overblik over, hvilken strategi som denne virksomhed kan følge i fremtiden.

Det hænger sammen med lederudvikling. Virksomhedsstrategi er ikke blot et udtryk, for at skulle skubbe virksomheden i en ny og bedre retning, det handler også om at udfordre ledelsen til at tænke på nye måder. Det er lederens opgave, at vise sig som et godt eksempel, og dermed kan man skabe en ny grobund for virksomheden, som kan vokse og blive til en ny strategi og bedre udsigter.

Virksomhedsstrategien lægger også vægt på at udvikle på organisationen. Det er ud i alle led, at man kigger på virksomheden og hvordan den skal se ud. Strategien bliver udviklet, ved at man kender til organisationen, men også ved at organisationen er villig til at rykke sig, så man kan skabe nye resultater, og dermed gå i nogle andre og måske endda bedre retninger.

Få bedre indsigt i virksomhedsstrategi og hvad det kan gøre for din organisation her

Se mere her:

Organisationsudvikling: Brug for en hjælpende hånd?

Find din virksomheds nye ansatte med hjælp fra talentfulde

Share

Styrk dig selv som leder med en mba København

Ledelsen er altid i udvikling hvad end i vil det eller ej (foto hansentoft.dk)

Dygttiggør dig med en mab uddannelse (foto: se-institute.dk)

Mange ledere gør ikke nok for at holde sig selv attraktive, fordi de tænker at de sidder sikkert i jobbet resten af deres tid. Men det er langt fra altid tilfældet. På grund af den konstante udvikling i ledelsesteorier og lignende, vil det være nødvendigt at holde sig opdateret på den seneste viden, for at man kan holde sig skarp og ikke blive udkonkurreret af nye, yngre kandidater. Og i sidste ende, kan en videreuddannelse rent faktisk være det, der er med til at give dig den forfremmelse, som du altid har drømt om.

Forbliv attraktiv med en mba København

Det er altså vigtigt, at du ikke bare hviler på den viden du tilegnede dig for mange år siden, da du i første omgang fik din uddannelse. Ofte bliver man for fokuseret på det praktiske, når man har været på arbejdsmarkedet i mange år, og derfor glemmer man ofte den teori, som ellers burde danne grundlag for nogle af de beslutninger man tager som leder. Ved igen at blive skarp på det teoretiske, vil du kunne styrke din virksomhed og skabe endnu bedre resultater. Samtidig vil du give din jobsikkerhed et boost, da der selvfølgelig ikke er nogen virksomheder, der ønsker at skille sig af med en leder, der holder sig opdateret på den nyeste viden om ledelse.

Opnå en forfremmelse med en mba København

Og det handler ikke kun om, at kunne forblive i den stilling man allerede har. Der vil nemlig også blive rigtig gode muligheder for at kunne opnå en forfremmelse, hvis du tager en mba i København. Du skal således huske på, at dem du kæmper mod om at få den pågældende stilling, hele tiden sørger for at holde sig knivskarpe – og du skal derfor kunne følge med dem.

Se udvalget af mba København hos se-institute.dk

 

Se flere mba uddannelser her:

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

Share

Der findes hjælp og metoder til besvær med dysleksi

Lederudvkling er nyttigt for karrieren (foto: hansentoft.dk)

Afhjælp dysleksi (foto: se-institute.dk)

Der findes forskellige undervisningstilbud til folk med dysleksi. Man har efterhånden udviklet forskellige didaktiske metoder undervisningsformer, der gør det nemmere for personer kæmpende med dysleksi at få den helt rigtige undervisning. Det er nemlig ikke alle, der lærer på den helt samme måde. Har man problemer med at forstå og sætte bogstaver sammen til ord, kan det være hensigtsmæssigt måske at få lidt ekstra tid til de daglige opgaver. Til de større eksaminer får man tilbudt rådgivning og pædagogisk hjælp, der gør det nemmere for en at komme igennem opstarten. I tæt samarbejde med pædagogiske rådgivere og undervisere bliver man mødt af en sund hjælp, der får en nemt og mere gnidningsfrit igennem opgaverne.

Alternative læringsmetoder

Dysleksi vil altid være en forhindring for nogle, men med de rette metoder kan man lære specifikke læringsmetoder, der tilgodeser ens egen måde at lære på. Forskellige praksisser og plenumdiskussioner er ofte med til at skabe en mere gennemsigtig forståelse af de forskellige teoretiske materialer. De bliver pludseligt forståelige, når de bliver sat i en kontekst, der ikke nødvendigvis er bestemt af bogens indskrænkede form. For læring handler ofte mere om at kunne anvende teorien i praksis, end det handler om at kunne bruge de rette ord i de rette sammenhænge. Når teorien bliver anvendt i praksis, får den en bestemt betydning. Den får ligesom en værdi. Dysleksi forhindrer ikke en mulig praktisk anvendelse af teoretisk materiale.

Godt miljø skaber resultater

I disse moderne tider er det altså muligt at komme igennem en uddannelse og klare sig flot på trods af dysleksi. De forskellige praktiske metoder, det tætte samarbejde mellem lærer og elev skaber det rigtige studiemiljø for personer, der kæmper med dysleksi. Det behøver ikke at være en kamp i det rette læringsmiljø.

Læs meget mere om dysleksi her

Læs om uddannelse her:

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Kvalificér dig med en business uddannelse

Share

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er lig med resultater!

God ledelse er kernen i gode virksomheder. God ledelse giver de bedste resultater. God ledelse kræver hårdt arbejde. Uanset hvilken type virksomhed I driver, så er ledelse er uundgåeligt en del af virksomhedens opbygning. Man ved allerede, at ledelse ikke kun handler om talent. Det handler også om relationer og om at kunne navigerer i disse. Det kræver uddannelse og det er et felt, hvor der hele tiden sker noget nyt. Som leder har man også brug for at få nogle nye inputs af og til. Det kan både være hele lederteamet eller enkelte lederpersoner, der kan få brug for at få genopfrisket deres kompetencer.

Ledere i dag står ofte over for at skulle kunne løse komplekse udfordringer, der betyder, at de også har brug for mange forskellige redskaber. Der vil i forskellige situationer være brug for forskellige kompetencer og løsninger. Det er en kendsgerning, at når man har topprofessionelle ledere, der formår at lede deres medarbejdere godt, så opnår man også langt de bedre resultater.

Fordelen ved at lade hele lederteams gennemgå efteruddannelse sammen er, at man på den måde skaber et stærkere bånd gennem dem. Og det er netop noget af det, god ledelse hviler på.

Lederkursus

Hvis man virkelig skal have succes med at udvikle ledelse, så må man også være ambitiøs. Det gælder på den ene side om at have høje forventninger til, hvad I som virksomhed kan opnå. Og på den anden side, så handler det om at være åben over for, at det vil have indflydelse på hele organisationen. Hvis I virkelig skal rykke jer og skabe markant bedre resultater, så må man også være forberedt på, at det vil betyde innovation og nytænkning for organisationen. Hvis man er indstillet på dette, så kan man virkelig nå langt med et godt lederudviklingskursus. I fællesskab kan resultaterne nås. Og med den gode ledelse kan ambitionerne også indfries

Du kan finde kurser om ledelse og læse mere her

Se flere kurser i ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Få den mest opdaterede viden omkring ledelse og udvikling på et

Share

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Bestyrelsesarbejde (foto: se-institute.dk)

Kom godt igang med en god uddannelse (foto: se-institute.dk)

Er du business uddannet, men har brug for mere uddannelse, så er der mulighed for at tage efteruddannelse? Nej? Det er ikke rigtig! Som businessuddannet er det vigtigt at holde kompetencerne ved lige. Efteruddannelse og kurser er en almindelig ting. Der er ikke længere nogen, der bare tager en uddannelse og får sig et job, hvis de gerne vil op i systemet og få bedre stillinger. Bedre stillinger kommer kun med mere viden, erfaring og efteruddannelse. Og efteruddannelse findes i sin bedste for på business schools, hvis man er uddannet indenfor erhvervslivet.

Du kan lade sig inspirere ude fra med vigtige imputs fra the best business schools. Dem har du heldigvis mulighed for at komme til – det gælder bare lige om at vide hvor, og her hjælper denne tekst dig:

Du finder god efteruddannelse på Scandianvian Executive Institute. Her tilbydes der uddannelse, der tager højde for, at du stadig er aktiv på arbejdsmarkedet og har et arbejde, du skal passe. Du kan læse mange ting her, eksempelvis: økonomi og finans, strategi, administration, entreprenørskab, research, HR, marketing eller organisationspsykologi og –adfærd. Dette er alle emner, som vil værdifulde for de fleste. Derfor er mange efteruddannelser også sammensat med flere af disse emner.

Her finder du IMD, der globalt topper ranglisten over leder uddannelser samt topper globalt ranglisten over åbne uddannelser. Der er mere end 9.000 ledere og topledere fra 98 lande der uddanner sig hvert år på IMD, og over 120 globale virksomheder vælger IMD til at stå for deres uddannelser.

En af the best business schools: Scandinavian Executive Institute

Du kan læse mere om Scandinavian Executive Institutes programmer på deres hjemmeside her

Læs mere om Business schools her:

Find de bedste top business schools i Danmark

Udvid din horisont på en business school

 

 

Share

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Dygtiggør dig med en MBA (foto: se-institute.dk)

I dag taler man meget om ungdommen, og det pres det er på dem, fordi det er vigtigt, at de har en uddannelse, så de kan føre samfundet videre på en god måde. Som ung er man en generation, som skal tage del i de mange processor, som udgør den evindelige udvikling. Dog så er det ikke kun op til den helt unge generation at tage del i udvikling eller at forberede sig til udviklingen eller fremtiden. Det er nemlig aldrig for sent at lære noget nyt, og man kan lige så godt gøre sit til, at man er klædt på til nuværende og nye tider. Selvom man har været i en bestemt branche i mange år, og tænker at man har lært alle de tricks som er værd at lære, så er det en forkert opfattelse. Man kan nemlig altid lære nye ting, og man bør blive ved med at søge nye udfordringer.

Tag en mba og bliv bedre til dit arbejde

Ved at tage en MBA så tager men en ny udfordring op. Foruden at være en udfordrende praksis,  så er det at tage en MBA også en gunstig måde at lære nye ting og få nye redskaber til at klare de forskellige situationer og opgaver, som man enten er i, når man er på arbejde. Det kan også være nogle nye situationer, hvis man ønsker at søge nye veje, her kan en mba også være en måde at komme på den rette sti og få sit drømmejob. Man kan tage en mba indenfor forskellige retninger. Det kan eksempelvis være inden for ledelse eller for innovation. Bliv klogere på, hvordan man kan tænke anderledes i forskellige situationer, og vær med til at føre din arbejdsplads på den rette vej.

Læs mere om mulighederne med mba lige hér

Læs mere om en MBA uddannelse her:

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

MBA: Realiser dine drømme ved at tage en uddannelse

Share