Home › Category Archives › Organisation

Styrk din virksomhed med forretningsudvikling

Kursus i ledelse (foto: se-institute.dk)

Forretningsudvikling er vejen frem (foto: hansentoft.dk)

En virksomhed er afhængig af fremtidig vækst, og derfor er det en god ide at have en strategi for, hvordan ens virksomhed skal udvikle sig. Det kan man gøre internt i virksomheden, men man kan også hyre hjælpe udefra.

Hyr er konsulent

Markedet for forskellige former for konsulentbistand i Danmark er stort. Der findes forskellige typer af konsulenter og også nogle, som er specialeret i forretningsudvikling. Der er flere fordele ved at hyre hjælp fra en konsulent. For det første beskæftiger konsulenterne sig primært med at rådgive, og derfor har de en lang række forskellige erfaringer fra andre virksomheder, som din virksomhed kan nyde godt af. Derudover er konsulenterne uafhængige, og derfor kan de ofte se situationen fra et andet perspektiv, end man kan internt i virksomheden. Derfor betaler det sig at hyre hjælp fra en konsulent til forretningsudvikling.

Fleksible løsninger

Det er meget forskelligt, hvor meget konsulentbistand en virksomhed har brug for, og det afhænger af flere forskellige parametre. De fleste konsulentvirksomheder tilbyder mange fleksible løsninger, så derfor kan du få skræddersyet et forløb, der passer til din virksomhed eller nøjes med et par enkelte møder, hvis det er det, I har brug. Man kan altid kontakte en konsulentvirksomhed og høre nærmere om deres forskellige muligheder og ekspertområder.

Valg af konsulent

Hvis man står overfor at skulle hyre hjælp til forretningsudvikling, kan det være svært at overskue, hvilken konsulentvirksomhed man skal benytte. Heldigvis kan du ofte læse om de forskellige konsulentfirmaer på deres hjemmeside. Her kan du læse om deres forskellige tilbud og ekspertområder. Du kan også ofte finde anmeldelser af virksomheden fra tidligere kunder.

Læs mere om forretningsudvikling og hyr en konsulent ved at klikke her

Du kan også læse mere her:

Organisationsudvikling handler om trivsel og effektivitet

Styrk din ledelse med lederudvikling

Share

Lad virksomheden komme pænt igennem forandringsprocessen

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Bliv guidet godt igennem forandringerne (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund i dag, hvor alting forandrer sig. Det gælder også i virksomheder, og det sker hele tiden. I det store hele handler det om, hvordan man som virksomhed håndterer processen omkring ændringerne.

Og i det store og hele er det hele virksomhedens ansvar, at alting forløber ordentligt, og at alle er med på, at forandringerne sker – og er med i processen. Men før det kommer til selve processen, så er det op til ledelsen at skabe de gode rammer.

Gør medarbejdere klar til forandring

For ledelsen handler det i høj grad om at gøre medarbejderne ordentligt klar til processen, når den sker. Hver gang. Især hvis der er tale om en større virksomhed.

Først og fremmest skal I skabe en god historie, som medarbejderne tror på og derigennem køber sig ind på, at forandringerne, der skal til at ske, er gode for både virksomheden og dem selv. De skal have det forklaret ordentligt og på deres niveau, så de køber den.
Derefter skal de tages med ind i processen. Hvad kan der gøres, for at de er mere med? Tror mere på projektet, eller hvad der måse kan gøres for at de får det nemmere igennem processen og efterfølgende. Især hvis forandringen er af større art, som en navneændring eller lignende, er det vigtigt, at hele virksomheden er med.
Større forandringer i den generelle virksomhed kan også give anledning til, at medarbejderne skal have udviklet deres kompetencer. Hvis virksomheden vil til at samarbejde mere på tværs af de forskellige afdelinger, skal der nok kigges på, om flere af medarbejderne skal på kursus i den slags samarbejde. Ikke fordi de har brug for det, men bare for at alting glider bedst muligt.

Læs mere her om, hvad I kan gøre, for at få forandringsprocesserne ordentligt i hus og sende jeres medarbejdere på kursus

Se mere her:

Se positivt på forandring i organisationer

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Share

Se positivt på forandring i organisationer

Uddannelse og ledelse hænger tæt sammen (foto se-institute.dk)

Vær klar på forandring (foto: hansentoft.dk)

Forandringer sker hele tiden i vores kultur. Det sker i kraft af, at vi er mennesker. Mennesker ændrer sig hele tiden og lærer hele tiden at tilpasse sig nye situationer. Det lyder meget som et overlevelsesinstinkt, og det kan man måske også kalde det langt hen ad vejen. I organisationer, firmaer eller virksomheder sker der hertil også forandringer. Det kan eksempelvis være, når firmaet får en ny chef og denne chef hertil kommer med nogle nye retningslinjer eller nogle nye mål som chefen gerne vil have, at firmaet opnår. Det kan eksempelvis også være når en virksomhed skal ekspandere og hertil åbne en helt ny afdeling op et sted og hertil har brug for at der er nogle erfarne medarbejdere, som flytter med ud i denne nye afdeling. Det kan eksempelvis også bare være de små kulturelle forandringer, som der kan ske i organisationer. Det kan være de små ting, som ændrer sig i kraft af at vi som mennesker hele tiden ændrer os. Forandring i organisationer sker altså hele tiden. Og det er ikke nødvendigvis en negativ ting, hvis man vælger at se positivt på disse forandringer.

Derfor skal du se positivt på forandring i organisationer

Vi har altså slået fast at der sker forandringer i organisationer, firmaer eller virksomheder hele tiden. Disse forandringer kan her ske af mange forskellige årsager. Det kan være nogle store forandringer, men det kan naturligvis også være nogle mindre forandringer. Disse forandringer behøver som sagt heller ikke at være negative. Typisk har vi den opfattelse, at forandringer er negative, fordi at forandringer dækker over noget nyt. Og det nye er lig med det ukendte. Og det som vi ikke kender, bryder vi os typisk ikke om. Men ordsproget “forandring fryder” er et positivt ordsprog, som også kan dække over forandringer i organisationer. Forandringer er nemlig positive og hensigtsmæssige, hvis man vælger at se sådan på dem. For det essentielle er, at når vi forandrer os, så lærer vi noget nyt. Både fra hinanden, om os selv men også om den organisation vi er en del af. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at vælge at se positivt på forandringer i organisationer.

Se et stort udvalg af forandring i organisationer her

Se mere her:

Forandringsledelse i moderne organisationer

Få en uddannelse på en af de bedste european business school

Share

Lad din strategiplans mål diktere din organisations design

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Sørg for at have en god strategiplan (foto: hansentoft.dk)

Enhver topledelse har til opgave at fastsætte mål for virksomheden, som den skal arbejde hen imod. Disse mål etableres typisk på baggrund af en SWOT-analyse, som tager temperaturen på virksomheden i forhold til dens omgivelser, og de udfordringer og trusler, disse repræsenterer. Efter at have fastsat disse mål, skal der lægges en strategiplan, der udførligt fortæller, hvordan virksomheden bevæger sig fra dens nuværende position til den placering, som målet peger imod. En god strategiplan tager højde for virksomhedens udformning og hvordan den hjælper eller forhindrer virksomheden i at nå sine mål. Er der mulighed for at forbedre chancerne for at nå målet, skal den gode strategiplan også fastsætte, hvordan ændringer i firmaets organisationsdesign kan implementeres.

Hav fokus på struktur, kultur og kerneprocesser, når du lægger strategiplan

Organisationens design skal helst reflektere det mål, man har sat sig, bedst muligt. Uanset målet er det uhyre vigtigt, at man hele tiden har fokus på hver enkelt del af virksomhedens udformning i sin strategiplan. Dog er de vigtigste ting at inkludere i sin strategiplan struktur og kultur, og det er især vigtigt at nedfælde tydeligt, hvordan man forventer at ændre disse to for at sikre en forbedring. Ændrer man den ene, må man også sikre en ændring i den anden. For eksempel kan et strategisk delmål i en stor virksomhed være at skabe et banebrydende, unikt produkt, der har et umættet marked som mål og kan supplere andre produktlinjer. Eftersom dette mål tydeligvis er fastsat på baggrund af muligheder i omgivelserne og altså ikke virksomhedens styrker, skal der en ændring til i organisationsdesignet. I dette tilfælde kan en løsning i lederens strategiplan være at lave en en horisontal struktur inden for virksomhedens rammer, hvor der skal implementeres en anden, mere afslappet kultur. En horisontal struktur fungerer nemlig kun, hvor en kreativ og løssluppen kultur hersker, og dette skal der lægges fokus på i lederens strategiplan.

Læs mere om at lægge en god strategiplan her

Se mere her:

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

Læs her, hvilke hovedpointer der er værd at kende i

Share

Læs hvordan ledelse og organisation bliver et godt samarbejde

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse må også udvikle sig (foto: hansentoft.dk)

Skab de bedste forhold for udvikling

God ledelse er alt afgørende for at opnå succes i organisationen. De to ting er uundgåeligt afhængige af hinanden. Derfor er der også rigtig god grund til at have fokus på ledelsen, når man skal udvikle organisationen. I disse år sker der stor forandringer på markedet og det betyder også, at organisationerne er nødt til at have fokus på udvikling og innovation, hvis de vil følge med og blive ved med at skabe successer. Der er heldigvis også kommet et øget fokus på at ledelse skal være i top, hvis organisationen skal være det samme. Ledelse er kommet på skemaet og det har vist sig at være yderst effektivt. God ledelse er vigtigt for at kunne navigere i forandringer. Store forandring kan let komme til at skabe utryghed i medarbejdergruppen. Opstår der utryghed kan det lede til konflikter. Konflikter er ikke kun negativt, for det er også gennem konflikter, at muligheden byder sig for at opdage udfordringer. Det handler dog om, at man gennem god ledelse skal mindste de dårlige konflikt. De dårlige konflikter, er den type, der kan føre til stress og et dårligt arbejdsmiljø. For at kunne håndtere de konflikter, der kommer og skal komme, er det ledelseskurser helt uundværlige. Kurserne giver dig redskaberne til at kunne vende konflikter fra noget negativt til en ressource. Har du først lært den evne, så kan ledelse virkelig skabe store resultater for hele virksomheden. Et samlet team af tilfredse medarbejdere, der føler sig mødt og hørt, kan løfte selv de mest udfordrende og komplicerede opgaver uden problemer. Det handler om hele ledelsen omkring dem.

Derfor er ledelse så utroligt essentielt i arbejdet med organisationers succes og formåen. Omvendt så har lederne i organisationen også brug for en organisation, som giver lederne de bedst mulige forhold til at kunne udføre deres arbejde. Derfor kan man også overveje, om uddannelse til bestyrelsen kunne være relevant for jer. Bestyrelsen er vigtig for hele virksomheden og deres samarbejde med lederne er vigtigt, for at hele organisationen kan udvikle sig.

Du kan læse mere om organisation og ledelse og finde relevante kurser her

Se mere her:

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

 

Share

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur

Hvor leder i virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Hold øje med jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Søger man effektivt at effektivisere og forbedre en virksomheds produktivitet, kan organisationskulturen, være et godt sted at tage fat. En kultur er et sæt normer og regler, indforstået med opdragelsen i det samfund, hvori man befinder sig. Det kan ligeledes tolkes som et sæt regler og normer indenfor en virksomheds samfund. Der er mange ting, som kan forstyrre en kultur og sløve produktiviteten, samtidig er der et lige modsvar, hvor man med de rigtige tiltag kan øge produktiviteten i kulturen, ved at foretage visse små justeringer.

Hvad er organisationskultur?

Tænk ”køkultur”. Køkultur er en betegnelse for en almen forståelse for høflighed og respekt overfor andre menneske, og vreden rammer når denne respekt og høflighed ikke overholdes. Kultur er således ikke noget håndgribeligt, men ligger dybt begravet i normerne i samfundet. På samme måde er det i virksomheden, hvor det blot går under navnet Organisationskultur.

Få styr på virksomhedens organisationskultur

Ønsker du at ændre din virksomheds produktivitet eller effektivitet, så kan man starte med at se på organisationskulturen. Fungerer den som den skal, er der ting der generer medarbejderne, og som kan forbedres til positiv forandring? Er der ting, som fungerer rigtig godt og som kan promoveres? Der vil altid være noget i forbindelse med en organisationskultur, som kan ændres til det bedre. Få hjælp fra førende eksperter og coaches til selv, at kunne identificere de ting, som kan forbedres. En dygtig leder skal kunne identificere problemer, analysere mulige løsninger og implementere løsningerne til positiv forandring. Der findes forskellige typer af organisationskulturer, så først må man identificere sin egen. Samarbejdskulturen er præget af partnerskaber og teambuilding. Kompetencekulturen er mere konkurrencepræget og fokuserer på udvikling af kompetencer i stedet for at fremme samarbejdet. Kontrolkulturen er kommandoorienteret og regelbaseret. Kultivationskulturen er overbevisningsorienteret, personificeret og formåls- og værdibaseret.

Læs mere om organisationskultur her

Få mere information om organisationskultur her:

Organisationskultur – lær din virksomheds fundament at kende

En sund organisationskultur skaber positiv og sikker vækst

Share

Få råd og vejledning i en god organisations kultur

Virksomhedsudvikling er utroligt vigtigt (foto hansentoft.dk)

En god organisationskultur er vigtig (foto: hansentoft.dk)

En organisation er en organisme og det hele skal hænge sammen. Er en del  af en organisme rådden, så påvirker det resten af organismen og i værste tilfælde rådner den. Dette gælder også for organisationer. Derfor er det vigtigt med en god organisationskultur.

En god organisationskultur er kendetegnet ved en god medarbejderkultur. Hvis organisationen fungerer optimalt og på en sund måde, så skal du et hvilket som helst sted i organisationen kunne høre overvejende positive miner fra medarbejderne. Udover det, kan det være svært at sige præcis, hvad en organisationskultur er. Alligevel kan du få mange gode råd og vejledning til at få en god organisationskultur.

Hvad er en kultur? Og hvad er en god organisations kultur? Det er svært at svare på som leder og ansat. Det er mere en følelse. Der er dog folk, der har specialiseret sig i at se, hvad der gør organisationen sund og hvor den halter. Det er konsulentfolk med speciale i netop virksomheder, ledelse og strukturer.

Få ekspertviden om organisationskultur

En organisation består  netop af mennesker, processer, systemer og strukturer. Du kan forstå organisationskulturen som det, der binder det hele sammen. Du kan faktisk sige, at organisationskulturen er den måde virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem. Mere konkret bliver det ikke for andre en eksperterne. Og det skal det heller ikke være, for medarbejdere, ledelser og ledere skal ikke nødvendigvis bruge tid på at finde lige den lille det i en organisation, der skal tages hånd om eller opfinde den dybe tallerken i forhold til organisationskulturen. Det findes der eksperter til, så du kan koncentrere dig om det, du er bedst til.

Find en ekspert hos Hansentoft. De laver konsulentarbejde og spotter de udfordringer, du aldrig selv ville have set.

Læs mere om organisationskultur her 

Få mere info om organisationskultur her:

Organisationskultur – lær din virksomheds fundament at kende

En sund organisationskultur skaber positiv og sikker vækst

Share

Organisationskultur – lær din virksomheds fundament at kende

Virksomhedsudvikling er utroligt vigtigt (foto hansentoft.dk)

Virksomhedskultur er utroligt vigtigt (foto hansentoft.dk)

Hvis en organisation skal fungere, skal både medarbejdere og ledere have den information de har brug for, herunder information om hvordan andre oplever deres adfærd, holdninger og resultater.

Det får de ikke, hvis arbejdsmiljøet er præget usikkerhed og mistillid. Man kunne vove den påstand, at organisationer har en indbygget tendens til at avle frygt – frygt for hvad chefen tænker, frygt for hvad kolleger mener, frygt for at dumme sig, frygt for sanktioner og i sidste instans for arbejdsløshed, og dette fører i sidste ende til lukkethed og stagnation. For at modvirke dette må ledelsen bevidst fremelske et arbejdsklima, der er præget af gensidig tillid, åbenhed og ansvarlighed, og dét kræver en målrettet, omfattende og langvarig indsats.

Vær med til strategisk at forbedre kulturen i din organisation

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem. Kulturen udgør et filter, som påvirker de ansattes oplevelser af det, der sker i organisationen.  Man kan definere en organisationskultur som de organisatoriske normer og værdier, holdninger og handlinger som gør en organisation til det, den er.

Hvis en kultur ikke stemmer overens med organisationens overordnede strategi, vil den begrænse organisationens muligheder for at løse sine opgaver optimalt. Ved hjælp af konkrete tiltag, som fokuserer på bl.a. belønning af ansatte, udøvelse af ledelse, forståelser af succes i organisationen og kommunikationen medarbejdede imellem,  er det muligt

at påvirke kulturen i en ny retning. Dette skaber således udvikling internt i organisationen, som er med til at få de mennesker, der er i dem, til at fungere bedst muligt. Dette fører til en gennemgribende forbedring af samarbejde, kommunikation og ledelsesformer i en organisation med det for øje at forbedre medarbejdernes håndtering af fremtidige udfordringer.

Læs mere om organisationskultur her!

Få mere information om organisationskultur og business administration her:

En sund organisationskultur skaber positiv og sikker vækst

Business administration kan gøre firmaet mere strømlignet

Share