Få en bedre arbejdsdag alle sammen med strategisk ledelse

Ledelsen er altid i udvikling hvad end i vil det eller ej (foto hansentoft.dk)

Strategisk ledelse er en virkeligt god ledelsesform (foto: se-institute.dk)

Vi lever i en tid, hvor alting går rigtig, rigtig hurtigt og især på arbejdsmarkedet og virksomhederne internt. Derfor er det også vigtigere end nogensinde at have en ordentlig plan for, hvordan jeres virksomhed bevæger sig fremad, både indenfor jeres egen branche og  samtidig følger med den generelle tid.

Sådan gør I

Der er flere værktøjer, I kan tage i brug som samlet virksomhed for at det skal lade sig gøre at udvikle jer og få det bedre.

Først og fremmest skal både ledelse og medarbejdere have et ordentlig indblik i, hvad jeres virksomhed laver. Gennemsigtighed er et kæmpe skridt at tage, så hvis I ikke allerede har en fuldstændig én af slagsen, så er det ved at være på tide. Det giver et sammenhold internt i virksomheden og hjælper alle til at arbejde bedre.

Derefter skal ledelsen finde ud af, hvad de vil. Hvor skal virksomheden hen? Hvad er der kapacitet til i virksomheden? Måske er det nødvendigt at hyre en konsulent ude fra, som kan give et overblik og hjælpe med at flytte virksomheden frem ad. Og måske har de menige medarbejdere idéer til, hvad der kan optimeres.

Derudover bør ledelsen nok tage på et kursus. Det er de færreste virksomheder, hvor ledelsen fungerer hundrede procent, og det er ret vigtigt, hvis virksomheden skal bevæge sig fremad. Så måske skal de alle sammen på kursus i ledelse. Måske skal de bare på rystesammentur. Uanset er det en rigtig god idé.

Og disse ting gælder selvfølgelig ikke kun i det private erhvervsliv. De offentlige instanser rundt omkring i landet har lige så hårdt brug for at blive vendt på hovedet og få en strategi. Det handler selvfølgelig bare om at gøre det på den rigtige måde.

Se, hvad I kan gøre for jeres virksomhed, og hvordan I bør gribe det an, lige her

Læs mere om god ledelse her:

Styrk dig selv som leder med en mba København

Læs hvordan ledelse og organisation bliver et godt samarbejde

 

Læs her, hvilke hovedpointer der er værd at kende i virksomhedsstrategi

personlig ledelse (foto: se-institute.dk)

En virksomhedsstrategi er ikke ligegyldig (foto: hansentoft.dk)

En virksomhedsstrategi?

 Det er vigtigt for en virksomhed at have en strategi for deres organisation. Det kan være en plan over, hvordan en virksomhed kommer der fra, hvor den er i dag, hen til den tilstand og position, som den ønsker at indtage i fremtiden. Det er derfor en plan over hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, og de mål der ligger til grund for dette. Det kan også være man sætter nogle bestemte mål, og laver bestemte aktiviteter som virksomheden skal gennemføre inden for en nærmere fastsat tidshorisont for at nå sine mål.

 3 hurtige om virksomhedsstrategi

 Det er vigtigt, at et virksomhed der vil afprøve nye strategier eller som er nyopstartet, har fundet ud af hvilken type virksomhed de er først. Man kan ikke udvikle en strategi for en virksomhed, uden at kende virksomheden inden. Derfor vil det være effektivt, hvis man som virksomhed laver en plan over virksomheden. På denne måde er det lettere at få et overblik over, hvilken strategi som denne virksomhed kan følge i fremtiden.

Det hænger sammen med lederudvikling. Virksomhedsstrategi er ikke blot et udtryk, for at skulle skubbe virksomheden i en ny og bedre retning, det handler også om at udfordre ledelsen til at tænke på nye måder. Det er lederens opgave, at vise sig som et godt eksempel, og dermed kan man skabe en ny grobund for virksomheden, som kan vokse og blive til en ny strategi og bedre udsigter.

Virksomhedsstrategien lægger også vægt på at udvikle på organisationen. Det er ud i alle led, at man kigger på virksomheden og hvordan den skal se ud. Strategien bliver udviklet, ved at man kender til organisationen, men også ved at organisationen er villig til at rykke sig, så man kan skabe nye resultater, og dermed gå i nogle andre og måske endda bedre retninger.

Få bedre indsigt i virksomhedsstrategi og hvad det kan gøre for din organisation her

Se mere her:

Organisationsudvikling: Brug for en hjælpende hånd?

Find din virksomheds nye ansatte med hjælp fra talentfulde

Styrk dig selv som leder med en mba København

Ledelsen er altid i udvikling hvad end i vil det eller ej (foto hansentoft.dk)

Dygttiggør dig med en mab uddannelse (foto: se-institute.dk)

Mange ledere gør ikke nok for at holde sig selv attraktive, fordi de tænker at de sidder sikkert i jobbet resten af deres tid. Men det er langt fra altid tilfældet. På grund af den konstante udvikling i ledelsesteorier og lignende, vil det være nødvendigt at holde sig opdateret på den seneste viden, for at man kan holde sig skarp og ikke blive udkonkurreret af nye, yngre kandidater. Og i sidste ende, kan en videreuddannelse rent faktisk være det, der er med til at give dig den forfremmelse, som du altid har drømt om.

Forbliv attraktiv med en mba København

Det er altså vigtigt, at du ikke bare hviler på den viden du tilegnede dig for mange år siden, da du i første omgang fik din uddannelse. Ofte bliver man for fokuseret på det praktiske, når man har været på arbejdsmarkedet i mange år, og derfor glemmer man ofte den teori, som ellers burde danne grundlag for nogle af de beslutninger man tager som leder. Ved igen at blive skarp på det teoretiske, vil du kunne styrke din virksomhed og skabe endnu bedre resultater. Samtidig vil du give din jobsikkerhed et boost, da der selvfølgelig ikke er nogen virksomheder, der ønsker at skille sig af med en leder, der holder sig opdateret på den nyeste viden om ledelse.

Opnå en forfremmelse med en mba København

Og det handler ikke kun om, at kunne forblive i den stilling man allerede har. Der vil nemlig også blive rigtig gode muligheder for at kunne opnå en forfremmelse, hvis du tager en mba i København. Du skal således huske på, at dem du kæmper mod om at få den pågældende stilling, hele tiden sørger for at holde sig knivskarpe – og du skal derfor kunne følge med dem.

Se udvalget af mba København hos se-institute.dk

 

Se flere mba uddannelser her:

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

Læs hvordan ledelse og organisation bliver et godt samarbejde

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse må også udvikle sig (foto: hansentoft.dk)

Skab de bedste forhold for udvikling

God ledelse er alt afgørende for at opnå succes i organisationen. De to ting er uundgåeligt afhængige af hinanden. Derfor er der også rigtig god grund til at have fokus på ledelsen, når man skal udvikle organisationen. I disse år sker der stor forandringer på markedet og det betyder også, at organisationerne er nødt til at have fokus på udvikling og innovation, hvis de vil følge med og blive ved med at skabe successer. Der er heldigvis også kommet et øget fokus på at ledelse skal være i top, hvis organisationen skal være det samme. Ledelse er kommet på skemaet og det har vist sig at være yderst effektivt. God ledelse er vigtigt for at kunne navigere i forandringer. Store forandring kan let komme til at skabe utryghed i medarbejdergruppen. Opstår der utryghed kan det lede til konflikter. Konflikter er ikke kun negativt, for det er også gennem konflikter, at muligheden byder sig for at opdage udfordringer. Det handler dog om, at man gennem god ledelse skal mindste de dårlige konflikt. De dårlige konflikter, er den type, der kan føre til stress og et dårligt arbejdsmiljø. For at kunne håndtere de konflikter, der kommer og skal komme, er det ledelseskurser helt uundværlige. Kurserne giver dig redskaberne til at kunne vende konflikter fra noget negativt til en ressource. Har du først lært den evne, så kan ledelse virkelig skabe store resultater for hele virksomheden. Et samlet team af tilfredse medarbejdere, der føler sig mødt og hørt, kan løfte selv de mest udfordrende og komplicerede opgaver uden problemer. Det handler om hele ledelsen omkring dem.

Derfor er ledelse så utroligt essentielt i arbejdet med organisationers succes og formåen. Omvendt så har lederne i organisationen også brug for en organisation, som giver lederne de bedst mulige forhold til at kunne udføre deres arbejde. Derfor kan man også overveje, om uddannelse til bestyrelsen kunne være relevant for jer. Bestyrelsen er vigtig for hele virksomheden og deres samarbejde med lederne er vigtigt, for at hele organisationen kan udvikle sig.

Du kan læse mere om organisation og ledelse og finde relevante kurser her

Se mere her:

Få værktøjer til den professionelle ledelsesudvikling

Du bestemmer, hvordan dit firmas ledelsesudvikling ser ud

 

Moderne udfordringer i offentlig ledelse

Hvem er i? Hvad siger jeres medarbejdere? (foto hansentoft.dk)

Er i opmærksomme på udfordringerne ved moderne ledelse? (foto: se-institute.dk)

Siden den danske velfærdsstat blev grundlagt i tiden efter 2. Verdenskrig, er der sket en række ændringer i kulturen og redskaberne for offentlig ledelse. Med indtoget af New Public Management i 80’erne skulle ledelse i det offentlige i stigende grad gribes an som man ville gøre det i en privat virksomhed. Især i de senere år har der været øget fokus på effekterne af denne ledelsesform, som har haft effektivisering af arbejdsgange og tanken om borgeren som velfærdskunde i centrum. Desuden har skiftende politiske beslutninger lagt til grund for de officielle visioner i de offentlige sektorer, hvorimod medarbejderne som regel har haft deres egne formål med arbejdet.

Offentlig ledelse som bindeled mellem politik og organisation

Inden for vigtige områder som sundhed og undervisning har fokus på effektmåling og topstyring i manges øjne vist sig at være en hæmsko for udviklingen. Skiftende regeringers idéer bliver via de relevante ministerier serveret til ledere, som har fået til opgave at implementere ændringerne på medarbejderniveau. Målsætninger om effektivisering af umålbare områder kan ofte være svære at følge som leder, og man kan let føle, at velfærden bliver et kompromis mellem politiske beslutninger og god velfærd. En udfordring for den moderne offentlige leder er her især at kommunikere godt med medarbejdere, så de er klar over, hvad der ligger til grund for ændringerne, som kan være resultatet af et politisk forlig eller en ny minister. Samtidig handler offentlig ledelse i dag også i høj grad om at lytte til sine medarbejdere, når de kommer med forslag til forbedringer. Som offentlig leder skal man altså både være god til at opfylde målsætninger sat af topledelsen, men man skal samtidig også sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde på den bedst mulige måde, så den gode velfærd ikke går tabt i effektmålinger og målsætninger.

Se et udvalg af kurser om offentlig ledelse fra se-institute her

Se mere her:

Udfordringerne ved ledelse i dag

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

 

Udfordringerne ved ledelse i dag

Der kan være udfordringer forbundet med ledelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være udfordringer forbundet med ledelse (foto: se-institute.dk)

I alle gruppedynamikker vil der som regel være en eller flere personer, der helt instinktivt tager styringen, hvad enten der er tale om en virksomhed eller en gruppe mennesker i trafikuheld. Det er i mange situationer vigtigt, at en handlekraftig leder træder til og dirigerer de resterende medlemmer af gruppen med overskud og overblik.

Klassiske ledelsesdyder har stadig sin plads i den moderne virksomhed

Traditionelt set var lederen i en virksomhed den person, der havde bedst indsigt i branchen og mest erfaring. Der har ofte været fokus på sorte tal på bundlinjen og det faktum, at chefen for alt i verden skulle sætte sig i respekt over for sine medarbejdere. Selvom ledelsesdisciplinen naturligt nok har udviklet sig over de seneste årtier, har den respekterede og kompetente leder stadig sin plads som en del af direktionen.

Ledelse i dag handler i høj grad om kommunikation, motivation og refleksion

Hvor den traditionelle leder havde til opgave at uddelegere arbejdet og sørge for, at alt gik efter planen, har ledelse i dag et stigende fokus på “blødere” kompetencer såsom evner til at kommunikere med og motivere de ansatte. Det er ikke længere nok at udstede ordrer og sørge for, at de bliver fulgt: den moderne leder skal formidle sit budskab på en hensigtsmæssig måde. Samtidig handler det om at holde medarbejdere engageret i jobbet, så det ikke blot bliver opfattet som et hamsterhjul, der skal holdes i gang fra klokken 8 morgen til 16 eftermiddag. De ansatte skal have opgaver, der giver dem en følelse af ansvar og motivation for at gøre det så godt som muligt. Sidst, men ikke mindst, handler ledelse i dag om refleksion. Lederen skal vurdere virksomheden og sin egen indsats, og alle muligheder for forbedring skal redegøres for til medarbejderne. Ledelse i dag indebærer altså en chef, der både er dygtig til det traditionelle arbejde, men også har tjek på moderne mandskabspleje.

Læs mere om ledelse i dag og se udvalget af kurser til efteruddannelse her

Se mere om ledelse her:

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Der findes hjælp og metoder til besvær med dysleksi

Lederudvkling er nyttigt for karrieren (foto: hansentoft.dk)

Afhjælp dysleksi (foto: se-institute.dk)

Der findes forskellige undervisningstilbud til folk med dysleksi. Man har efterhånden udviklet forskellige didaktiske metoder undervisningsformer, der gør det nemmere for personer kæmpende med dysleksi at få den helt rigtige undervisning. Det er nemlig ikke alle, der lærer på den helt samme måde. Har man problemer med at forstå og sætte bogstaver sammen til ord, kan det være hensigtsmæssigt måske at få lidt ekstra tid til de daglige opgaver. Til de større eksaminer får man tilbudt rådgivning og pædagogisk hjælp, der gør det nemmere for en at komme igennem opstarten. I tæt samarbejde med pædagogiske rådgivere og undervisere bliver man mødt af en sund hjælp, der får en nemt og mere gnidningsfrit igennem opgaverne.

Alternative læringsmetoder

Dysleksi vil altid være en forhindring for nogle, men med de rette metoder kan man lære specifikke læringsmetoder, der tilgodeser ens egen måde at lære på. Forskellige praksisser og plenumdiskussioner er ofte med til at skabe en mere gennemsigtig forståelse af de forskellige teoretiske materialer. De bliver pludseligt forståelige, når de bliver sat i en kontekst, der ikke nødvendigvis er bestemt af bogens indskrænkede form. For læring handler ofte mere om at kunne anvende teorien i praksis, end det handler om at kunne bruge de rette ord i de rette sammenhænge. Når teorien bliver anvendt i praksis, får den en bestemt betydning. Den får ligesom en værdi. Dysleksi forhindrer ikke en mulig praktisk anvendelse af teoretisk materiale.

Godt miljø skaber resultater

I disse moderne tider er det altså muligt at komme igennem en uddannelse og klare sig flot på trods af dysleksi. De forskellige praktiske metoder, det tætte samarbejde mellem lærer og elev skaber det rigtige studiemiljø for personer, der kæmper med dysleksi. Det behøver ikke at være en kamp i det rette læringsmiljø.

Læs meget mere om dysleksi her

Læs om uddannelse her:

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Kvalificér dig med en business uddannelse

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er lig med resultater!

God ledelse er kernen i gode virksomheder. God ledelse giver de bedste resultater. God ledelse kræver hårdt arbejde. Uanset hvilken type virksomhed I driver, så er ledelse er uundgåeligt en del af virksomhedens opbygning. Man ved allerede, at ledelse ikke kun handler om talent. Det handler også om relationer og om at kunne navigerer i disse. Det kræver uddannelse og det er et felt, hvor der hele tiden sker noget nyt. Som leder har man også brug for at få nogle nye inputs af og til. Det kan både være hele lederteamet eller enkelte lederpersoner, der kan få brug for at få genopfrisket deres kompetencer.

Ledere i dag står ofte over for at skulle kunne løse komplekse udfordringer, der betyder, at de også har brug for mange forskellige redskaber. Der vil i forskellige situationer være brug for forskellige kompetencer og løsninger. Det er en kendsgerning, at når man har topprofessionelle ledere, der formår at lede deres medarbejdere godt, så opnår man også langt de bedre resultater.

Fordelen ved at lade hele lederteams gennemgå efteruddannelse sammen er, at man på den måde skaber et stærkere bånd gennem dem. Og det er netop noget af det, god ledelse hviler på.

Lederkursus

Hvis man virkelig skal have succes med at udvikle ledelse, så må man også være ambitiøs. Det gælder på den ene side om at have høje forventninger til, hvad I som virksomhed kan opnå. Og på den anden side, så handler det om at være åben over for, at det vil have indflydelse på hele organisationen. Hvis I virkelig skal rykke jer og skabe markant bedre resultater, så må man også være forberedt på, at det vil betyde innovation og nytænkning for organisationen. Hvis man er indstillet på dette, så kan man virkelig nå langt med et godt lederudviklingskursus. I fællesskab kan resultaterne nås. Og med den gode ledelse kan ambitionerne også indfries

Du kan finde kurser om ledelse og læse mere her

Se flere kurser i ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Få den mest opdaterede viden omkring ledelse og udvikling på et

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Bestyrelsesarbejde (foto: se-institute.dk)

Kom godt igang med en god uddannelse (foto: se-institute.dk)

Er du business uddannet, men har brug for mere uddannelse, så er der mulighed for at tage efteruddannelse? Nej? Det er ikke rigtig! Som businessuddannet er det vigtigt at holde kompetencerne ved lige. Efteruddannelse og kurser er en almindelig ting. Der er ikke længere nogen, der bare tager en uddannelse og får sig et job, hvis de gerne vil op i systemet og få bedre stillinger. Bedre stillinger kommer kun med mere viden, erfaring og efteruddannelse. Og efteruddannelse findes i sin bedste for på business schools, hvis man er uddannet indenfor erhvervslivet.

Du kan lade sig inspirere ude fra med vigtige imputs fra the best business schools. Dem har du heldigvis mulighed for at komme til – det gælder bare lige om at vide hvor, og her hjælper denne tekst dig:

Du finder god efteruddannelse på Scandianvian Executive Institute. Her tilbydes der uddannelse, der tager højde for, at du stadig er aktiv på arbejdsmarkedet og har et arbejde, du skal passe. Du kan læse mange ting her, eksempelvis: økonomi og finans, strategi, administration, entreprenørskab, research, HR, marketing eller organisationspsykologi og –adfærd. Dette er alle emner, som vil værdifulde for de fleste. Derfor er mange efteruddannelser også sammensat med flere af disse emner.

Her finder du IMD, der globalt topper ranglisten over leder uddannelser samt topper globalt ranglisten over åbne uddannelser. Der er mere end 9.000 ledere og topledere fra 98 lande der uddanner sig hvert år på IMD, og over 120 globale virksomheder vælger IMD til at stå for deres uddannelser.

En af the best business schools: Scandinavian Executive Institute

Du kan læse mere om Scandinavian Executive Institutes programmer på deres hjemmeside her

Læs mere om Business schools her:

Find de bedste top business schools i Danmark

Udvid din horisont på en business school

 

 

Find din virksomheds nye ansatte med hjælp fra talentfulde headhuntere

Hvor leder i virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Hyr et team af headhuntere (foto: hansentoft.dk)

Headhuntere kan være mange ting, men for  dig og din virksomhed kan de være guld værd. Eksempelvis i forhold til at spare dig for kedelige og ikke attraktive jobsamtaler, i forhold til at de kan hjælpe dig med at finde den eller de helt rette kandidater til at arbejde på din arbejdsplads. En arbejdsplads har brug for mange forskellige ansigter, og nogle gange skal disse ansigter altså skiftes ud. Det kan nogen gange være en forholdsvis nem opgave– og nogle gange ofte være noget, som er meget svært. Det handler om, at det er ikke altid, at man er helt klar over, hvad man har brug for. Det findes rigtig mange forskellige kandidater derude. Disse mange kandidater er kommet af, at man i dag kan kombinere sin uddannelse på mange forskellige måder. Når der er et stort og meget bredt udvalg af kandidater, som alle har potentiale til en stilling, fordi de alle har mange forskellige kvaliteter at byde på. Man kan her ofte til stor glæde få professionel hjælp i form af headhuntere til at se på markedet af kandidater, både i forhold til eventuelt at finde den helt rette eller finde nogle som skal komme til samtale.

Headhuntere er til for at hjælpe din virksomhed og se nye muligheder

Headhuntere kan bistå med et ekstra professionelt blik. De er specialiseret i at lede efter de rette kvalifikationer. Det, som de også kan, er at de også kan se andre muligheder. Disse muligheder kan være kandidater, som man måske umiddelbart ikke ville have valgt i første omgang, men som man så får hjælp til at se et potentiale i. Det kan måske lige præcist være det, som kan skubbe firmaet i en ny retning.

Find headhuntere og læs om, hvad de kan tilbyde dig og dit firma lige hér

Se mere her:

Den bedste ledelse i en virksomhed er personlig ledelse

Strategiudvikling er nøgleordene i virksomhedens succes