Home › Category Archives › Kurser

En leder kan påvirke en virksomheds organisationskultur.

Det er vigtigt at ledelsen er så god som den kan være (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt at ledelsen er så god som den kan være (foto hansentoft.dk)

Enhver virksomhed har en bestemt organisationskultur. Det er således ikke noget man bestemmer som leder, at man enten vil have i sin virksomhed eller ikke vil have. En organisationskultur kan både være god og skidt for virksomheden, og i modsætning til hvad mange tror, kan man faktisk godt påvirke kulturen til at bevæge sig i en bestemt retning.

En organisationskultur kan både være godt og skidt

En organisationskultur kan eksempelvis være, at der er en meget konkurrencepræget stemning blandt medarbejderne i virksomheden. Dette kan både være godt og skidt for virksomheden. Godt, fordi medarbejderne bliver pisket til hele tiden at præstere på et højt niveau, men skidt fordi det kan betyde, at medarbejderne ikke hjælper hinanden. Et eksempel på en god organisationskultur er en virksomhed, hvor medarbejderne uden at tænke over det, hjælper hinanden, hvis man har brug for det. Dette er noget der ligger dybt i medarbejderne. Det er således ikke bare noget man kan sige, at medarbejderne kan gøre.

Man kan ændre en organisationskultur

Mange ledere har den opfattelse, at en organisationskultur blot er noget, som en virksomhed har. Derfor tænker de ikke, at der kan ændres på det. Dette er dog bestemt ikke rigtigt. Det er naturligvis noget, der taget lang tid at gøre, men har man en skidt organisationskultur i virksomheden, der rent faktisk modarbejder de mål, som virksomheden har sat sig, er det vigtigt at få gjort. Når man vil forsøge at ændre på en organisationskultur, er det derfor vigtigt at man er tålmodig. Det er nemlig noget der tager lang tid og man skal derfor sørge for at lægge mærke til de små ting, der bliver ændret. Har man for høje forventninger til, at ændringen sker med det samme, vil den nye organisationskultur formentlig ikke kunne opnås.

Lær mere om virksomheders organisationskultur på hansentoft.dk.

 

Se også:

Forretningsudvikling kortlægger konkrete mål

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

Share

Giv lederne mere viden om ledelse og organisation

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Bliv klædt på til god ledelse (foto:hansentoft.dk)

Selvom de fleste ledere har en stærk faglig baggrund, kan man som leder hurtigt komme til at blive for optaget af de daglige opgaver og udfordringer i virksomheden. Derfor glemmer man måske at benytte sig af de værktøjer, som man lærte da man sad på skolebænken. Værktøjer som rent faktisk vil kunne være med til at gavne virksomheden både på den korte bane og på den lange bane. Derfor kan man med rette opfriske lederens teoretiske viden med kurser, der ikke behøver at tage ret meget af deres tid. Måske vil de komme i tanke om de guldkorn, som de lærte via deres uddannelse, og de vil formentlig også lære noget helt nyt, som kan bruges til at styrke virksomheden.

Organisationen skal kunne skelne mellem ledelse og management

For en virksomhed har det afgørende betydning, om virksomheden skal drives ud fra management eller ud fra lederskab. Dette er dog ofte noget, som virksomheden glemmer at sætte fokus på og så flyder begreberne sammen. Men man kan med rette sætte fokus på at adskille begreberne. I nogle perioder har en virksomhed brug for en leder, der udøver lederskab, mens virksomheden i andre perioder kan have brug for en leder, der udøver management. Management handler om det mere kortsigtede fokus, hvor man er glad for status quo og søger at opnå stabilitet. Lederskab handler derimod om det mere langsigtede fokus, hvor virksomheden har brug for at gennemgå forandringer af forskellige karakterer. Her er der stor fokus på de menneskelige aspekter, som lige præcis er vigtige, når en virksomhed gennemgår forandringer. Dette er bare nogle af de begreber, som virksomhedens ledelse vil støde på, når de tilmelder sig et kursus. Når de kommer tilbage til virksomheden igen, vil man hurtigt kunne mærke deres opdaterede viden.

Giv virksomhedens ledelse ny viden om ledelse og organisation her

Læs mere om god ledelse her:

Styrk din ledelse med lederudvikling

Ledelsesudvikling er til dig som er leder

Share

En god ledelse er vigtig for succesfuld arbejde og motiverede medarbejdere

Markedsføringsstrategi (Kilde: Flickr.com)

Det er vigtigt at have en dygtig frontløber i firmaet (foto: hansentoft.dk)

Originalt har ledelse og ledelsesteori altid handlet om effektivitet og produktivitet. De senere år er der dog kommet fokus på medarbejdernes velbefindende og ledelsens involvering i denne, samt på virksomhedernes evner til at tiltrække kvalificerede medarbejdere.
Det betyder at der altså har været et skift i hvordan ledelse er opfattet. Hvor man tidligere fokuserede på uddelegering af arbejdsopgaver og kontrol af ressourcer, fokuserer man nu mere på inddragelse af medarbejderne, og giver dem råderum til at tage beslutninger på egen hånd.

God ledelse skal ske på alle niveauer

Når man taler om ledelse, taler man også om ledelse på flere niveauer. Det er både på det højeste og strategiske niveau, hvor man arbejder og opstiller betingelser for et godt arbejdsmiljø i hele organisationen, hvilket giver medarbejderne mulighed for at udvikle sig fagligt, samtidig med at der er systemer, der tager sig af problemer, der opstår.
På de lavere og operationelle niveauer har mellemlederen også en rolle i medarbejdernes velbefindende, og det afhænger også af lederens formåen til at skabe trygge rammer for medarbejderne og samtidig skal lederen kunne fungere som kommunikationsled mellem topledelsen og de enkelte medarbejdere.

Lederudvikling er vigtigt

Fordi ledelse er blevet et dynamisk begreb, som skifter hele tiden, er det vigtigt at lederen også udvikler sig og følger med i tiden. Udviklingen af lederen skal også ske baseret på de mål og visioner virksomheden har, samt medarbejderne.

Med mindre at i som virksomhed arbejder målrettet med at udvikle ledelsen, sker lederudvikling ofte bedst med hjælp udefra. Det er eksperter, der kan komme med et objektivt syn på den måde ledelsen foregår på, samtidig med de kan fungere som en slags Djævlens Advokat for virksomheden. Lederudvikling kræver også ofte innovation og nytænkning på alle virksomhedens niveauer, og er ofte en proces der løber over en halv til et helt år i flere delprojekter. Det er for at sikre sig, at lederudviklingen lykkedes.

Læs mere om ledelse og hvordan du udvikler din ledelse her

Du kan læse mere om god ledelse her:

En projektledelse uddannelse ruster fremtidige projektledere

Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

 

 

Share

Det kan den grundlæggende lederuddannelse tilbyde

Projektledelse uddannelse (foto: via.dk)

Læs hvor du ender med hvilke uddannelser (foto: hansentoft.dk)

Mange selvstændige er begyndt med en enmands-virksomhed, hvor de selv bestemte det hele, da der ganske simpelt ikke var andre i virksomheden. Som firmaet får vækst og vind i sejlene, bliver det dog ofte nødvendigt at udvide staben med udefrakommende medarbejdere, og man kan godt se sine lederegenskaber komme til korte, hvis man ikke har en teoretisk baggrund for ledergerningen. Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig især til den praktisk anlagte leder, der som følge af at være starter og ejer af en organisk virksomhed, der bevæger sig mod en større organisation, har brug for at udvikle sine lederegenskaber.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig redskaberne til at lede din virksomhed

Helt basalt lærer du på den grundlæggende lederuddannelse at dygtiggøre dig som leder i din organisation, og du får en række brugbare teknikker til den daglige drift og de langsigtede mål i virksomheden. Den grundlæggende lederuddannelse giver dig for eksempel et godt indblik i, hvilken ledelsesmæssig stil og metode, du skal gøre brug af i mange forskellige situationer, så du lærer at håndtere konflikter på den bedst mulige måde. Du lærer ligeledes, hvordan god og klar kommunikation kan gøre hverdagen bedre, og du finder også ud af, hvordan skal gribe udfordringen an med at give konstruktiv kritik. Derudover lærer du også mange andre ledere at kende igennem kurset, og du kan dermed få opbygget et godt netværk af kommende og nuværende ledere.

Gennemfør den grundlæggende lederuddannelse på 13 hele dage

Selvom der er meget at lære, tager den grundlæggende lederuddannelse kun 13 kursusdage, som bliver fordelt over en periode på 5 måneder, så du ikke skal slippe tøjlerne i din virksomhed i alt for længe. Du får altså en grundig oplæring i teoretiske måder at gribe ledergerningen an på med den grundlæggende lederuddannelse, uden at du behøver at give afkald på at følge med i din virksomhed under forløbet.

 

Share

En projektledelse uddannelse ruster fremtidige projektledere

Ledelse udvikling er vigtigt for virksomheden (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Prøv en uddannelse i projektledelse (foto: hansentoft.dk)

Som projektleder bliver man i stand til at varetage større opgaver og projekter. Det vil sige, at man som sådan bliver i stand til at skulle varetage organiseringen af disse og skabe de bedste strukturer for dem, der er involverede. Et projekt består nemlig af en masse små og en enkelt stor proces. Den store proces er igangsættelsen, koordineringen og afslutningen af projektet, så det står færdigt og klart til dem, der har bestilt produktet. De små dele af projektet er hver og især specialiserede processer, der kræver et indgående kendskab til deres udformning og skabelse. Som projektleder står man altså ikke med den kompetencespecialiserede del af arbejdet. Et vist kendskab kræves dog, men det er en introduktion, man som regel får, når man bliver sat ind i af den pågældende virksomhed.

Overblikkets evne

Det store blik og de store røde tråde samles altid af en projektleder, der også står for ansvaret af det samlede produkt. Man bliver samtidig også den, der skal kommunikere imellem kunde og producent, hvis man arbejder i en virksomhed, der producerer varer. Der findes et hav af forskellige metoder og måder at være projektleder på. Disse strategier introduceres der på i forløbet. De mange forskellige strategier passer på forskellig vis til de forskellige slags virksomheder, der findes.

Teori og praktik sammen

Forløbet består af en praktisk og en teoretisk del, der tilsammen gerne skal kunne ruste kursisterne med de fornødne kompetencer indenfor projektledelse. Projektledelse uddannelse er altså en uddannelse både med blik for det praktiske og teoretiske fundament, hvilket giver en helstøbt erfaring, når man træder ud på den anden side af uddannelsen. Derfor er de kursisterne, når de er færdige, også bevendte med det professionelle miljø samt de teoretiske management-teorier, som de drives på.

 

 

 

Share

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er lig med resultater!

God ledelse er kernen i gode virksomheder. God ledelse giver de bedste resultater. God ledelse kræver hårdt arbejde. Uanset hvilken type virksomhed I driver, så er ledelse er uundgåeligt en del af virksomhedens opbygning. Man ved allerede, at ledelse ikke kun handler om talent. Det handler også om relationer og om at kunne navigerer i disse. Det kræver uddannelse og det er et felt, hvor der hele tiden sker noget nyt. Som leder har man også brug for at få nogle nye inputs af og til. Det kan både være hele lederteamet eller enkelte lederpersoner, der kan få brug for at få genopfrisket deres kompetencer.

Ledere i dag står ofte over for at skulle kunne løse komplekse udfordringer, der betyder, at de også har brug for mange forskellige redskaber. Der vil i forskellige situationer være brug for forskellige kompetencer og løsninger. Det er en kendsgerning, at når man har topprofessionelle ledere, der formår at lede deres medarbejdere godt, så opnår man også langt de bedre resultater.

Fordelen ved at lade hele lederteams gennemgå efteruddannelse sammen er, at man på den måde skaber et stærkere bånd gennem dem. Og det er netop noget af det, god ledelse hviler på.

Lederkursus

Hvis man virkelig skal have succes med at udvikle ledelse, så må man også være ambitiøs. Det gælder på den ene side om at have høje forventninger til, hvad I som virksomhed kan opnå. Og på den anden side, så handler det om at være åben over for, at det vil have indflydelse på hele organisationen. Hvis I virkelig skal rykke jer og skabe markant bedre resultater, så må man også være forberedt på, at det vil betyde innovation og nytænkning for organisationen. Hvis man er indstillet på dette, så kan man virkelig nå langt med et godt lederudviklingskursus. I fællesskab kan resultaterne nås. Og med den gode ledelse kan ambitionerne også indfries

Du kan finde kurser om ledelse og læse mere her

Se flere kurser i ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Få den mest opdaterede viden omkring ledelse og udvikling på et

Share

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Dygtiggør dig med en MBA (foto: se-institute.dk)

I dag taler man meget om ungdommen, og det pres det er på dem, fordi det er vigtigt, at de har en uddannelse, så de kan føre samfundet videre på en god måde. Som ung er man en generation, som skal tage del i de mange processor, som udgør den evindelige udvikling. Dog så er det ikke kun op til den helt unge generation at tage del i udvikling eller at forberede sig til udviklingen eller fremtiden. Det er nemlig aldrig for sent at lære noget nyt, og man kan lige så godt gøre sit til, at man er klædt på til nuværende og nye tider. Selvom man har været i en bestemt branche i mange år, og tænker at man har lært alle de tricks som er værd at lære, så er det en forkert opfattelse. Man kan nemlig altid lære nye ting, og man bør blive ved med at søge nye udfordringer.

Tag en mba og bliv bedre til dit arbejde

Ved at tage en MBA så tager men en ny udfordring op. Foruden at være en udfordrende praksis,  så er det at tage en MBA også en gunstig måde at lære nye ting og få nye redskaber til at klare de forskellige situationer og opgaver, som man enten er i, når man er på arbejde. Det kan også være nogle nye situationer, hvis man ønsker at søge nye veje, her kan en mba også være en måde at komme på den rette sti og få sit drømmejob. Man kan tage en mba indenfor forskellige retninger. Det kan eksempelvis være inden for ledelse eller for innovation. Bliv klogere på, hvordan man kan tænke anderledes i forskellige situationer, og vær med til at føre din arbejdsplads på den rette vej.

Læs mere om mulighederne med mba lige hér

Læs mere om en MBA uddannelse her:

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

MBA: Realiser dine drømme ved at tage en uddannelse

Share

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Få hjælp til forandringledelse (foto: hansentoft.dk)

Hvis en virksomhed står stille, så går den i stå. Alle moderne virksomheder har forandring som mål og dermed er der brug for forandringsledelse. Forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål. Blandt andre typer ledelser er den type ledelse, der leder fra dag til dag. Men en der leder fra dag til dag glemmer der store billede. Her er forandringsledelse bedre, fordi der ligger et mål og en strategi bag ledelsen.

En sund virksomhed bruger lige så meget energi på at tænke fremad og på at bearbejde den viden de har, som de bruger på at producere og holde virksomhedens produkt kørende. En virksomhed skal bruge energi og ressourcer på at analysere og forstå, hvorfor det går godt eller dårligt. Den viden skal virksomheden bruge fremadrettet, således den kan lave nogle saglige og konstruktive mål og en tilhørende strategi for at nå målet. For at strategien skal lykkes skal der en forandringsledelse til.

Få hjælp udefra til forandringsledelse

Det er ikke altid nemt selv at finde ud af, hvordan man som virksomhed gør i forhold til forandringsledelse. En virksomhed kan derfor med fordel række ud efter hjælp hos et konsulentbureau. Her få man hjælp og vejledning til eksempelvis strukturændringer, analyse og forandringsledelse.

Et godt konsulenthus at bruge er Hansen Toft. Hansen Toft har været konsulenthus i mange, mange år og kan alt det et konsulenthus skal. De kender desuden markedet og ved, hvordan mordene virksomheder skal arbejde og opføre sig. Når du får hjælp fra Hansen Toft ved du, at du få en god hjælp, fordi Hansen Toft virkelig lytter til sine kunder og sørger for, at de både får, hvad de betaler for, og samtidig får en god oplevelse med det hele.

Find Hansen Toft på deres hjemmeside, her 

Se mere her:

Forandringsledelse i moderne organisationer

Tag en projektlederuddannelse i Danmark

Share

Ledelseskurser kan udvikle dine ledelseskompetencer

Lær om ledelse (foto viauc.dk)

Tag et kursus for at blive en endnu bedre leder! (foto: se-institute.dk)

Det er ikke nogen enkel opskrift på, hvordan man er eller bliver en god leder nu om dage. Måske var det mere simpelt i gamle dage, hvor man målte succeskriterierne ud fra røde tal på bundlinjen og profit, men i dag er det blevet langt mere nuanceret og komplekst. Nogen vil nok mene, at der bliver stille flere krav til en gode ledelse i dag. I hvert fald er det ikke uhørt, at stille høje krav til sin leder, og det foranderlige marked kræver også, at man er med på beatet. Så hvad udgør en god leder? Det er som sagt svært at svare på, og det afhænger også af mange forskellige parametre. For eksempel afhænger det af hvilken slags virksomhed, der er tale om, hvilken målgruppe og kundegruppe virksomheden har, om virksomheden er lokal eller international, størrelsen af virksomheden og meget andet. Det eneste man kan sige med sikkerhed er, at en virksomheds succes oftest afhænger af lederens ledelseskompetencer. En virksomhed kommer ikke til succes af sig selv, der er som regel en hjerne bag mesterværket.

Ledelseskurser kan skabe gode resultater for din virksomhed

En god forretningsudvikling kan tit og ofte øge en virksomhed vækstmuligheder. Forretningsudvikling referer til de af virksomhedens opgaver og processer, som handler om at planlægge og støtte implementeringen af virksomhedens vækstmuligheder. Udvikling er uden tvivl et nøgleord inden for forretning og business. Det er netop derfor, at det er så vigtigt at deltage i diverse ledelseskurser for at sikre både sin egen og virksomhedens udvikling. Det er især vigtigt i denne globaliseret og digitaliseret tid vi lever i, da al udvikling går stærkere end nogensinde. Dermed bliver der også stillet højere og højere krav både til en virksomheds udvikling og til medarbejdernes udvikling men absolut også til den enkelte leders udvikling. Det er netop en leders job, at sikre at sine medarbejdere også udvikler sig tilstrækkeligt.

Find ledelseskurser her! 

Se flere kurser her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Bliv bedre inden for strategi og ledelse

Share

MBA københavn – find den helt rette lederuddannelse

Projektlederuddannelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Tag en MBA i København og bliv klar til erhvervslivet (Foto: se-institute.dk)

En MBA (Master of Business and Administration) er rette mod ledere, som en ledelseserfaring i forvejen, men ikke nødvendigvis er kommet til tops i virksomheden endnu. Mange som vælger en MBA, er oftest mellemledere eller ledere, som ønsker at opnå mere teoretisk og praktisk viden samtidig med at øge deres personlige markedsværdi. De ønsker gerne at til de udfordringer, der er på en virksomheds eller organisations topniveau.

En MBA kan give dig muligheden for at sætte spark i dine karrieremæssige ambitioner. På en MBA uddannelse vil du blive tilegnet de nyeste teorier, metoder og værktøjer inden for strategi, innovation og ledelse. Du vil blive udfordret på dine personlige grænser, hvilket også vil give muligheden for at udvikle dine lederkompetencer. Med en MBA på cv’et står du stærkt i mange jobsammenhænge, idet uddannelsen vil være bevis på, at du har de rette lederkompetencer.

MBA københavn – Vælg den rigtige MBA

Der er mange forskellige MBA’er at vælge imellem, og det kan være svært at gennemskue, hvilke der er bedst på markedet. Der findes forskellige MBA’er i hele verden. I Danmark har vi MBA i københavn, som ligger relativt højt på ranglisten. Hvis du er i tvivl om hvilken MBA, du skal tage, er det altid en god idé at holde dig til de anerkendte ranglister. Det kan nemlig være svært at gennemskue kvaliteten af en given MBA, derfor er det en god idé at tjekke hvor højt udbyderen ligger på ranglisten over business schools og universiteter i verden. Det er også vigtigt at overveje, hvorvidt dine karriereplaner styrkes bedst af en international eller lokal lederuddannelse. Hvis du ønsker at holde muligheden åben for en international karriere eller en karriere i en global virksomhed, bør du vælge en af de internationale anerkendte business schools. Hvis du derimod mener, at du kommer længst i lokal og national sammenhæng, er det bedst, at du vælger en business school i Danmark for eksempel København.

Læs mere om MBA københavn her!

Se flere forskellige uddannelser her:

Tag en uddannelse i executive management

Uddannelse i ledelse er nødvendigt for mange virksomheder

Share