Home › Category Archives › Ledelsesudvikling

Giv lederne mere viden om ledelse og organisation

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Bliv klædt på til god ledelse (foto:hansentoft.dk)

Selvom de fleste ledere har en stærk faglig baggrund, kan man som leder hurtigt komme til at blive for optaget af de daglige opgaver og udfordringer i virksomheden. Derfor glemmer man måske at benytte sig af de værktøjer, som man lærte da man sad på skolebænken. Værktøjer som rent faktisk vil kunne være med til at gavne virksomheden både på den korte bane og på den lange bane. Derfor kan man med rette opfriske lederens teoretiske viden med kurser, der ikke behøver at tage ret meget af deres tid. Måske vil de komme i tanke om de guldkorn, som de lærte via deres uddannelse, og de vil formentlig også lære noget helt nyt, som kan bruges til at styrke virksomheden.

Organisationen skal kunne skelne mellem ledelse og management

For en virksomhed har det afgørende betydning, om virksomheden skal drives ud fra management eller ud fra lederskab. Dette er dog ofte noget, som virksomheden glemmer at sætte fokus på og så flyder begreberne sammen. Men man kan med rette sætte fokus på at adskille begreberne. I nogle perioder har en virksomhed brug for en leder, der udøver lederskab, mens virksomheden i andre perioder kan have brug for en leder, der udøver management. Management handler om det mere kortsigtede fokus, hvor man er glad for status quo og søger at opnå stabilitet. Lederskab handler derimod om det mere langsigtede fokus, hvor virksomheden har brug for at gennemgå forandringer af forskellige karakterer. Her er der stor fokus på de menneskelige aspekter, som lige præcis er vigtige, når en virksomhed gennemgår forandringer. Dette er bare nogle af de begreber, som virksomhedens ledelse vil støde på, når de tilmelder sig et kursus. Når de kommer tilbage til virksomheden igen, vil man hurtigt kunne mærke deres opdaterede viden.

Giv virksomhedens ledelse ny viden om ledelse og organisation her

Læs mere om god ledelse her:

Styrk din ledelse med lederudvikling

Ledelsesudvikling er til dig som er leder

Share

Styrk din ledelse med lederudvikling

Få eksterne konsulenter til at kigge på jeres virksomhed (Billede: Flickr.com)

Find den perfekte leder (foto: hansentoft.dk)

For at en virksomhed har succes og vækst, er det vigtigt at have det rigtige leder, der er godt klædt på. Med en god leder har virksomheden altid en handekraftigt karakter ved roret, som kan lægge den rigtige strategi for virksomheden og sørge for vækst i fremtiden.

Find den bedste leder

Hvis du står overfor at skulle finde en ny leder til din virksomhed, er der flere forskellige måde at rekruttere på. Du kan vælge at slå stillingen op, men det kræver en del tid af læse ansøgningerne igennem. Du kan i stedet vælge at benytte dig af en headhunter. På den måde hyrer du professionel hjælp til at skaffe den bedste leder, uden du selv skal bruge tid på at læse en masse ansøgninger igennem.

Desuden har headhunterne stor erfaring med at rekruttere personale, så på den måde kan du være sikker på, at headhunteren finder den bedst kvalificeret til jobbet. Derfor kan det sagtens betale sig at hyre en god headhunter, for på den måde ender man sandsynligvis med den helt rigtige og mest kompetente leder til sin virksomhed.

Lederudvikling

Hvis du allerede har en god leder, men har brug for at optimere lederens ledelsesevner, kan du hyre et konsulentfirma til ledelsesudvikling. Her er der forskellige muligheder, hvor du kan sende din leder på forskellige kurser over en periode. Du kan også vælge at få skræddersyet et individuelt forløb til din leder. På den måde sørger du for, at din leder udvikler sig, så lederen er klar til fremtidige udfordringer i virksomheden.

Klik her for at læse mere om ledelsesudvikling og headhunting og for at hyre hjælp til dette

Se mere her:

Ledelsesudvikling er til dig som er leder

Vækststrategi er vigtigt for at følge med

Share

Ledelsesudvikling er til dig som er leder

Markedsføringsstrategi (Kilde: Flickr.com)

Bliv en endnu bedre leder med ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

At være leder dækker over en række ting. Det er meget forskelligt fra firma til firma, hvilken rolle man helt præcist har som leder. Typisk er man leder i den forstand, at man skal være en form for rollemodel for resten af firmaet. Typisk er man leder i den forstand, at det er dig, som har ansvaret for rigtig mange ting. På samme måde er det også dig, der typisk skal tage nogle svære beslutninger i forhold til det firma, som du arbejder hos. Men arbejdsopgaverne kan som sagt variere fra firma til firma. Hertil kan det også variere fra firma til firma, hvilken form for ledelsesstrategi man har valgt. Nogle ledelsesstrategier er på én måde og andre ledelsesstrategier er på en helt andet måde. Hertil ændres og moderniseres disse mange forskellige former for ledelsesstrategier. Men du kan naturligvis som leder vælge, at følge med i disse forskellige tendenser. Du kan nemlig vælge, at deltage i et kursus som handler om ledelsesudvikling og på den måde holde dig opdateret på de mange forskellige ledelsesformer der findes og kommer til at findes

Hold dig opdateret ved hjælp af ledelsesudvikling

Hvis du gerne vil holde dig opdatere på de forskellige ledelsesstrategier, kan du vælge at deltage i mange forskellige kurser hertil. Du kan eksempelvis holde dig opdatere ved hjælp af et kursus omkring ledelsesudvikling. Et kursus i ledelsesudvikling har typisk til hensigt, at introducere dig som nuværende leder til mange forskellige måder at blive ved med at udvikle dig. Det er altså typisk kurser, som henvender sig til dig som allerede er leder. Her kan du lære, hvordan du kan blive ved med at være en god leder. Her kan du lære konkrete strategier omkring, hvordan man kan være en god leder. Og på den måde kan ud holde dig opdateret omkring de helt nye former for det at være leder i et firma.

Find ledelsesudvikling her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

Share

En god ledelse er vigtig for succesfuld arbejde og motiverede medarbejdere

Markedsføringsstrategi (Kilde: Flickr.com)

Det er vigtigt at have en dygtig frontløber i firmaet (foto: hansentoft.dk)

Originalt har ledelse og ledelsesteori altid handlet om effektivitet og produktivitet. De senere år er der dog kommet fokus på medarbejdernes velbefindende og ledelsens involvering i denne, samt på virksomhedernes evner til at tiltrække kvalificerede medarbejdere.
Det betyder at der altså har været et skift i hvordan ledelse er opfattet. Hvor man tidligere fokuserede på uddelegering af arbejdsopgaver og kontrol af ressourcer, fokuserer man nu mere på inddragelse af medarbejderne, og giver dem råderum til at tage beslutninger på egen hånd.

God ledelse skal ske på alle niveauer

Når man taler om ledelse, taler man også om ledelse på flere niveauer. Det er både på det højeste og strategiske niveau, hvor man arbejder og opstiller betingelser for et godt arbejdsmiljø i hele organisationen, hvilket giver medarbejderne mulighed for at udvikle sig fagligt, samtidig med at der er systemer, der tager sig af problemer, der opstår.
På de lavere og operationelle niveauer har mellemlederen også en rolle i medarbejdernes velbefindende, og det afhænger også af lederens formåen til at skabe trygge rammer for medarbejderne og samtidig skal lederen kunne fungere som kommunikationsled mellem topledelsen og de enkelte medarbejdere.

Lederudvikling er vigtigt

Fordi ledelse er blevet et dynamisk begreb, som skifter hele tiden, er det vigtigt at lederen også udvikler sig og følger med i tiden. Udviklingen af lederen skal også ske baseret på de mål og visioner virksomheden har, samt medarbejderne.

Med mindre at i som virksomhed arbejder målrettet med at udvikle ledelsen, sker lederudvikling ofte bedst med hjælp udefra. Det er eksperter, der kan komme med et objektivt syn på den måde ledelsen foregår på, samtidig med de kan fungere som en slags Djævlens Advokat for virksomheden. Lederudvikling kræver også ofte innovation og nytænkning på alle virksomhedens niveauer, og er ofte en proces der løber over en halv til et helt år i flere delprojekter. Det er for at sikre sig, at lederudviklingen lykkedes.

Læs mere om ledelse og hvordan du udvikler din ledelse her

Du kan læse mere om god ledelse her:

En projektledelse uddannelse ruster fremtidige projektledere

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

 

 

Share

Det kan den grundlæggende lederuddannelse tilbyde

Projektledelse uddannelse (foto: via.dk)

Læs hvor du ender med hvilke uddannelser (foto: hansentoft.dk)

Mange selvstændige er begyndt med en enmands-virksomhed, hvor de selv bestemte det hele, da der ganske simpelt ikke var andre i virksomheden. Som firmaet får vækst og vind i sejlene, bliver det dog ofte nødvendigt at udvide staben med udefrakommende medarbejdere, og man kan godt se sine lederegenskaber komme til korte, hvis man ikke har en teoretisk baggrund for ledergerningen. Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig især til den praktisk anlagte leder, der som følge af at være starter og ejer af en organisk virksomhed, der bevæger sig mod en større organisation, har brug for at udvikle sine lederegenskaber.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig redskaberne til at lede din virksomhed

Helt basalt lærer du på den grundlæggende lederuddannelse at dygtiggøre dig som leder i din organisation, og du får en række brugbare teknikker til den daglige drift og de langsigtede mål i virksomheden. Den grundlæggende lederuddannelse giver dig for eksempel et godt indblik i, hvilken ledelsesmæssig stil og metode, du skal gøre brug af i mange forskellige situationer, så du lærer at håndtere konflikter på den bedst mulige måde. Du lærer ligeledes, hvordan god og klar kommunikation kan gøre hverdagen bedre, og du finder også ud af, hvordan skal gribe udfordringen an med at give konstruktiv kritik. Derudover lærer du også mange andre ledere at kende igennem kurset, og du kan dermed få opbygget et godt netværk af kommende og nuværende ledere.

Gennemfør den grundlæggende lederuddannelse på 13 hele dage

Selvom der er meget at lære, tager den grundlæggende lederuddannelse kun 13 kursusdage, som bliver fordelt over en periode på 5 måneder, så du ikke skal slippe tøjlerne i din virksomhed i alt for længe. Du får altså en grundig oplæring i teoretiske måder at gribe ledergerningen an på med den grundlæggende lederuddannelse, uden at du behøver at give afkald på at følge med i din virksomhed under forløbet.

 

Share

Læs hvordan ledelse og organisation bliver et godt samarbejde

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse må også udvikle sig (foto: hansentoft.dk)

Skab de bedste forhold for udvikling

God ledelse er alt afgørende for at opnå succes i organisationen. De to ting er uundgåeligt afhængige af hinanden. Derfor er der også rigtig god grund til at have fokus på ledelsen, når man skal udvikle organisationen. I disse år sker der stor forandringer på markedet og det betyder også, at organisationerne er nødt til at have fokus på udvikling og innovation, hvis de vil følge med og blive ved med at skabe successer. Der er heldigvis også kommet et øget fokus på at ledelse skal være i top, hvis organisationen skal være det samme. Ledelse er kommet på skemaet og det har vist sig at være yderst effektivt. God ledelse er vigtigt for at kunne navigere i forandringer. Store forandring kan let komme til at skabe utryghed i medarbejdergruppen. Opstår der utryghed kan det lede til konflikter. Konflikter er ikke kun negativt, for det er også gennem konflikter, at muligheden byder sig for at opdage udfordringer. Det handler dog om, at man gennem god ledelse skal mindste de dårlige konflikt. De dårlige konflikter, er den type, der kan føre til stress og et dårligt arbejdsmiljø. For at kunne håndtere de konflikter, der kommer og skal komme, er det ledelseskurser helt uundværlige. Kurserne giver dig redskaberne til at kunne vende konflikter fra noget negativt til en ressource. Har du først lært den evne, så kan ledelse virkelig skabe store resultater for hele virksomheden. Et samlet team af tilfredse medarbejdere, der føler sig mødt og hørt, kan løfte selv de mest udfordrende og komplicerede opgaver uden problemer. Det handler om hele ledelsen omkring dem.

Derfor er ledelse så utroligt essentielt i arbejdet med organisationers succes og formåen. Omvendt så har lederne i organisationen også brug for en organisation, som giver lederne de bedst mulige forhold til at kunne udføre deres arbejde. Derfor kan man også overveje, om uddannelse til bestyrelsen kunne være relevant for jer. Bestyrelsen er vigtig for hele virksomheden og deres samarbejde med lederne er vigtigt, for at hele organisationen kan udvikle sig.

Du kan læse mere om organisation og ledelse og finde relevante kurser her

Se mere her:

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

 

Share

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Få hjælp til forandringledelse (foto: hansentoft.dk)

Hvis en virksomhed står stille, så går den i stå. Alle moderne virksomheder har forandring som mål og dermed er der brug for forandringsledelse. Forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål. Blandt andre typer ledelser er den type ledelse, der leder fra dag til dag. Men en der leder fra dag til dag glemmer der store billede. Her er forandringsledelse bedre, fordi der ligger et mål og en strategi bag ledelsen.

En sund virksomhed bruger lige så meget energi på at tænke fremad og på at bearbejde den viden de har, som de bruger på at producere og holde virksomhedens produkt kørende. En virksomhed skal bruge energi og ressourcer på at analysere og forstå, hvorfor det går godt eller dårligt. Den viden skal virksomheden bruge fremadrettet, således den kan lave nogle saglige og konstruktive mål og en tilhørende strategi for at nå målet. For at strategien skal lykkes skal der en forandringsledelse til.

Få hjælp udefra til forandringsledelse

Det er ikke altid nemt selv at finde ud af, hvordan man som virksomhed gør i forhold til forandringsledelse. En virksomhed kan derfor med fordel række ud efter hjælp hos et konsulentbureau. Her få man hjælp og vejledning til eksempelvis strukturændringer, analyse og forandringsledelse.

Et godt konsulenthus at bruge er Hansen Toft. Hansen Toft har været konsulenthus i mange, mange år og kan alt det et konsulenthus skal. De kender desuden markedet og ved, hvordan mordene virksomheder skal arbejde og opføre sig. Når du får hjælp fra Hansen Toft ved du, at du få en god hjælp, fordi Hansen Toft virkelig lytter til sine kunder og sørger for, at de både får, hvad de betaler for, og samtidig får en god oplevelse med det hele.

Find Hansen Toft på deres hjemmeside, her 

Se mere her:

Forandringsledelse i moderne organisationer

Tag en projektlederuddannelse i Danmark

Share

Den bedste ledelse i en virksomhed er personlig ledelse

Ledelsesudvikling er en vigtig vej frem (foto hansentoft.dk)

Personlig ledelse styrker hele organisationen (foto: se-institute.dk)

Hvis du skal give gode råd, så skal du kende dem personligt, du giver rådene. Det samme gælder i forhold til ledelse. Hvis du skal være en god leder, så skal du også kende dem, du leder. Og det gælder ikke kun i forhold til at kende det fag, dine medarbejdere arbejder indenfor. Det gælder også i forhold til hvad det helt konkret laver, men særligt vigtigt, er det at kende hver enkel af dine medarbejdere, så du kan sørge for, at de laver det rigtige stykke arbejde. Det er altså personlig ledelse, der virkelig kan rykke noget.

Personlig ledelse er meget moderne. Alligevel er det langt fra alle ledere der bruger det. Mange firmaer ændrer procedurer, skalerer op eller ned og lave ny afdelinger og bytter rundt og ansætter nye ledere. Dette giver en del udfordringer, for jo flere ændringer, der er i virksomhed, jo bedre ledere er der behov for, og en god leder er altså en personlig leder.

Læs personlig ledese på SE Institute

Husk dog, at personlig ledelse ikke er privat ledelse. Du behøver ikke at være bedste venner med dine medarbejdere. Du skal bare kende dem. ”Bare” er dog ikke det rette ord at bruge. Det er nemmere sagt end gjort. Det er et stort arbejde, som mange ledere ikke regner for en del af deres arbejde, eller hvert fald ikke som en vigtig del, som man skal sætte tid af til. I stedet bruger mange ledere tid på at løse de arbejdsopgaver, som de mener er vigtige for virksomheden. Men arbejder man som leder ikke også med ledelse og med sine medarbejdere, så kommer man ikke i mål.

Du kan lære mere om personlig ledelse og hvilke uddannelsesmuligheder, der er på Scandinavian Executive Institute

Se mere om ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

Share

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er en vigtig vej frem (foto hansentoft.dk)

Arbejd sammen om ledelsesudviklingen (foto: se-institute.dk)

Når der er tale om ledelse i et firma, organisationer eller virksomheder er der på samme måde tale om udvikling. For det er nemlig vigtigt, at et firma bliver ved med at udvikle sig. Og denne udvikling skal være positiv og bære frugt i fremtiden. Og denne udvikling sker bedst, såfremt det er ledelsen som står for denne udvikling. Det er nemlig ledelsen som har udviklingen for firmaet og dets personale. Og en udvikling kan aldrig ske, hvis ikke der er tale om et fællesskab. Den rigtig udvikling sker, hvis det er ledelsen som vil dette i fællesskab. De skal både ville udviklingen internt mellem hinanden, men de skal også få medarbejderne til at ville være en del af udviklingen. Men hvordan lærer man dette som ledelse? Hvordan lærer man at udvikle sig som ledelse? Og hvordan lærer man, at lære andre om udvikling? Det kan du lære meget mere om i ledelsesudvikling.

Ledelsesudvikling fungerer bedst i et fællesskab

Så det vil med andre ord sige, at udvikling sker på baggrund af et ønske. Man beslutter sig for, at denne virksomhed skal udvikle sig. Og denne beslutning er typisk og hvis ikke altid, foretaget af ledelsen. For det er nemlig også ledelsen som skal udvikle sig. Ledelsesudvikling er nemlig der hvor det hele starter. Og det hele starter hos ledelsen. For uden en god og dygtig ledelse, bliver en virksomhed aldrig god på den lange bane. Det er ledelsen, som skal sætte standarden for virksomheden. Og det gør den først og fremmest ved at lede godt. Og dette er i særdeleshed også gældende for diverse medarbejdere i den gældende virksomhed. Derfor er det første skridt for ledelsen, at beslutte sig for at lære om ledelsesudvikling. Dette er det første skridt og derefter begynder selve processen, efter en teoretisk forklaring af selve ledelsesudviklingen og dens principper.

Se et stort udvalg af Ledelsesudvikling her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

Ledelsesudvikling er et middel til fremgang i forretningen

Share