Home › Category Archives › Kommunikation

Styrk din virksomhed med forretningsudvikling

Kursus i ledelse (foto: se-institute.dk)

Forretningsudvikling er vejen frem (foto: hansentoft.dk)

En virksomhed er afhængig af fremtidig vækst, og derfor er det en god ide at have en strategi for, hvordan ens virksomhed skal udvikle sig. Det kan man gøre internt i virksomheden, men man kan også hyre hjælpe udefra.

Hyr er konsulent

Markedet for forskellige former for konsulentbistand i Danmark er stort. Der findes forskellige typer af konsulenter og også nogle, som er specialeret i forretningsudvikling. Der er flere fordele ved at hyre hjælp fra en konsulent. For det første beskæftiger konsulenterne sig primært med at rådgive, og derfor har de en lang række forskellige erfaringer fra andre virksomheder, som din virksomhed kan nyde godt af. Derudover er konsulenterne uafhængige, og derfor kan de ofte se situationen fra et andet perspektiv, end man kan internt i virksomheden. Derfor betaler det sig at hyre hjælp fra en konsulent til forretningsudvikling.

Fleksible løsninger

Det er meget forskelligt, hvor meget konsulentbistand en virksomhed har brug for, og det afhænger af flere forskellige parametre. De fleste konsulentvirksomheder tilbyder mange fleksible løsninger, så derfor kan du få skræddersyet et forløb, der passer til din virksomhed eller nøjes med et par enkelte møder, hvis det er det, I har brug. Man kan altid kontakte en konsulentvirksomhed og høre nærmere om deres forskellige muligheder og ekspertområder.

Valg af konsulent

Hvis man står overfor at skulle hyre hjælp til forretningsudvikling, kan det være svært at overskue, hvilken konsulentvirksomhed man skal benytte. Heldigvis kan du ofte læse om de forskellige konsulentfirmaer på deres hjemmeside. Her kan du læse om deres forskellige tilbud og ekspertområder. Du kan også ofte finde anmeldelser af virksomheden fra tidligere kunder.

Læs mere om forretningsudvikling og hyr en konsulent ved at klikke her

Du kan også læse mere her:

Organisationsudvikling handler om trivsel og effektivitet

Styrk din ledelse med lederudvikling

Share

Giv lederne mere viden om ledelse og organisation

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Bliv klædt på til god ledelse (foto:hansentoft.dk)

Selvom de fleste ledere har en stærk faglig baggrund, kan man som leder hurtigt komme til at blive for optaget af de daglige opgaver og udfordringer i virksomheden. Derfor glemmer man måske at benytte sig af de værktøjer, som man lærte da man sad på skolebænken. Værktøjer som rent faktisk vil kunne være med til at gavne virksomheden både på den korte bane og på den lange bane. Derfor kan man med rette opfriske lederens teoretiske viden med kurser, der ikke behøver at tage ret meget af deres tid. Måske vil de komme i tanke om de guldkorn, som de lærte via deres uddannelse, og de vil formentlig også lære noget helt nyt, som kan bruges til at styrke virksomheden.

Organisationen skal kunne skelne mellem ledelse og management

For en virksomhed har det afgørende betydning, om virksomheden skal drives ud fra management eller ud fra lederskab. Dette er dog ofte noget, som virksomheden glemmer at sætte fokus på og så flyder begreberne sammen. Men man kan med rette sætte fokus på at adskille begreberne. I nogle perioder har en virksomhed brug for en leder, der udøver lederskab, mens virksomheden i andre perioder kan have brug for en leder, der udøver management. Management handler om det mere kortsigtede fokus, hvor man er glad for status quo og søger at opnå stabilitet. Lederskab handler derimod om det mere langsigtede fokus, hvor virksomheden har brug for at gennemgå forandringer af forskellige karakterer. Her er der stor fokus på de menneskelige aspekter, som lige præcis er vigtige, når en virksomhed gennemgår forandringer. Dette er bare nogle af de begreber, som virksomhedens ledelse vil støde på, når de tilmelder sig et kursus. Når de kommer tilbage til virksomheden igen, vil man hurtigt kunne mærke deres opdaterede viden.

Giv virksomhedens ledelse ny viden om ledelse og organisation her

Læs mere om god ledelse her:

Styrk din ledelse med lederudvikling

Ledelsesudvikling er til dig som er leder

Share

Lad virksomheden komme pænt igennem forandringsprocessen

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Bliv guidet godt igennem forandringerne (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund i dag, hvor alting forandrer sig. Det gælder også i virksomheder, og det sker hele tiden. I det store hele handler det om, hvordan man som virksomhed håndterer processen omkring ændringerne.

Og i det store og hele er det hele virksomhedens ansvar, at alting forløber ordentligt, og at alle er med på, at forandringerne sker – og er med i processen. Men før det kommer til selve processen, så er det op til ledelsen at skabe de gode rammer.

Gør medarbejdere klar til forandring

For ledelsen handler det i høj grad om at gøre medarbejderne ordentligt klar til processen, når den sker. Hver gang. Især hvis der er tale om en større virksomhed.

Først og fremmest skal I skabe en god historie, som medarbejderne tror på og derigennem køber sig ind på, at forandringerne, der skal til at ske, er gode for både virksomheden og dem selv. De skal have det forklaret ordentligt og på deres niveau, så de køber den.
Derefter skal de tages med ind i processen. Hvad kan der gøres, for at de er mere med? Tror mere på projektet, eller hvad der måse kan gøres for at de får det nemmere igennem processen og efterfølgende. Især hvis forandringen er af større art, som en navneændring eller lignende, er det vigtigt, at hele virksomheden er med.
Større forandringer i den generelle virksomhed kan også give anledning til, at medarbejderne skal have udviklet deres kompetencer. Hvis virksomheden vil til at samarbejde mere på tværs af de forskellige afdelinger, skal der nok kigges på, om flere af medarbejderne skal på kursus i den slags samarbejde. Ikke fordi de har brug for det, men bare for at alting glider bedst muligt.

Læs mere her om, hvad I kan gøre, for at få forandringsprocesserne ordentligt i hus og sende jeres medarbejdere på kursus

Se mere her:

Se positivt på forandring i organisationer

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Share

En projektledelse uddannelse ruster fremtidige projektledere

Ledelse udvikling er vigtigt for virksomheden (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Prøv en uddannelse i projektledelse (foto: hansentoft.dk)

Som projektleder bliver man i stand til at varetage større opgaver og projekter. Det vil sige, at man som sådan bliver i stand til at skulle varetage organiseringen af disse og skabe de bedste strukturer for dem, der er involverede. Et projekt består nemlig af en masse små og en enkelt stor proces. Den store proces er igangsættelsen, koordineringen og afslutningen af projektet, så det står færdigt og klart til dem, der har bestilt produktet. De små dele af projektet er hver og især specialiserede processer, der kræver et indgående kendskab til deres udformning og skabelse. Som projektleder står man altså ikke med den kompetencespecialiserede del af arbejdet. Et vist kendskab kræves dog, men det er en introduktion, man som regel får, når man bliver sat ind i af den pågældende virksomhed.

Overblikkets evne

Det store blik og de store røde tråde samles altid af en projektleder, der også står for ansvaret af det samlede produkt. Man bliver samtidig også den, der skal kommunikere imellem kunde og producent, hvis man arbejder i en virksomhed, der producerer varer. Der findes et hav af forskellige metoder og måder at være projektleder på. Disse strategier introduceres der på i forløbet. De mange forskellige strategier passer på forskellig vis til de forskellige slags virksomheder, der findes.

Teori og praktik sammen

Forløbet består af en praktisk og en teoretisk del, der tilsammen gerne skal kunne ruste kursisterne med de fornødne kompetencer indenfor projektledelse. Projektledelse uddannelse er altså en uddannelse både med blik for det praktiske og teoretiske fundament, hvilket giver en helstøbt erfaring, når man træder ud på den anden side af uddannelsen. Derfor er de kursisterne, når de er færdige, også bevendte med det professionelle miljø samt de teoretiske management-teorier, som de drives på.

 

 

 

Share

Læs hvordan ledelse og organisation bliver et godt samarbejde

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse må også udvikle sig (foto: hansentoft.dk)

Skab de bedste forhold for udvikling

God ledelse er alt afgørende for at opnå succes i organisationen. De to ting er uundgåeligt afhængige af hinanden. Derfor er der også rigtig god grund til at have fokus på ledelsen, når man skal udvikle organisationen. I disse år sker der stor forandringer på markedet og det betyder også, at organisationerne er nødt til at have fokus på udvikling og innovation, hvis de vil følge med og blive ved med at skabe successer. Der er heldigvis også kommet et øget fokus på at ledelse skal være i top, hvis organisationen skal være det samme. Ledelse er kommet på skemaet og det har vist sig at være yderst effektivt. God ledelse er vigtigt for at kunne navigere i forandringer. Store forandring kan let komme til at skabe utryghed i medarbejdergruppen. Opstår der utryghed kan det lede til konflikter. Konflikter er ikke kun negativt, for det er også gennem konflikter, at muligheden byder sig for at opdage udfordringer. Det handler dog om, at man gennem god ledelse skal mindste de dårlige konflikt. De dårlige konflikter, er den type, der kan føre til stress og et dårligt arbejdsmiljø. For at kunne håndtere de konflikter, der kommer og skal komme, er det ledelseskurser helt uundværlige. Kurserne giver dig redskaberne til at kunne vende konflikter fra noget negativt til en ressource. Har du først lært den evne, så kan ledelse virkelig skabe store resultater for hele virksomheden. Et samlet team af tilfredse medarbejdere, der føler sig mødt og hørt, kan løfte selv de mest udfordrende og komplicerede opgaver uden problemer. Det handler om hele ledelsen omkring dem.

Derfor er ledelse så utroligt essentielt i arbejdet med organisationers succes og formåen. Omvendt så har lederne i organisationen også brug for en organisation, som giver lederne de bedst mulige forhold til at kunne udføre deres arbejde. Derfor kan man også overveje, om uddannelse til bestyrelsen kunne være relevant for jer. Bestyrelsen er vigtig for hele virksomheden og deres samarbejde med lederne er vigtigt, for at hele organisationen kan udvikle sig.

Du kan læse mere om organisation og ledelse og finde relevante kurser her

Se mere her:

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

 

Share

Moderne udfordringer i offentlig ledelse

Hvem er i? Hvad siger jeres medarbejdere? (foto hansentoft.dk)

Er i opmærksomme på udfordringerne ved moderne ledelse? (foto: se-institute.dk)

Siden den danske velfærdsstat blev grundlagt i tiden efter 2. Verdenskrig, er der sket en række ændringer i kulturen og redskaberne for offentlig ledelse. Med indtoget af New Public Management i 80’erne skulle ledelse i det offentlige i stigende grad gribes an som man ville gøre det i en privat virksomhed. Især i de senere år har der været øget fokus på effekterne af denne ledelsesform, som har haft effektivisering af arbejdsgange og tanken om borgeren som velfærdskunde i centrum. Desuden har skiftende politiske beslutninger lagt til grund for de officielle visioner i de offentlige sektorer, hvorimod medarbejderne som regel har haft deres egne formål med arbejdet.

Offentlig ledelse som bindeled mellem politik og organisation

Inden for vigtige områder som sundhed og undervisning har fokus på effektmåling og topstyring i manges øjne vist sig at være en hæmsko for udviklingen. Skiftende regeringers idéer bliver via de relevante ministerier serveret til ledere, som har fået til opgave at implementere ændringerne på medarbejderniveau. Målsætninger om effektivisering af umålbare områder kan ofte være svære at følge som leder, og man kan let føle, at velfærden bliver et kompromis mellem politiske beslutninger og god velfærd. En udfordring for den moderne offentlige leder er her især at kommunikere godt med medarbejdere, så de er klar over, hvad der ligger til grund for ændringerne, som kan være resultatet af et politisk forlig eller en ny minister. Samtidig handler offentlig ledelse i dag også i høj grad om at lytte til sine medarbejdere, når de kommer med forslag til forbedringer. Som offentlig leder skal man altså både være god til at opfylde målsætninger sat af topledelsen, men man skal samtidig også sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde på den bedst mulige måde, så den gode velfærd ikke går tabt i effektmålinger og målsætninger.

Se et udvalg af kurser om offentlig ledelse fra se-institute her

Se mere her:

Udfordringerne ved ledelse i dag

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

 

Share

Effektiviser firmaets bestyrelsesarbejde med kurser

Bestyrelsesarbejde (foto: se-institute.dk)

Bestyrelsesarbejde kan forbedres med kurser (foto: se-institute.dk)

Enhver virksomhed står i risikozonen til at gå fallit, hvis der sker en uventet drejning eller hvis de forkerte valg træffes. Hvis virksomheden oplever nedgang må man overveje de forskellige muligheder – og en af de mest effektive er udvikling i bestyrelsen. En virksomhed føres af en gruppe ledere, som til sammen har ansvaret for virksomhedens overordnede fremgang. Her er der altid plads til forbedring og videreuddannelse af bestyrelsen, for konstant at sikre de bedst mulige resultater.

Forbedret bestyrelsesarbejde giver positive resultater

Investerer man i at uddanne og efteruddanne sin bestyrelse samt tilbyde dem forskellige kurser, vil bestyrelsen opnå kapacitet og kompetencer til at kunne vende enhver situation til det bedre. Man vil blive undervist i kommunikation, ledelse, strategi samt innovation – igennem kurserne vil man opnå en lang række nye kompetencer og moderne værktøjer samt redskaber, som man benytter til identificering og analyse af problemstillinger, konceptudvikling og strategivinding samt implementering af nye løsninger. Udviklingsprogrammet formår at tilbyde ledelsesværktøjer og fremhæve metoder, der kan gøre god ledelse endnu bedre og givtig. Man får kort sagt en bestyrelse med en dybdegående viden og mange varierende værktøjer, som dermed formår at tage hånd om de svære problemstillinger, som må forventes at ramme enhver virksomhed, både internt og eksternt. Bestyrelsen vil sikre virksomhedens konstante fornyelse og fremgang. Kurserne vil ruste din bestyrelse til at kunne analysere din virksomhed ned til mindste detalje fra lederstaben til den lille mand på gulvet. Udviklingskurserne skal om muligt fokusere på det succeskriterium, at de ledere som indgår i bestyrelsen, gennemgår udviklingsprogrammerne og løbende lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for.

Læs mere om hvordan du kan forbedre dit bestyrelsesarbejde her

Se mere om bestyrelses arbejde her:

Tag et kursus i bestyrelsesarbejde og bliv en bedre kollega

Mangler du gennemslagskraft? Tag en bestyrelsesuddannelse

Share

En god ledelse kender sine medarbejdere indgående

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Vær en opmærksom leder (Foto: hansentoft.dk)

En virksomhed er bygget af mennesker. Det glemmer vi nogle gange, fordi der er så mange andre ting at holde styr på: Der er budgetter, der er mål, der er strukturer og der er forretningsmodeler. Alt dette er enormt vigtigt og skal prioriteres højt. Dog ikke højere end medarbejderne selv, for det er faktisk dem, der får det hele til at hænge sammen. Der er ledelsens ansvar at have et godt hold medarbejdere. Det er deres ansvar, at virksomhedens medarbejder matcher de mål, som virksomheden har og der er ledelsens ansvar, at der er en god organisationskultur og dermed også et godt arbejdsmiljø.

En god ledelse er dog ofte en mangelvare. Det er svær at være en god leder og det kan være endnu svære at være en god ledelse. En god leder kender sine medarbejdere og ved hvad deres styrker og svagheder er, så han eller hun kan give det arbejdsopgaver og det ansvar, der kan administreres. En god ledelse skal kunne noget af det samme, men udfordringen er, at ledelser typisk ikke vil kunne sætte sig ind i alle virksomhedens medarbejdere. Det man gør i stedet, det er at sørge for, at man har nogle rigtig dygtige ledere, således man kan stole på, at alt hvad der kommer ind er i orden.

En god sammensætning af ledelse

En ledelse består ofte af folk med forskellige kvalifikationer. Det er vigtig, fordi det giver et alsidigt billede af virksomheden og en unik viden. Alle medlemmer af ledelsen skal dog være yderst kompetente for at kunne varetage det job, det er, at fortælle om eksempelvis en hel afdelings arbejde. Medlemmer af en ledelse skal selvsagt også være dygtige til at formidle viden, som alle kan forstå og kommunikerer på højt niveau.

Der er mange muligheder for at gøre en ledelse god

Læs mere om ledelse her:

Den bedste ledelse i en virksomhed er personlig ledelse

Ledelseskurser kan udvikle dine ledelseskompetencer

 

Share

Den bedste ledelse i en virksomhed er personlig ledelse

Ledelsesudvikling er en vigtig vej frem (foto hansentoft.dk)

Personlig ledelse styrker hele organisationen (foto: se-institute.dk)

Hvis du skal give gode råd, så skal du kende dem personligt, du giver rådene. Det samme gælder i forhold til ledelse. Hvis du skal være en god leder, så skal du også kende dem, du leder. Og det gælder ikke kun i forhold til at kende det fag, dine medarbejdere arbejder indenfor. Det gælder også i forhold til hvad det helt konkret laver, men særligt vigtigt, er det at kende hver enkel af dine medarbejdere, så du kan sørge for, at de laver det rigtige stykke arbejde. Det er altså personlig ledelse, der virkelig kan rykke noget.

Personlig ledelse er meget moderne. Alligevel er det langt fra alle ledere der bruger det. Mange firmaer ændrer procedurer, skalerer op eller ned og lave ny afdelinger og bytter rundt og ansætter nye ledere. Dette giver en del udfordringer, for jo flere ændringer, der er i virksomhed, jo bedre ledere er der behov for, og en god leder er altså en personlig leder.

Læs personlig ledese på SE Institute

Husk dog, at personlig ledelse ikke er privat ledelse. Du behøver ikke at være bedste venner med dine medarbejdere. Du skal bare kende dem. ”Bare” er dog ikke det rette ord at bruge. Det er nemmere sagt end gjort. Det er et stort arbejde, som mange ledere ikke regner for en del af deres arbejde, eller hvert fald ikke som en vigtig del, som man skal sætte tid af til. I stedet bruger mange ledere tid på at løse de arbejdsopgaver, som de mener er vigtige for virksomheden. Men arbejder man som leder ikke også med ledelse og med sine medarbejdere, så kommer man ikke i mål.

Du kan lære mere om personlig ledelse og hvilke uddannelsesmuligheder, der er på Scandinavian Executive Institute

Se mere om ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

Share

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur

Hvor leder i virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Hold øje med jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Søger man effektivt at effektivisere og forbedre en virksomheds produktivitet, kan organisationskulturen, være et godt sted at tage fat. En kultur er et sæt normer og regler, indforstået med opdragelsen i det samfund, hvori man befinder sig. Det kan ligeledes tolkes som et sæt regler og normer indenfor en virksomheds samfund. Der er mange ting, som kan forstyrre en kultur og sløve produktiviteten, samtidig er der et lige modsvar, hvor man med de rigtige tiltag kan øge produktiviteten i kulturen, ved at foretage visse små justeringer.

Hvad er organisationskultur?

Tænk ”køkultur”. Køkultur er en betegnelse for en almen forståelse for høflighed og respekt overfor andre menneske, og vreden rammer når denne respekt og høflighed ikke overholdes. Kultur er således ikke noget håndgribeligt, men ligger dybt begravet i normerne i samfundet. På samme måde er det i virksomheden, hvor det blot går under navnet Organisationskultur.

Få styr på virksomhedens organisationskultur

Ønsker du at ændre din virksomheds produktivitet eller effektivitet, så kan man starte med at se på organisationskulturen. Fungerer den som den skal, er der ting der generer medarbejderne, og som kan forbedres til positiv forandring? Er der ting, som fungerer rigtig godt og som kan promoveres? Der vil altid være noget i forbindelse med en organisationskultur, som kan ændres til det bedre. Få hjælp fra førende eksperter og coaches til selv, at kunne identificere de ting, som kan forbedres. En dygtig leder skal kunne identificere problemer, analysere mulige løsninger og implementere løsningerne til positiv forandring. Der findes forskellige typer af organisationskulturer, så først må man identificere sin egen. Samarbejdskulturen er præget af partnerskaber og teambuilding. Kompetencekulturen er mere konkurrencepræget og fokuserer på udvikling af kompetencer i stedet for at fremme samarbejdet. Kontrolkulturen er kommandoorienteret og regelbaseret. Kultivationskulturen er overbevisningsorienteret, personificeret og formåls- og værdibaseret.

Læs mere om organisationskultur her

Få mere information om organisationskultur her:

Organisationskultur – lær din virksomheds fundament at kende

En sund organisationskultur skaber positiv og sikker vækst

Share