Udfordringerne ved ledelse i dag

Der kan være udfordringer forbundet med ledelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være udfordringer forbundet med ledelse (foto: se-institute.dk)

I alle gruppedynamikker vil der som regel være en eller flere personer, der helt instinktivt tager styringen, hvad enten der er tale om en virksomhed eller en gruppe mennesker i trafikuheld. Det er i mange situationer vigtigt, at en handlekraftig leder træder til og dirigerer de resterende medlemmer af gruppen med overskud og overblik.

Klassiske ledelsesdyder har stadig sin plads i den moderne virksomhed

Traditionelt set var lederen i en virksomhed den person, der havde bedst indsigt i branchen og mest erfaring. Der har ofte været fokus på sorte tal på bundlinjen og det faktum, at chefen for alt i verden skulle sætte sig i respekt over for sine medarbejdere. Selvom ledelsesdisciplinen naturligt nok har udviklet sig over de seneste årtier, har den respekterede og kompetente leder stadig sin plads som en del af direktionen.

Ledelse i dag handler i høj grad om kommunikation, motivation og refleksion

Hvor den traditionelle leder havde til opgave at uddelegere arbejdet og sørge for, at alt gik efter planen, har ledelse i dag et stigende fokus på “blødere” kompetencer såsom evner til at kommunikere med og motivere de ansatte. Det er ikke længere nok at udstede ordrer og sørge for, at de bliver fulgt: den moderne leder skal formidle sit budskab på en hensigtsmæssig måde. Samtidig handler det om at holde medarbejdere engageret i jobbet, så det ikke blot bliver opfattet som et hamsterhjul, der skal holdes i gang fra klokken 8 morgen til 16 eftermiddag. De ansatte skal have opgaver, der giver dem en følelse af ansvar og motivation for at gøre det så godt som muligt. Sidst, men ikke mindst, handler ledelse i dag om refleksion. Lederen skal vurdere virksomheden og sin egen indsats, og alle muligheder for forbedring skal redegøres for til medarbejderne. Ledelse i dag indebærer altså en chef, der både er dygtig til det traditionelle arbejde, men også har tjek på moderne mandskabspleje.

Læs mere om ledelse i dag og se udvalget af kurser til efteruddannelse her

Se mere om ledelse her:

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Der findes hjælp og metoder til besvær med dysleksi

Lederudvkling er nyttigt for karrieren (foto: hansentoft.dk)

Afhjælp dysleksi (foto: se-institute.dk)

Der findes forskellige undervisningstilbud til folk med dysleksi. Man har efterhånden udviklet forskellige didaktiske metoder undervisningsformer, der gør det nemmere for personer kæmpende med dysleksi at få den helt rigtige undervisning. Det er nemlig ikke alle, der lærer på den helt samme måde. Har man problemer med at forstå og sætte bogstaver sammen til ord, kan det være hensigtsmæssigt måske at få lidt ekstra tid til de daglige opgaver. Til de større eksaminer får man tilbudt rådgivning og pædagogisk hjælp, der gør det nemmere for en at komme igennem opstarten. I tæt samarbejde med pædagogiske rådgivere og undervisere bliver man mødt af en sund hjælp, der får en nemt og mere gnidningsfrit igennem opgaverne.

Alternative læringsmetoder

Dysleksi vil altid være en forhindring for nogle, men med de rette metoder kan man lære specifikke læringsmetoder, der tilgodeser ens egen måde at lære på. Forskellige praksisser og plenumdiskussioner er ofte med til at skabe en mere gennemsigtig forståelse af de forskellige teoretiske materialer. De bliver pludseligt forståelige, når de bliver sat i en kontekst, der ikke nødvendigvis er bestemt af bogens indskrænkede form. For læring handler ofte mere om at kunne anvende teorien i praksis, end det handler om at kunne bruge de rette ord i de rette sammenhænge. Når teorien bliver anvendt i praksis, får den en bestemt betydning. Den får ligesom en værdi. Dysleksi forhindrer ikke en mulig praktisk anvendelse af teoretisk materiale.

Godt miljø skaber resultater

I disse moderne tider er det altså muligt at komme igennem en uddannelse og klare sig flot på trods af dysleksi. De forskellige praktiske metoder, det tætte samarbejde mellem lærer og elev skaber det rigtige studiemiljø for personer, der kæmper med dysleksi. Det behøver ikke at være en kamp i det rette læringsmiljø.

Læs meget mere om dysleksi her

Læs om uddannelse her:

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Kvalificér dig med en business uddannelse

Læs hvordan bedre ledelse skaber resultater på bundlinjen

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Tag et godt kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er lig med resultater!

God ledelse er kernen i gode virksomheder. God ledelse giver de bedste resultater. God ledelse kræver hårdt arbejde. Uanset hvilken type virksomhed I driver, så er ledelse er uundgåeligt en del af virksomhedens opbygning. Man ved allerede, at ledelse ikke kun handler om talent. Det handler også om relationer og om at kunne navigerer i disse. Det kræver uddannelse og det er et felt, hvor der hele tiden sker noget nyt. Som leder har man også brug for at få nogle nye inputs af og til. Det kan både være hele lederteamet eller enkelte lederpersoner, der kan få brug for at få genopfrisket deres kompetencer.

Ledere i dag står ofte over for at skulle kunne løse komplekse udfordringer, der betyder, at de også har brug for mange forskellige redskaber. Der vil i forskellige situationer være brug for forskellige kompetencer og løsninger. Det er en kendsgerning, at når man har topprofessionelle ledere, der formår at lede deres medarbejdere godt, så opnår man også langt de bedre resultater.

Fordelen ved at lade hele lederteams gennemgå efteruddannelse sammen er, at man på den måde skaber et stærkere bånd gennem dem. Og det er netop noget af det, god ledelse hviler på.

Lederkursus

Hvis man virkelig skal have succes med at udvikle ledelse, så må man også være ambitiøs. Det gælder på den ene side om at have høje forventninger til, hvad I som virksomhed kan opnå. Og på den anden side, så handler det om at være åben over for, at det vil have indflydelse på hele organisationen. Hvis I virkelig skal rykke jer og skabe markant bedre resultater, så må man også være forberedt på, at det vil betyde innovation og nytænkning for organisationen. Hvis man er indstillet på dette, så kan man virkelig nå langt med et godt lederudviklingskursus. I fællesskab kan resultaterne nås. Og med den gode ledelse kan ambitionerne også indfries

Du kan finde kurser om ledelse og læse mere her

Se flere kurser i ledelse her:

Et kursus i ledelse realiserer den gemte og perosnlige leder

Få den mest opdaterede viden omkring ledelse og udvikling på et

Best business schools giver værdifuld efteruddannelse

Bestyrelsesarbejde (foto: se-institute.dk)

Kom godt igang med en god uddannelse (foto: se-institute.dk)

Er du business uddannet, men har brug for mere uddannelse, så er der mulighed for at tage efteruddannelse? Nej? Det er ikke rigtig! Som businessuddannet er det vigtigt at holde kompetencerne ved lige. Efteruddannelse og kurser er en almindelig ting. Der er ikke længere nogen, der bare tager en uddannelse og får sig et job, hvis de gerne vil op i systemet og få bedre stillinger. Bedre stillinger kommer kun med mere viden, erfaring og efteruddannelse. Og efteruddannelse findes i sin bedste for på business schools, hvis man er uddannet indenfor erhvervslivet.

Du kan lade sig inspirere ude fra med vigtige imputs fra the best business schools. Dem har du heldigvis mulighed for at komme til – det gælder bare lige om at vide hvor, og her hjælper denne tekst dig:

Du finder god efteruddannelse på Scandianvian Executive Institute. Her tilbydes der uddannelse, der tager højde for, at du stadig er aktiv på arbejdsmarkedet og har et arbejde, du skal passe. Du kan læse mange ting her, eksempelvis: økonomi og finans, strategi, administration, entreprenørskab, research, HR, marketing eller organisationspsykologi og –adfærd. Dette er alle emner, som vil værdifulde for de fleste. Derfor er mange efteruddannelser også sammensat med flere af disse emner.

Her finder du IMD, der globalt topper ranglisten over leder uddannelser samt topper globalt ranglisten over åbne uddannelser. Der er mere end 9.000 ledere og topledere fra 98 lande der uddanner sig hvert år på IMD, og over 120 globale virksomheder vælger IMD til at stå for deres uddannelser.

En af the best business schools: Scandinavian Executive Institute

Du kan læse mere om Scandinavian Executive Institutes programmer på deres hjemmeside her

Læs mere om Business schools her:

Find de bedste top business schools i Danmark

Udvid din horisont på en business school

 

 

Find din virksomheds nye ansatte med hjælp fra talentfulde headhuntere

Hvor leder i virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Hyr et team af headhuntere (foto: hansentoft.dk)

Headhuntere kan være mange ting, men for  dig og din virksomhed kan de være guld værd. Eksempelvis i forhold til at spare dig for kedelige og ikke attraktive jobsamtaler, i forhold til at de kan hjælpe dig med at finde den eller de helt rette kandidater til at arbejde på din arbejdsplads. En arbejdsplads har brug for mange forskellige ansigter, og nogle gange skal disse ansigter altså skiftes ud. Det kan nogen gange være en forholdsvis nem opgave– og nogle gange ofte være noget, som er meget svært. Det handler om, at det er ikke altid, at man er helt klar over, hvad man har brug for. Det findes rigtig mange forskellige kandidater derude. Disse mange kandidater er kommet af, at man i dag kan kombinere sin uddannelse på mange forskellige måder. Når der er et stort og meget bredt udvalg af kandidater, som alle har potentiale til en stilling, fordi de alle har mange forskellige kvaliteter at byde på. Man kan her ofte til stor glæde få professionel hjælp i form af headhuntere til at se på markedet af kandidater, både i forhold til eventuelt at finde den helt rette eller finde nogle som skal komme til samtale.

Headhuntere er til for at hjælpe din virksomhed og se nye muligheder

Headhuntere kan bistå med et ekstra professionelt blik. De er specialiseret i at lede efter de rette kvalifikationer. Det, som de også kan, er at de også kan se andre muligheder. Disse muligheder kan være kandidater, som man måske umiddelbart ikke ville have valgt i første omgang, men som man så får hjælp til at se et potentiale i. Det kan måske lige præcist være det, som kan skubbe firmaet i en ny retning.

Find headhuntere og læs om, hvad de kan tilbyde dig og dit firma lige hér

Se mere her:

Den bedste ledelse i en virksomhed er personlig ledelse

Strategiudvikling er nøgleordene i virksomhedens succes

Bliv klogere og bliv bedre til dit nuværende eller dit job med en mba

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Dygtiggør dig med en MBA (foto: se-institute.dk)

I dag taler man meget om ungdommen, og det pres det er på dem, fordi det er vigtigt, at de har en uddannelse, så de kan føre samfundet videre på en god måde. Som ung er man en generation, som skal tage del i de mange processor, som udgør den evindelige udvikling. Dog så er det ikke kun op til den helt unge generation at tage del i udvikling eller at forberede sig til udviklingen eller fremtiden. Det er nemlig aldrig for sent at lære noget nyt, og man kan lige så godt gøre sit til, at man er klædt på til nuværende og nye tider. Selvom man har været i en bestemt branche i mange år, og tænker at man har lært alle de tricks som er værd at lære, så er det en forkert opfattelse. Man kan nemlig altid lære nye ting, og man bør blive ved med at søge nye udfordringer.

Tag en mba og bliv bedre til dit arbejde

Ved at tage en MBA så tager men en ny udfordring op. Foruden at være en udfordrende praksis,  så er det at tage en MBA også en gunstig måde at lære nye ting og få nye redskaber til at klare de forskellige situationer og opgaver, som man enten er i, når man er på arbejde. Det kan også være nogle nye situationer, hvis man ønsker at søge nye veje, her kan en mba også være en måde at komme på den rette sti og få sit drømmejob. Man kan tage en mba indenfor forskellige retninger. Det kan eksempelvis være inden for ledelse eller for innovation. Bliv klogere på, hvordan man kan tænke anderledes i forskellige situationer, og vær med til at føre din arbejdsplads på den rette vej.

Læs mere om mulighederne med mba lige hér

Læs mere om en MBA uddannelse her:

Tag en MBA på et universitet med en god ranking

MBA: Realiser dine drømme ved at tage en uddannelse

En forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Få hjælp til forandringledelse (foto: hansentoft.dk)

Hvis en virksomhed står stille, så går den i stå. Alle moderne virksomheder har forandring som mål og dermed er der brug for forandringsledelse. Forandringsledelse er en ledelse med forandring som mål. Blandt andre typer ledelser er den type ledelse, der leder fra dag til dag. Men en der leder fra dag til dag glemmer der store billede. Her er forandringsledelse bedre, fordi der ligger et mål og en strategi bag ledelsen.

En sund virksomhed bruger lige så meget energi på at tænke fremad og på at bearbejde den viden de har, som de bruger på at producere og holde virksomhedens produkt kørende. En virksomhed skal bruge energi og ressourcer på at analysere og forstå, hvorfor det går godt eller dårligt. Den viden skal virksomheden bruge fremadrettet, således den kan lave nogle saglige og konstruktive mål og en tilhørende strategi for at nå målet. For at strategien skal lykkes skal der en forandringsledelse til.

Få hjælp udefra til forandringsledelse

Det er ikke altid nemt selv at finde ud af, hvordan man som virksomhed gør i forhold til forandringsledelse. En virksomhed kan derfor med fordel række ud efter hjælp hos et konsulentbureau. Her få man hjælp og vejledning til eksempelvis strukturændringer, analyse og forandringsledelse.

Et godt konsulenthus at bruge er Hansen Toft. Hansen Toft har været konsulenthus i mange, mange år og kan alt det et konsulenthus skal. De kender desuden markedet og ved, hvordan mordene virksomheder skal arbejde og opføre sig. Når du får hjælp fra Hansen Toft ved du, at du få en god hjælp, fordi Hansen Toft virkelig lytter til sine kunder og sørger for, at de både får, hvad de betaler for, og samtidig får en god oplevelse med det hele.

Find Hansen Toft på deres hjemmeside, her 

Se mere her:

Forandringsledelse i moderne organisationer

Tag en projektlederuddannelse i Danmark

Kvalificér dig med en business uddannelse

Bestyrelsesuddannelse (foto: se-institute.dk)

Business uddannelse (foto: se-institute.dk)

Har du høje ambitioner? Vil du gerne rykke op i graderne i virksomheden? Vil du gerne have mere ansvar? Så vil du nok have gavn af en uddannelse fra en business school. Her kan du få udviklet dine evner som leder og få redskaber til, hvordan du leder en virksomhed bedst muligt.

Der findes mange forskellige business schools i verden. Du kan både vælge business schools i Europa og resten af verden, men det er også muligt at tage uddannelsen herhjemme. De forskellige business schools tilbyder mange uddannelser. Du kan læse alt fra management til business administration. Fælles for business schools er dog, at du kommer til at få undervisning i økonomi og finans, strategi, administration, entreprenørskab, research, HR, marketing og organisationspsykologi- og adfærd.

Med en business uddannelse er du godt rustet til at klare de udfordringer en virksomhed står overfor, og det er en god mulighed for dig, der gerne vil kvalificere dig som leder.

Hvilken business school skal du vælge?

Når du skal vælge, hvilken business school du skal på, så skal du finde ud af, om du gerne vil tage uddannelsen lokalt eller internationalt. Det afhænger selvfølgelig af flere ting, men det er en god idé at tage udgangspunkt i, hvilken virksomhed du arbejder i.

Arbejder du for en virksomhed, der står over for internationale problemer og udfordringer, så vil det være gavnligt at tage uddannelsen i udlandet. Her vil du have internationale undervisere, som har et stort kendskab til det internationale marked, og du får et netværk, der er større end i Danmark. På den måde bliver du klar til at lede en virksomhed, der kan konkurrere internationalt.

Derimod kan det også være en fordel at tage lederuddannelsen i Danmark, da du ikke behøver at rejse lang væk, dit netværk er tæt på, og du har undervisning på dansk. Herved afhænger det hele af, hvad der er bedst for dig og din fremtidige karriere.

Hvis du vil vide mere om, hvad en business school ellers kan tilbyde, så klik her 

Find mere info on business schools her:

Find de bedste top business schools i Danmark

Udvid din horisont på en business school

Få viden om ledelse og organisation med konsulenter

Hvor leder i virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Få viden med konsulenter (foto: hansentoft.dk)

Du skal ikke vide alt og det skal din virksomhed heller ikke, og derfor må man nogle gange erkende, at der er behov for at få lidt hjælp ude fra. Det kunne eksempelvis være i forhold til ledelse og organisation. Her kan konsulenters råd være guld værd, fordi de kan gå ind og pege på nogle ting, som I aldrig selv ville kunne finde.

Ledelse er et ømt emne, for ledelsen skulle helst virke optimalt. Uden en god ledelse har man jo ingen ting! Det er dog ofte sådan at fordi ledelsen er så svært at emne at arbejde med, så bliver der aldrig arbejdet med den, og det er bestemt ikke godt for en virksomhed, der på alle fronter hele tiden bør være innovative, bevæge sig mod nye mål og evaluere sig selv. Her kan en konsulent være god. Han eller hund vil kunne gå ind og vurdere, hvordan det fungere med ledelsen og give gode konstruktive råd til forbedringer.

Selve organisationen er også en stor mundfuld og igen kan konsulenter være meget værdifulde. Organisationen kan i sig selv være sund og god, men der kan være dele eller kulturer, der ikke er værdifulde for arbejdet og faktisk sinker produktionen.

Når konsulenter går ind og arbejder med ledelse og organisation, så bruger de først tid på at lære virksomheden at kende. Derefter udfordrer de jer på jeres overvejelser og til sidst kommer de med en rapport med konstruktive muligheder og råd til, hvordan I helt konkret kan blive en sundere og bedre virksomhed, der vækster mere og har et godt medarbejder klima.

Her finder du konsulenter i ledelse og organisation

Der findes mange konsulentvirksomheder. Men nogle der er rigtig gode i forhold til ledelse og organisation er Hansen Toft

Se mere her:

Få råd og vejledning i en god organisations kultur

Strategiudvikling er med til at fremme virksomhedens vækst

 

 

Tag den grundlæggende lederuddannelse

Tag en uddannelse i ledelse (foto viauc.dk)

Tag en uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange gode grunde til, at man vælger at blive leder. Og disse grunde er typisk individuelle og personlige. Men uanset hvad din grund er, så kan du vælge at blive klædt godt på, til jobbet som leder. Og den måde du kan gøre det på er ved, at tage den grundlæggende lederuddannelse. Det er en uddannelse som henvender sig til nye og kommende ledere. Det er en uddannelse som henvender sig til erfarne nuværende ledere med mange års erfaringer. På den grundlæggende lederuddannelse lærer du de basale og mest essentielle ting ved jobbet som leder. Dette omhandler blandt andet hvordan man kommunikerer med sine ansatte. Hvordan man kommunikerer internt og eksternt som leder. Hvordan man dybest set kommunikerer på den mest hensigtsmæssige og produktive måde som leder. Og kommunikationen fylder meget på den grundlæggende lederuddannelse. Og det er der naturligvis god grund til. Det er nemlig fordi, at man som leder bliver ansigtet udad til. Og for den sags skyld også indad til virksomhedens medarbejdere. Det er lederens rolle, at kommunikere hvad virksomhedens ønsker at foretage sig. Og hvad vigtigere er: hvorfor de foretager de valg, som de netop gør. Det bliver derfor en leders rolle, at kommunikere virksomhedens valg og beslutninger på en ordentlig måde. Sådan at alle kan forstå dem og sådan at alle er med på, hvad der skal ske. Lederens rolle er altså at lede. Og det kan man kun gøre, hvis man kan kommunikere ordentligt.

Den grundlæggende lederuddannelse klæder dig på som leder

Som leder spiller kommunikationen altså en essentiel rolle. Derfor spiller kommunikationen også en stor del på den grundlæggende lederuddannelse. Men det er naturligvis ikke kun kommunikation, som du skal lære på denne uddannelse. Du lærer også samarbejde og generel ledelse. Du lærer også konflikthåndtering og mødeldelse. Og meget mere.

Se et stort udvalg af den grundlæggende lederuddannelse her

Se mere om ledelse her:

Executive uddannelse gør dig bedre som leder

MBA københavn – find den helt rette lederuddannelse