Home › Category Archives › Kompetenceudvikling

En leder kan påvirke en virksomheds organisationskultur.

Det er vigtigt at ledelsen er så god som den kan være (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt at ledelsen er så god som den kan være (foto hansentoft.dk)

Enhver virksomhed har en bestemt organisationskultur. Det er således ikke noget man bestemmer som leder, at man enten vil have i sin virksomhed eller ikke vil have. En organisationskultur kan både være god og skidt for virksomheden, og i modsætning til hvad mange tror, kan man faktisk godt påvirke kulturen til at bevæge sig i en bestemt retning.

En organisationskultur kan både være godt og skidt

En organisationskultur kan eksempelvis være, at der er en meget konkurrencepræget stemning blandt medarbejderne i virksomheden. Dette kan både være godt og skidt for virksomheden. Godt, fordi medarbejderne bliver pisket til hele tiden at præstere på et højt niveau, men skidt fordi det kan betyde, at medarbejderne ikke hjælper hinanden. Et eksempel på en god organisationskultur er en virksomhed, hvor medarbejderne uden at tænke over det, hjælper hinanden, hvis man har brug for det. Dette er noget der ligger dybt i medarbejderne. Det er således ikke bare noget man kan sige, at medarbejderne kan gøre.

Man kan ændre en organisationskultur

Mange ledere har den opfattelse, at en organisationskultur blot er noget, som en virksomhed har. Derfor tænker de ikke, at der kan ændres på det. Dette er dog bestemt ikke rigtigt. Det er naturligvis noget, der taget lang tid at gøre, men har man en skidt organisationskultur i virksomheden, der rent faktisk modarbejder de mål, som virksomheden har sat sig, er det vigtigt at få gjort. Når man vil forsøge at ændre på en organisationskultur, er det derfor vigtigt at man er tålmodig. Det er nemlig noget der tager lang tid og man skal derfor sørge for at lægge mærke til de små ting, der bliver ændret. Har man for høje forventninger til, at ændringen sker med det samme, vil den nye organisationskultur formentlig ikke kunne opnås.

Lær mere om virksomheders organisationskultur på hansentoft.dk.

 

Se også:

Forretningsudvikling kortlægger konkrete mål

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

Share

Ledelsesudvikling er til dig som er leder

Markedsføringsstrategi (Kilde: Flickr.com)

Bliv en endnu bedre leder med ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

At være leder dækker over en række ting. Det er meget forskelligt fra firma til firma, hvilken rolle man helt præcist har som leder. Typisk er man leder i den forstand, at man skal være en form for rollemodel for resten af firmaet. Typisk er man leder i den forstand, at det er dig, som har ansvaret for rigtig mange ting. På samme måde er det også dig, der typisk skal tage nogle svære beslutninger i forhold til det firma, som du arbejder hos. Men arbejdsopgaverne kan som sagt variere fra firma til firma. Hertil kan det også variere fra firma til firma, hvilken form for ledelsesstrategi man har valgt. Nogle ledelsesstrategier er på én måde og andre ledelsesstrategier er på en helt andet måde. Hertil ændres og moderniseres disse mange forskellige former for ledelsesstrategier. Men du kan naturligvis som leder vælge, at følge med i disse forskellige tendenser. Du kan nemlig vælge, at deltage i et kursus som handler om ledelsesudvikling og på den måde holde dig opdateret på de mange forskellige ledelsesformer der findes og kommer til at findes

Hold dig opdateret ved hjælp af ledelsesudvikling

Hvis du gerne vil holde dig opdatere på de forskellige ledelsesstrategier, kan du vælge at deltage i mange forskellige kurser hertil. Du kan eksempelvis holde dig opdatere ved hjælp af et kursus omkring ledelsesudvikling. Et kursus i ledelsesudvikling har typisk til hensigt, at introducere dig som nuværende leder til mange forskellige måder at blive ved med at udvikle dig. Det er altså typisk kurser, som henvender sig til dig som allerede er leder. Her kan du lære, hvordan du kan blive ved med at være en god leder. Her kan du lære konkrete strategier omkring, hvordan man kan være en god leder. Og på den måde kan ud holde dig opdateret omkring de helt nye former for det at være leder i et firma.

Find ledelsesudvikling her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

Share

Det kan den grundlæggende lederuddannelse tilbyde

Projektledelse uddannelse (foto: via.dk)

Læs hvor du ender med hvilke uddannelser (foto: hansentoft.dk)

Mange selvstændige er begyndt med en enmands-virksomhed, hvor de selv bestemte det hele, da der ganske simpelt ikke var andre i virksomheden. Som firmaet får vækst og vind i sejlene, bliver det dog ofte nødvendigt at udvide staben med udefrakommende medarbejdere, og man kan godt se sine lederegenskaber komme til korte, hvis man ikke har en teoretisk baggrund for ledergerningen. Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig især til den praktisk anlagte leder, der som følge af at være starter og ejer af en organisk virksomhed, der bevæger sig mod en større organisation, har brug for at udvikle sine lederegenskaber.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig redskaberne til at lede din virksomhed

Helt basalt lærer du på den grundlæggende lederuddannelse at dygtiggøre dig som leder i din organisation, og du får en række brugbare teknikker til den daglige drift og de langsigtede mål i virksomheden. Den grundlæggende lederuddannelse giver dig for eksempel et godt indblik i, hvilken ledelsesmæssig stil og metode, du skal gøre brug af i mange forskellige situationer, så du lærer at håndtere konflikter på den bedst mulige måde. Du lærer ligeledes, hvordan god og klar kommunikation kan gøre hverdagen bedre, og du finder også ud af, hvordan skal gribe udfordringen an med at give konstruktiv kritik. Derudover lærer du også mange andre ledere at kende igennem kurset, og du kan dermed få opbygget et godt netværk af kommende og nuværende ledere.

Gennemfør den grundlæggende lederuddannelse på 13 hele dage

Selvom der er meget at lære, tager den grundlæggende lederuddannelse kun 13 kursusdage, som bliver fordelt over en periode på 5 måneder, så du ikke skal slippe tøjlerne i din virksomhed i alt for længe. Du får altså en grundig oplæring i teoretiske måder at gribe ledergerningen an på med den grundlæggende lederuddannelse, uden at du behøver at give afkald på at følge med i din virksomhed under forløbet.

 

Share

En projektledelse uddannelse ruster fremtidige projektledere

Ledelse udvikling er vigtigt for virksomheden (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Prøv en uddannelse i projektledelse (foto: hansentoft.dk)

Som projektleder bliver man i stand til at varetage større opgaver og projekter. Det vil sige, at man som sådan bliver i stand til at skulle varetage organiseringen af disse og skabe de bedste strukturer for dem, der er involverede. Et projekt består nemlig af en masse små og en enkelt stor proces. Den store proces er igangsættelsen, koordineringen og afslutningen af projektet, så det står færdigt og klart til dem, der har bestilt produktet. De små dele af projektet er hver og især specialiserede processer, der kræver et indgående kendskab til deres udformning og skabelse. Som projektleder står man altså ikke med den kompetencespecialiserede del af arbejdet. Et vist kendskab kræves dog, men det er en introduktion, man som regel får, når man bliver sat ind i af den pågældende virksomhed.

Overblikkets evne

Det store blik og de store røde tråde samles altid af en projektleder, der også står for ansvaret af det samlede produkt. Man bliver samtidig også den, der skal kommunikere imellem kunde og producent, hvis man arbejder i en virksomhed, der producerer varer. Der findes et hav af forskellige metoder og måder at være projektleder på. Disse strategier introduceres der på i forløbet. De mange forskellige strategier passer på forskellig vis til de forskellige slags virksomheder, der findes.

Teori og praktik sammen

Forløbet består af en praktisk og en teoretisk del, der tilsammen gerne skal kunne ruste kursisterne med de fornødne kompetencer indenfor projektledelse. Projektledelse uddannelse er altså en uddannelse både med blik for det praktiske og teoretiske fundament, hvilket giver en helstøbt erfaring, når man træder ud på den anden side af uddannelsen. Derfor er de kursisterne, når de er færdige, også bevendte med det professionelle miljø samt de teoretiske management-teorier, som de drives på.

 

 

 

Share

Du kan godt blive leder!

Find et webbureau til online strategi (Foto: webmaster-success.com)

Tag en uddannelse og bliv leder! (foto: hansentoft.dk)

Man siger, det er ensomt og hårdt på toppen. Som en leder, vil du opdage en usynlig skillelinje og barriere mellem dig og dine medarbejdere uanset hvor venlig og imødekommende du er. Med det sagt, kan man sagtens, i den rigtige atmosfære og kontekst, arbejde sammen produktiv og nyde det.

Selvom der er en åbenlys økonomisk gevinst ved at være leder, er der også nogle ting, man må ofre. For mere ansvar, arbejde og måske en hovedpine eller to er ikke alles kop te. Men selvom du måske godt kan lide at lede vejen og guide folk, skal du dog inden erkende at der er mange aspekter af ledelse, som er mindre fornøjelige. For eksempel disciplinering af medarbejdere, der ikke udfører et tilfredsstillende arbejde eller afskedige medarbejdere, som der ikke længere er arbejde til i virksomheden. Indimellem ville du også skulle tage ansvaret for fejl og mangler i dit teams resultater. Andre gange er det bare frustration og anerkendelsen af at ting ikke altid går som man planlægger det. At være leder er altså andet end at sidde og give ordrer.

”Hvordan bliver jeg leder?”

Ønsket om at være leder er ikke altid nok. Det kræver også en leder evner, som topledelsen skal se, du har. Hvis ikke, du udståler, at du ved meget om feltet, er det ikke sikkert, at virksomheden vil give dig den position. Nogle gange handler det også om at kende de rigtige personer, som kan hjælpe dig med at nå dine mål. Det byder indimellem mere arbejde, indimellem frivilligt, og hjælpe de eksisterende ledere. Men at vise, at du rigtig gerne vil, kan også hjælpe dig til toppen. For eksempel villigheden til at uddanne dig.

Ledelse udvikler sig nemlig hele tiden, og ved at være up-to-date på hvad der sker i feltet, vil dine chancer måske også være større.

 

 

 

 

 

Share

Få en uddannelse på en af de bedste european business school

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Bliv dygtigere på business school (foto: se-institute.dk)

Det er svært ikke at falde for skoler med priser eller virkelig gode anmeldelser. Uanset hvem man er, og hvilken slags uddannelse det drejer sig om.

Det er også tilfældet med Se-Institute. Ikke nok med at de selv har et rigtig godt renommé, så samarbejder de også med nogle af de bedste uddannelsesinstitutioner i hele Europa indenfor deres felt.

Det kan du lære

Og hvad kan du så rent faktisk blive uddannet i på denne skole? Svaret er ledelse. Men ikke kun det. For de forskellige uddannelser, de tilbyder, giver nogle forskellige redskaber til at gå ud og være en god leder.

For eksempel kan du tage en kortere mba, hvor noget af uddannelsen foregår herhjemme, og noget foregår i Frankrig. Her kan du, ud over alt lære nye ting om moderne ledelse, også lære om strategier indenfor forandringsledelse. Hvilket er et mere nyttigt redskab, end man lige skulle tro.

Og det er ikke kun informationer, det bliver lukket ud. På alle uddannelserne er der åbne workshops, hvor du har muligheden for at bruge det, du lige har lært, direkte på en virksomhed. Så du derefter kan gå direkte hjem og bruge det på din egen virksomhed.

Udover redskaberne fra uddannelsen kommer der lige verdens bedste netværk oven i handlen. Fordi uddannelserne retter sig mod de mest erfarne ledere i Danmark, bliver det meget hurtigt et ret vildt hold, der kan samles. Derudover kommer du som deltager også ud og besøger nogle af Europas bedste business schools indenfor området, så der er rig mulighed for at connecte på tværs af landegrænser.

Efter endt uddannelse kommer du også med i netværket ”Lederforum”, som instituttet tilbyder.  Det giver dig muligheden for at sparre med de mennesker, du har mødt på uddannelsen, selv efter I er taget hjem.  Og det behøver ikke nødvendigvis være indenfor samme branche.

Læs mere om de forskellige uddannelser og kurser samt instituttet her

Se mere her:

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Kvalificér dig med en business uddannelse

 

Share

Styrk dig selv som leder med en mba København

Ledelsen er altid i udvikling hvad end i vil det eller ej (foto hansentoft.dk)

Dygttiggør dig med en mab uddannelse (foto: se-institute.dk)

Mange ledere gør ikke nok for at holde sig selv attraktive, fordi de tænker at de sidder sikkert i jobbet resten af deres tid. Men det er langt fra altid tilfældet. På grund af den konstante udvikling i ledelsesteorier og lignende, vil det være nødvendigt at holde sig opdateret på den seneste viden, for at man kan holde sig skarp og ikke blive udkonkurreret af nye, yngre kandidater. Og i sidste ende, kan en videreuddannelse rent faktisk være det, der er med til at give dig den forfremmelse, som du altid har drømt om.

Forbliv attraktiv med en mba København

Det er altså vigtigt, at du ikke bare hviler på den viden du tilegnede dig for mange år siden, da du i første omgang fik din uddannelse. Ofte bliver man for fokuseret på det praktiske, når man har været på arbejdsmarkedet i mange år, og derfor glemmer man ofte den teori, som ellers burde danne grundlag for nogle af de beslutninger man tager som leder. Ved igen at blive skarp på det teoretiske, vil du kunne styrke din virksomhed og skabe endnu bedre resultater. Samtidig vil du give din jobsikkerhed et boost, da der selvfølgelig ikke er nogen virksomheder, der ønsker at skille sig af med en leder, der holder sig opdateret på den nyeste viden om ledelse.

Opnå en forfremmelse med en mba København

Og det handler ikke kun om, at kunne forblive i den stilling man allerede har. Der vil nemlig også blive rigtig gode muligheder for at kunne opnå en forfremmelse, hvis du tager en mba i København. Du skal således huske på, at dem du kæmper mod om at få den pågældende stilling, hele tiden sørger for at holde sig knivskarpe – og du skal derfor kunne følge med dem.

Se udvalget af mba København hos se-institute.dk

 

Se flere mba uddannelser her:

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

Share

Udfordringerne ved ledelse i dag

Der kan være udfordringer forbundet med ledelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være udfordringer forbundet med ledelse (foto: se-institute.dk)

I alle gruppedynamikker vil der som regel være en eller flere personer, der helt instinktivt tager styringen, hvad enten der er tale om en virksomhed eller en gruppe mennesker i trafikuheld. Det er i mange situationer vigtigt, at en handlekraftig leder træder til og dirigerer de resterende medlemmer af gruppen med overskud og overblik.

Klassiske ledelsesdyder har stadig sin plads i den moderne virksomhed

Traditionelt set var lederen i en virksomhed den person, der havde bedst indsigt i branchen og mest erfaring. Der har ofte været fokus på sorte tal på bundlinjen og det faktum, at chefen for alt i verden skulle sætte sig i respekt over for sine medarbejdere. Selvom ledelsesdisciplinen naturligt nok har udviklet sig over de seneste årtier, har den respekterede og kompetente leder stadig sin plads som en del af direktionen.

Ledelse i dag handler i høj grad om kommunikation, motivation og refleksion

Hvor den traditionelle leder havde til opgave at uddelegere arbejdet og sørge for, at alt gik efter planen, har ledelse i dag et stigende fokus på “blødere” kompetencer såsom evner til at kommunikere med og motivere de ansatte. Det er ikke længere nok at udstede ordrer og sørge for, at de bliver fulgt: den moderne leder skal formidle sit budskab på en hensigtsmæssig måde. Samtidig handler det om at holde medarbejdere engageret i jobbet, så det ikke blot bliver opfattet som et hamsterhjul, der skal holdes i gang fra klokken 8 morgen til 16 eftermiddag. De ansatte skal have opgaver, der giver dem en følelse af ansvar og motivation for at gøre det så godt som muligt. Sidst, men ikke mindst, handler ledelse i dag om refleksion. Lederen skal vurdere virksomheden og sin egen indsats, og alle muligheder for forbedring skal redegøres for til medarbejderne. Ledelse i dag indebærer altså en chef, der både er dygtig til det traditionelle arbejde, men også har tjek på moderne mandskabspleje.

Læs mere om ledelse i dag og se udvalget af kurser til efteruddannelse her

Se mere om ledelse her:

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Share

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Bestyrelsesarbejde (foto: se-institute.dk)

Kom godt igang med en god uddannelse (foto: se-institute.dk)

Er du business uddannet, men har brug for mere uddannelse, så er der mulighed for at tage efteruddannelse? Nej? Det er ikke rigtig! Som businessuddannet er det vigtigt at holde kompetencerne ved lige. Efteruddannelse og kurser er en almindelig ting. Der er ikke længere nogen, der bare tager en uddannelse og får sig et job, hvis de gerne vil op i systemet og få bedre stillinger. Bedre stillinger kommer kun med mere viden, erfaring og efteruddannelse. Og efteruddannelse findes i sin bedste for på business schools, hvis man er uddannet indenfor erhvervslivet.

Du kan lade sig inspirere ude fra med vigtige imputs fra the best business schools. Dem har du heldigvis mulighed for at komme til – det gælder bare lige om at vide hvor, og her hjælper denne tekst dig:

Du finder god efteruddannelse på Scandianvian Executive Institute. Her tilbydes der uddannelse, der tager højde for, at du stadig er aktiv på arbejdsmarkedet og har et arbejde, du skal passe. Du kan læse mange ting her, eksempelvis: økonomi og finans, strategi, administration, entreprenørskab, research, HR, marketing eller organisationspsykologi og –adfærd. Dette er alle emner, som vil værdifulde for de fleste. Derfor er mange efteruddannelser også sammensat med flere af disse emner.

Her finder du IMD, der globalt topper ranglisten over leder uddannelser samt topper globalt ranglisten over åbne uddannelser. Der er mere end 9.000 ledere og topledere fra 98 lande der uddanner sig hvert år på IMD, og over 120 globale virksomheder vælger IMD til at stå for deres uddannelser.

En af the best business schools: Scandinavian Executive Institute

Du kan læse mere om Scandinavian Executive Institutes programmer på deres hjemmeside her

Læs mere om Business schools her:

Find de bedste top business schools i Danmark

Udvid din horisont på en business school

 

 

Share

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Dygtiggør dig med en MBA (foto: se-institute.dk)

I dag taler man meget om ungdommen, og det pres det er på dem, fordi det er vigtigt, at de har en uddannelse, så de kan føre samfundet videre på en god måde. Som ung er man en generation, som skal tage del i de mange processor, som udgør den evindelige udvikling. Dog så er det ikke kun op til den helt unge generation at tage del i udvikling eller at forberede sig til udviklingen eller fremtiden. Det er nemlig aldrig for sent at lære noget nyt, og man kan lige så godt gøre sit til, at man er klædt på til nuværende og nye tider. Selvom man har været i en bestemt branche i mange år, og tænker at man har lært alle de tricks som er værd at lære, så er det en forkert opfattelse. Man kan nemlig altid lære nye ting, og man bør blive ved med at søge nye udfordringer.

Tag en mba og bliv bedre til dit arbejde

Ved at tage en MBA så tager men en ny udfordring op. Foruden at være en udfordrende praksis,  så er det at tage en MBA også en gunstig måde at lære nye ting og få nye redskaber til at klare de forskellige situationer og opgaver, som man enten er i, når man er på arbejde. Det kan også være nogle nye situationer, hvis man ønsker at søge nye veje, her kan en mba også være en måde at komme på den rette sti og få sit drømmejob. Man kan tage en mba indenfor forskellige retninger. Det kan eksempelvis være inden for ledelse eller for innovation. Bliv klogere på, hvordan man kan tænke anderledes i forskellige situationer, og vær med til at føre din arbejdsplads på den rette vej.

Læs mere om mulighederne med mba lige hér

Læs mere om en MBA uddannelse her:

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

MBA: Realiser dine drømme ved at tage en uddannelse

Share