Home › Category Archives › Strategi

Management consulting er professionel rådgivning

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Få professionel rådgivning af konsulentrådgivere (foto: hansentoft.dk)

Det er blevet rigtig populært for firmaer samt virksomheder, at ansatte en fagperson der har at gøre med management consulting. Det er det blevet af en række årsager. Men man ser flere og flere virksomheder eller firmaer, gøre brug af en udefrakommendes professionelle rådgivning. Og det er da netop også dette som en management consulting dækker over. Det er professionel rådgivning fra en tredjepart. En person som ikke har noget at gøre med det givende firma eller den givende virksomhed. Det er altså en fagperson, som kommer udefra og som hertil kan observere firmaet eller virksomheden på en mere objektiv måde. Og det er så på baggrund af disse observationer, at fagpersonen kan fungere som en slags konsulent for firmaet eller virksomheden. Og hertil give firmaet eller virksomheden en professionel form for rådgivning. Og det er så virksomheden eller firmaets egen beslutning, at vælge at bruge denne rådgivning til noget.

Management consulting dækker over rådgivning af firmaer samt virksomheder

Management consulting dækker altså over en professionel rådgivning af firmaer samt virksomheder. Og som sagt er det altså blevet mere og mere populært for firmaer eller virksomheder, at benytte sig af netop denne service. Og det kan der hertil som sagt være mange forskellige grunde til. Der er eksempelvis nogle firmaer eller virksomheder, som benytter sig af det, når de eksempelvis skal have rådgivning til, hvordan de bedst muligt lægger deres virksomhedsstrategi om. Der er eksmepelvis også nogle firmaer eller virksomheder, som benytter sig af management consulting, når de skal have hjælp nogle specifikke opgaver i forhold til deres økonomi. Der er eksempelvis også nogle firmaer eller virksomheder, som benytter sig af det, når de skal have hjælp eller rådgivning til interne stridigheder. Der kan altså være mange forskellige grunde til, hvorfor firmaer eller virksomheder benytter sig af denne form for professionelle rådgivning.

Se et super udvalg af management consulting her

Se mere her:

Få viden om ledelse og organisation med konsulenter

Styrk din ledelse med lederudvikling

Share

Styrk din virksomhed med forretningsudvikling

Kursus i ledelse (foto: se-institute.dk)

Forretningsudvikling er vejen frem (foto: hansentoft.dk)

En virksomhed er afhængig af fremtidig vækst, og derfor er det en god ide at have en strategi for, hvordan ens virksomhed skal udvikle sig. Det kan man gøre internt i virksomheden, men man kan også hyre hjælpe udefra.

Hyr er konsulent

Markedet for forskellige former for konsulentbistand i Danmark er stort. Der findes forskellige typer af konsulenter og også nogle, som er specialeret i forretningsudvikling. Der er flere fordele ved at hyre hjælp fra en konsulent. For det første beskæftiger konsulenterne sig primært med at rådgive, og derfor har de en lang række forskellige erfaringer fra andre virksomheder, som din virksomhed kan nyde godt af. Derudover er konsulenterne uafhængige, og derfor kan de ofte se situationen fra et andet perspektiv, end man kan internt i virksomheden. Derfor betaler det sig at hyre hjælp fra en konsulent til forretningsudvikling.

Fleksible løsninger

Det er meget forskelligt, hvor meget konsulentbistand en virksomhed har brug for, og det afhænger af flere forskellige parametre. De fleste konsulentvirksomheder tilbyder mange fleksible løsninger, så derfor kan du få skræddersyet et forløb, der passer til din virksomhed eller nøjes med et par enkelte møder, hvis det er det, I har brug. Man kan altid kontakte en konsulentvirksomhed og høre nærmere om deres forskellige muligheder og ekspertområder.

Valg af konsulent

Hvis man står overfor at skulle hyre hjælp til forretningsudvikling, kan det være svært at overskue, hvilken konsulentvirksomhed man skal benytte. Heldigvis kan du ofte læse om de forskellige konsulentfirmaer på deres hjemmeside. Her kan du læse om deres forskellige tilbud og ekspertområder. Du kan også ofte finde anmeldelser af virksomheden fra tidligere kunder.

Læs mere om forretningsudvikling og hyr en konsulent ved at klikke her

Du kan også læse mere her:

Organisationsudvikling handler om trivsel og effektivitet

Styrk din ledelse med lederudvikling

Share

Vækststrategi er vigtigt for at følge med

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Strategi og vækst hænger sammen (foto: hansentoft.dk)

Hvis din virksomhed ikke oplever at i rykker jer, kan det være en god idé at kigge jeres strategier igennem – navnlig vækststrategien. For hvis ikke virksomheden oplever vækst, overhaler jeres konkurrenter jer indenom inden i får set jer om.

Ansoffs vækststrategier 

Et af de største ønsker for en virksomhed er at væske – og det er lige meget hvor hurtigt det går. Derfor vil man som regel af have en klar strategi for hvordan man vil nå en fremgang overfor sine konkurrenter.

Ansoff kom i sin tid op med en matrix, der er et strategisk planlægnings værktøj for virksomheder, der vil vokse. Det er en guideline til beslutningstagerne i virksomheder med mål, der gerne vil nå.

Matrixen er del i to dimensioner – marked og produkt: nuværende og nye markeder og nuværende og nye produkter. Det har resulteret i 4 strategier, som virksomheder kan bruge til at skabe vækst med.

De 4 vækststrategier

Den først er markedspenetrering, som handler om at opnå en større markedsandel på den nuværende markeder med de produkter, den allerede har. Det gøres typisk gennem pris og promotion, og det er også den strategi, der er mindst potentiale for vækst i.

Markedsudvikling er en strategi, hvor man forsøget at erobre nye markeder, med den produktportefølje, virksomheden har. Det er typisk et nyt geografisk område eller et nyt markedssegment. Dog skal man være sikker på at man kan takle de kulturelle forskelle, der kan være fra land til land.

Den tredje strategi er produktudvikling. Her søger man at udvikle nye produkter til den samme målgruppe og samme marked. Det ser man ofte inden for elektronik. Her er produkt og promotion to vigtige faktorer.

Den sidste strategi er diversifikation. Her går man på nye markeder med helt nye produkter. Det er ofte sådan konglomerater starter. Det ser vi i for eksempel Unilever og P&G. Her arbejder man med alle fire P’er og virksomhedens produktgrupper kaldes SBU’er.

Hvis i, i jeres virksomhed vil have et kig på jeres vækststategi, så  kig videre her

Se mere om strategi her:

Lad din strategiplans mål diktere din organisations design

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

 

 

Share

Lad virksomheden komme pænt igennem forandringsprocessen

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Bliv guidet godt igennem forandringerne (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund i dag, hvor alting forandrer sig. Det gælder også i virksomheder, og det sker hele tiden. I det store hele handler det om, hvordan man som virksomhed håndterer processen omkring ændringerne.

Og i det store og hele er det hele virksomhedens ansvar, at alting forløber ordentligt, og at alle er med på, at forandringerne sker – og er med i processen. Men før det kommer til selve processen, så er det op til ledelsen at skabe de gode rammer.

Gør medarbejdere klar til forandring

For ledelsen handler det i høj grad om at gøre medarbejderne ordentligt klar til processen, når den sker. Hver gang. Især hvis der er tale om en større virksomhed.

Først og fremmest skal I skabe en god historie, som medarbejderne tror på og derigennem køber sig ind på, at forandringerne, der skal til at ske, er gode for både virksomheden og dem selv. De skal have det forklaret ordentligt og på deres niveau, så de køber den.
Derefter skal de tages med ind i processen. Hvad kan der gøres, for at de er mere med? Tror mere på projektet, eller hvad der måse kan gøres for at de får det nemmere igennem processen og efterfølgende. Især hvis forandringen er af større art, som en navneændring eller lignende, er det vigtigt, at hele virksomheden er med.
Større forandringer i den generelle virksomhed kan også give anledning til, at medarbejderne skal have udviklet deres kompetencer. Hvis virksomheden vil til at samarbejde mere på tværs af de forskellige afdelinger, skal der nok kigges på, om flere af medarbejderne skal på kursus i den slags samarbejde. Ikke fordi de har brug for det, men bare for at alting glider bedst muligt.

Læs mere her om, hvad I kan gøre, for at få forandringsprocesserne ordentligt i hus og sende jeres medarbejdere på kursus

Se mere her:

Se positivt på forandring i organisationer

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Share

Se positivt på forandring i organisationer

Uddannelse og ledelse hænger tæt sammen (foto se-institute.dk)

Vær klar på forandring (foto: hansentoft.dk)

Forandringer sker hele tiden i vores kultur. Det sker i kraft af, at vi er mennesker. Mennesker ændrer sig hele tiden og lærer hele tiden at tilpasse sig nye situationer. Det lyder meget som et overlevelsesinstinkt, og det kan man måske også kalde det langt hen ad vejen. I organisationer, firmaer eller virksomheder sker der hertil også forandringer. Det kan eksempelvis være, når firmaet får en ny chef og denne chef hertil kommer med nogle nye retningslinjer eller nogle nye mål som chefen gerne vil have, at firmaet opnår. Det kan eksempelvis også være når en virksomhed skal ekspandere og hertil åbne en helt ny afdeling op et sted og hertil har brug for at der er nogle erfarne medarbejdere, som flytter med ud i denne nye afdeling. Det kan eksempelvis også bare være de små kulturelle forandringer, som der kan ske i organisationer. Det kan være de små ting, som ændrer sig i kraft af at vi som mennesker hele tiden ændrer os. Forandring i organisationer sker altså hele tiden. Og det er ikke nødvendigvis en negativ ting, hvis man vælger at se positivt på disse forandringer.

Derfor skal du se positivt på forandring i organisationer

Vi har altså slået fast at der sker forandringer i organisationer, firmaer eller virksomheder hele tiden. Disse forandringer kan her ske af mange forskellige årsager. Det kan være nogle store forandringer, men det kan naturligvis også være nogle mindre forandringer. Disse forandringer behøver som sagt heller ikke at være negative. Typisk har vi den opfattelse, at forandringer er negative, fordi at forandringer dækker over noget nyt. Og det nye er lig med det ukendte. Og det som vi ikke kender, bryder vi os typisk ikke om. Men ordsproget “forandring fryder” er et positivt ordsprog, som også kan dække over forandringer i organisationer. Forandringer er nemlig positive og hensigtsmæssige, hvis man vælger at se sådan på dem. For det essentielle er, at når vi forandrer os, så lærer vi noget nyt. Både fra hinanden, om os selv men også om den organisation vi er en del af. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at vælge at se positivt på forandringer i organisationer.

Se et stort udvalg af forandring i organisationer her

Se mere her:

Forandringsledelse i moderne organisationer

Få en uddannelse på en af de bedste european business school

Share

Lad din strategiplans mål diktere din organisations design

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Sørg for at have en god strategiplan (foto: hansentoft.dk)

Enhver topledelse har til opgave at fastsætte mål for virksomheden, som den skal arbejde hen imod. Disse mål etableres typisk på baggrund af en SWOT-analyse, som tager temperaturen på virksomheden i forhold til dens omgivelser, og de udfordringer og trusler, disse repræsenterer. Efter at have fastsat disse mål, skal der lægges en strategiplan, der udførligt fortæller, hvordan virksomheden bevæger sig fra dens nuværende position til den placering, som målet peger imod. En god strategiplan tager højde for virksomhedens udformning og hvordan den hjælper eller forhindrer virksomheden i at nå sine mål. Er der mulighed for at forbedre chancerne for at nå målet, skal den gode strategiplan også fastsætte, hvordan ændringer i firmaets organisationsdesign kan implementeres.

Hav fokus på struktur, kultur og kerneprocesser, når du lægger strategiplan

Organisationens design skal helst reflektere det mål, man har sat sig, bedst muligt. Uanset målet er det uhyre vigtigt, at man hele tiden har fokus på hver enkelt del af virksomhedens udformning i sin strategiplan. Dog er de vigtigste ting at inkludere i sin strategiplan struktur og kultur, og det er især vigtigt at nedfælde tydeligt, hvordan man forventer at ændre disse to for at sikre en forbedring. Ændrer man den ene, må man også sikre en ændring i den anden. For eksempel kan et strategisk delmål i en stor virksomhed være at skabe et banebrydende, unikt produkt, der har et umættet marked som mål og kan supplere andre produktlinjer. Eftersom dette mål tydeligvis er fastsat på baggrund af muligheder i omgivelserne og altså ikke virksomhedens styrker, skal der en ændring til i organisationsdesignet. I dette tilfælde kan en løsning i lederens strategiplan være at lave en en horisontal struktur inden for virksomhedens rammer, hvor der skal implementeres en anden, mere afslappet kultur. En horisontal struktur fungerer nemlig kun, hvor en kreativ og løssluppen kultur hersker, og dette skal der lægges fokus på i lederens strategiplan.

Læs mere om at lægge en god strategiplan her

Se mere her:

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

Læs her, hvilke hovedpointer der er værd at kende i

Share

Læs her, hvilke hovedpointer der er værd at kende i virksomhedsstrategi

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

En virksomhedsstrategi er ikke ligegyldig (foto: hansentoft.dk)

En virksomhedsstrategi?

 Det er vigtigt for en virksomhed at have en strategi for deres organisation. Det kan være en plan over, hvordan en virksomhed kommer der fra, hvor den er i dag, hen til den tilstand og position, som den ønsker at indtage i fremtiden. Det er derfor en plan over hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, og de mål der ligger til grund for dette. Det kan også være man sætter nogle bestemte mål, og laver bestemte aktiviteter som virksomheden skal gennemføre inden for en nærmere fastsat tidshorisont for at nå sine mål.

 3 hurtige om virksomhedsstrategi

 Det er vigtigt, at et virksomhed der vil afprøve nye strategier eller som er nyopstartet, har fundet ud af hvilken type virksomhed de er først. Man kan ikke udvikle en strategi for en virksomhed, uden at kende virksomheden inden. Derfor vil det være effektivt, hvis man som virksomhed laver en plan over virksomheden. På denne måde er det lettere at få et overblik over, hvilken strategi som denne virksomhed kan følge i fremtiden.

Det hænger sammen med lederudvikling. Virksomhedsstrategi er ikke blot et udtryk, for at skulle skubbe virksomheden i en ny og bedre retning, det handler også om at udfordre ledelsen til at tænke på nye måder. Det er lederens opgave, at vise sig som et godt eksempel, og dermed kan man skabe en ny grobund for virksomheden, som kan vokse og blive til en ny strategi og bedre udsigter.

Virksomhedsstrategien lægger også vægt på at udvikle på organisationen. Det er ud i alle led, at man kigger på virksomheden og hvordan den skal se ud. Strategien bliver udviklet, ved at man kender til organisationen, men også ved at organisationen er villig til at rykke sig, så man kan skabe nye resultater, og dermed gå i nogle andre og måske endda bedre retninger.

Få bedre indsigt i virksomhedsstrategi og hvad det kan gøre for din organisation her

Se mere her:

Organisationsudvikling: Brug for en hjælpende hånd?

Find din virksomheds nye ansatte med hjælp fra talentfulde

Share

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Få hjælp til forandringledelse (foto: hansentoft.dk)

Hvis en virksomhed står stille, så går den i stå. Alle moderne virksomheder har forandring som mål og dermed er der brug for forandringsledelse. Forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål. Blandt andre typer ledelser er den type ledelse, der leder fra dag til dag. Men en der leder fra dag til dag glemmer der store billede. Her er forandringsledelse bedre, fordi der ligger et mål og en strategi bag ledelsen.

En sund virksomhed bruger lige så meget energi på at tænke fremad og på at bearbejde den viden de har, som de bruger på at producere og holde virksomhedens produkt kørende. En virksomhed skal bruge energi og ressourcer på at analysere og forstå, hvorfor det går godt eller dårligt. Den viden skal virksomheden bruge fremadrettet, således den kan lave nogle saglige og konstruktive mål og en tilhørende strategi for at nå målet. For at strategien skal lykkes skal der en forandringsledelse til.

Få hjælp udefra til forandringsledelse

Det er ikke altid nemt selv at finde ud af, hvordan man som virksomhed gør i forhold til forandringsledelse. En virksomhed kan derfor med fordel række ud efter hjælp hos et konsulentbureau. Her få man hjælp og vejledning til eksempelvis strukturændringer, analyse og forandringsledelse.

Et godt konsulenthus at bruge er Hansen Toft. Hansen Toft har været konsulenthus i mange, mange år og kan alt det et konsulenthus skal. De kender desuden markedet og ved, hvordan mordene virksomheder skal arbejde og opføre sig. Når du får hjælp fra Hansen Toft ved du, at du få en god hjælp, fordi Hansen Toft virkelig lytter til sine kunder og sørger for, at de både får, hvad de betaler for, og samtidig får en god oplevelse med det hele.

Find Hansen Toft på deres hjemmeside, her 

Se mere her:

Forandringsledelse i moderne organisationer

Tag en projektlederuddannelse i Danmark

Share

Strategiudvikling er nøgleordene i virksomhedens succes

Find et webbureau til online strategi (Foto: webmaster-success.com)

God strategi er en vigtig faktor til succes (Foto: hansentoft.dk)

At være leder i en virksomhed er ikke blot en stor lønningscheck. Der medfølger et ansvar, som de færreste har indblik i. Ansvaret for virksomhedens succes ligger tungt på lederens skuldre og går virksomheden under er det lederen, der får det største smæk. I dag kræver det konstant forandring i virksomhed, at følge med den evigt forandrende strøm af kundementalitet. Derfor er det ultimativt for en virksomhed konstant at udvikle nye strategier til, at være de førende på markedet.

Bliv rustet med kurser i strategiudvikling

I de stærke kurser vil du som leder, få et dybdegående indblik i, hvordan man analyserer din virksomheds nuværende strategi, identificere problematikker, udvikle nyere og mere effektive strategier for herefter at implementere dem med succes. Under kurserne får du værktøjer inden for strategi, innovation, ledelse, psykologi, administration, problemanalyse, konceptudvikling, konflikthåndtering og mange flere. Disse værktøjer er essentielle, når man som leder i fremtiden, skal kunne løse pludseligt opstående problematikker, som enhver virksomhed vil blive udsat for. Denne type problematikker kræver et avanceret kendskab og specielt håndtække for at opnå succes med de fornødne strategiændringer. Selv de mest marginale ændringer kan give de mest storslåede resultater. Enhver ændring af strategi er en satsning og kan betyde en virksomheds undergang eller varige succes. Kurset hjælper dig som leder til at identificere alle de rigtige valg og ruster dig til at varetage ansvaret, som det er at være topleder i en hver virksomhed. Du vil samtidig blive undervist af nogle af Europas bedste professorer og yderligere skabe dig varige venskaber, med andre ligestillede, som du vil kunne bruge til blandt andet sparring.

Læs mere om kurserne i strategiudvikling her

Læs mere her:

Strategiudvikling er med til at fremme virksomhedens vækst

Bliv bedre inden for strategi og ledelse

Share

Bliv bedre inden for strategi og ledelse

Markedsføringsstrategi (Foto: linkad.dk)

Lægger du den rette strategi skal det nok gå firmaet godt  (Foto: se-institute.dk)

Hvis du stræber efter en dag at blive leder af et firma eller en virksomhed – måske endda din egen af slagsen – så skal du vide noget om ledelse, inden du kommer så langt – for ikke at nævne, at du skal vide noget om ledelse, for overhovedet at komme så langt. Derfor skal du selvfølgelig have den nødvendige forståelse for netop de fag, inden du bliver leder, eller inden du realistisk forsøger at opnå de mål eller drømmemål, som du har sat dig. Hvis du ønsker at blive bedre til strategi og ledelse, så kræver det noget af dig selv. Det kræver, at du gerne vil blive bedre, og det kræver, at du gider at sætte den nødvendige tid af for at lære og forstå alt det, der er at forstå og lære om lige netop strategi og ledelse. En rigtig god måde at starte med at blive bedre til faget er ved at finde kurser, der underviser i lige netop strategi og ledelse – og dem findes der mange af.

 Find et kursus i strategi og ledelse

Som ovennævnt kan det være en god idé at finde et kursus, der underviser i strategi og ledelse, hvis du vil blive bedre til faget. Det kan du nemt finde, men spørgsmålet er, hvilke af de kurser, du finder, der er bedst? Der findes mange gode, men kun få ekstremt gode. Gør dig derfor nogle grundige tanker og overvejelser, inden du tilmelder dig et eller flere kurser i strategi og ledelse.

Tænk over din geografien, når du skal finde kurser i strategi og ledelse

Det kan være smart at finde et kursus i strategi og ledelse, der ligger tæt på den bopæl, du har. På den måde bruger du nemlig mindre tid på at tage frem og tilbage mellem kursus og hjemmeadresse.

Find et kursus eller læs mere om strategi og ledelse her

Se mere her:

Viden om strategi og ledelse er essentiel i det erhvervslige

Uddannelse i ledelse er nødvendigt for mange virksomheder

 

Share